Опускні колодязі

Опускні колодязі
5.17 Опускні колодязі застосовують:
у цивільному, промисловому, комунальному і міському будівництві – для фундаментів і підваль-них приміщень висотних будівель, підземних гаражів, насосних станцій, мереж глибокої магістральної каналізації тощо;
у гірничорудній промисловості – для підземних частин промислових споруд (дробарні, насосні тощо);
у металургії – для установок розливу сталі, ям доменних печей та інших підземних споруд;
у мостобудуванні – для фундаментів мостових переходів глибиною більше 20 м.
5.17.1 Опускні колодязі застосовують у якості заглиблених споруд, глибоких опор, фундаментів заглиблених і глибокого закладання.
Опускні колодязі проектують як відкриту зверху і знизу порожнисту конструкцію прийнятого згі-дно з 5.17.4 окреслення у плані, що занурюють під дією власної ваги (гравітаційні, масивні) або додат-кового навантаження з поступовим розробленням ґрунту усередині нього (колодязі-оболонки).
5.17.2 У залежності від умов і економічної доцільності опускні колодязі можуть занурюватись одним із наступних способів:
без водовідливу – за відсутності підземних вод або при підводному розробленні ґрунту;
з відкритим водовідливом;
з влаштуванням протифільтраційної завіси;
комбінацією вказаних способів.
5.17.3 За конструктивним рішенням застосовують бетонні і залізобетонні опускні колодязі моно-літні, збірно-монолітні, збірні.
Опускні колодязі із збірних залізобетонних елементів виконують:
з порожнистих криволінійних блоків, що укладають горизонтальними рядами з перев\’язкою швів і з\’єднанням шляхом зварювання закладних деталей;
з типових лоткових плит, що збирають на попередньо виконаному монолітному каркасі коло-дязя;
з порожнистих прямокутних блоків, що укладають без перев\’язки швів і з\’єднують за допомогою петльових стиків;
з вертикальних панелей, що з\’єднують за допомогою петльових стиків або зварюванням із ви-користанням металевих накладок і замонолічуванням з\’єднань.
5.17.4За формою у плані опускні колодязі виконують круглими, прямокутними та змішаної форми (наприклад, прямокутні з закругленими торцевими стінами), з внутрішніми перегородками і без них.
5.17.5Нижню частину колодязів – ножову виконують, як правило, із залізобетону, вона по-винна виступати за стіну оболонки колодязя для зменшення тертя при зануренні.
5.17.6Для зменшення тертя по бічній поверхні оболонки колодязя при його зануренні, осо-бливо при значних розмірах опускних колодязів, застосовують заходи, що забезпечують зниження тертя поверхні колодязя по ґрунту:
призначення (при проектуванні) товщини стін з умови необхідної ваги, яка повинна перевищувати сили тертя, що виникають при зануренні;
застосування гідропневмопідмиву ґрунту по поверхні стін колодязя при його зануренні;
покриття поверхні стін колодязя антифрикційними матеріалами, наприклад, обмазки поверхні епоксидними смолами;
занурення у тиксотропній сорочці;
застосування методу електроосмосу;
нагнітання за стіни колодязя стисненого повітря, внаслідок чого поверхня обволікається \”пнев-матичною\” сорочкою;
застосування засобів примусового впливу для зменшення сил тертя – додаткове довантаження, вдавлювання домкратами, занурення із застосуванням вібраторів.
5.17.7При влаштуванні з колодязя фундаменту після його опускання на проектну глибину і видалення з середини грунту, порожнину, що утворилась, заповнюють бетоном на усю висоту або тільки частково для утворення підземної частини споруди.
5.17.8Послідовність влаштування підземної частини споруд із застосуванням опускних ко-лодязів наведена у додатку С.
5.17.9 В обґрунтованих випадках стіни опускного колодязя можуть бути запроектовані як утри-муючі стіни підвальної частини, на які спираються стіни надземної частини споруди.
5.17.10 Днище слід виконувати у монолітному залізобетоні незалежно від конструкції оболонки колодязя.
При зануренні колодязя насухо (за відсутності підземних вод або із застосуванням водопони-ження) основу днища слід вирівнювати дренуючим матеріалом (щебінь, гравій, пісок), укладаючи його від дрібних часток знизу до більш крупних – зверху.
При опусканні колодязя з вийманням ґрунту з під води в основу укладають подушку з дреную-чого матеріалу чи бетону.
5.17.11 Дренажну подушку слід застосовувати при невисокому рівні підземних вод. Вона явля-ється довантаженням грунтів основи для збереження їх стійкості при відкачуванні води з котловану для влаштування днища.
Бетонну подушку влаштовують методом підводного бетонування. Розрахунок подушки вико-нують з урахуванням гідростатичного тиску.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code