Глибина закладання фундаментів

Глибина закладання фундаментів

7.5.1
Глибина закладання фундаментів повинна прийматись з урахуванням:

-призначення і конструктивних особливостей
об\’єктів, що проектуються, навантажень і впливів на фундаменти;

-глибини закладання фундаментів суміжних
об\’єктів та прокладання інженерних комунікацій;

-рельєфу існуючого і після інженерної
підготовки території забудови;

-інженерно-геологічних умов ділянки
будівництва (з урахуванням 4.11- 4.13);

-гідрогеологічних умов ділянки будівництва й
можливих їх змін у процесі будівництва й експлуатації об\’єктів;

-глибини сезонного промерзання грунтів.

7.5.2 Нормативну глибину сезонного
промерзання ґрунту приймають такою, що дорівнює середній із щорічних
максимальних глибин сезонного промерзання ґрунтів (за даними спостережень за період
не менше ніж 10 років) на відкритій, оголеній від снігу і доступній для впливу
вітру горизонтальній поверхні майданчика при рівні підземних вод, розташованому
нижче глибини сезонного промерзання ґрунтів.

При використанні
результатів спостережень за фактичною глибиною промерзання слід урахо­вувати,
що вона повинна визначатись за температурою, що характеризує (згідно з ДСТУ
Б.В.2.1-2) перехід пластичномерзлого ґрунту у твердомерзлий.

7.5.3 Нормативну глибину сезонного
промерзання ґрунту dtn , м, за відсутності даних багаторічних
спостережень слід визначати на основі теплотехнічних розрахунків, її нормативне
значення допускається визначати за формулою

dfn=d0Mt, (7.2)

де d0величина,
що дорівнює, м, для:

суглинків
і глин d0 = 0,23;

супісків
і пісків пилуватих та дрібних d0 = 0,28;

пісків
гравіюватих, крупних та середньої крупності d0 = 0,3;

великоуламкових
грунтів d0 = 0,34.

Значенняd0 для грунтів неоднорідного складу визначають як
середньозважене в межах глибини промерзання;

Mtбезрозмірний
коефіцієнт, що чисельно дорівнює сумі абсолютних значень середньомісячних
негативних температур за зиму в даному районі, визначають згідно зі СНиП
2.01.01, а за відсутності даних для конкретного району будівництва – за
результатами спостережень гідрометеорологічної станції, що знаходиться в
аналогічних умо­вах з районом будівництва.

7.5.4 Визначення глибини закладання
фундаментів за ознаками, вказаними у 7.5.1, наведені у додатку Г.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code