Стіни у ґрунті

Стіни у ґрунті
5.16 Стіни у ґрунті застосовують при будівництві: несучих і огороджувальних конструкцій підзе-мної частини споруд цивільного, промислового і транспортного будівництва, огороджень котлованів, тунелів і станцій метрополітену, гідротехнічних споруд, фундаментно-підвальних частин нових споруд в умовах щільної забудови, для влаштування протифільтраційних завіс.
5.16.1Стіни у грунті застосовують у якості глибоких фундаментів за необхідності передачі наван – тажень від споруд на несучі шари ґрунту, розташовані на ззноадччниійй глибині, несучих конструк-цій підземних частин споруд, як підземні споруди і тимчасові конструкції стін огородження котлованів, які забезпечують стійкість стін котловану на період зведення фундаментно-підвальної частини споруд.
5.16.2Стіни у ґрунті улаштовують у дисперсних грунтах усіх видів, що не мають крупних включень (валунів).
Застосування стіни у ґрунті не допускається на ділянках із геологічно нестійкими умовами (кар-ст, зсуви тощо), у крупноуламкових грунтах із незаповненими пустотами між частками, в мулах і інших грунтах текучої консистенції.
5.16.3 За конструкцією розрізняють стіни у ґрунті, які виготовляють: траншейним чи пальовим способами або за спеціальними технологіями.
Матеріалом для виготовлення стін у ґрунті служать: бетон, залізобетон, ґрунтобетон, цементно-глинопіщані розчини, бітумні суміші тощо у залежності від її призначення і характеру роботи споруди.
5.16.4 Траншейний спосіб влаштування стін у ґрунті передбачає розроблення траншей механіч-ним способом (грейфером, гідрофрезою, машинами для розроблення ґрунту загального призначення) чи  влаштування траншей із свердловин, що перетинаються, під захистом суспензії (глинистого розчи-ну) за необхідності.
У якості пристрою для влаштування траншеї використовують також: елемент, що занурюється і виймається, забивну палю, шпунт, вібратор, металевий канат або струменево-водяний монітор для розроблення ґрунту чи розрядно-імпульсну чи джет-технології.
5.16.5 Стіни споруд, що влаштовують траншейним способом, проектують суцільними із монолі-тного залізобетону, збірних залізобетонних панелей або змішаного типу.
Стіни змішаного типу застосовують, коли вони можуть бути заглиблені до водотривкого шару. Верхню частину стін (на глибину підземних приміщень плюс величина заглиблення у грунт) влаштову-ють із збірних панелей, а нижню (до водотривкого шару) – з монолітного бетону. При цьому нижня ча-стина конструкції виконує роль протифільтраційної завіси і послуговує основою для збірних панелей.
5.16.6При пальовому способі стіни у ґрунті виготовляють з буронабивних паль, розташо-ваних переривчасто, дотичних або паль, що перетинаються (буросічних), чи з буроін\’єкційних паль (вертикальних і похилих) при їх багаторядовому розташуванні (за необхідності).
5.16.7Для влаштування тонких стін (в основному для протифільтраційних завіс) застосову-ють спеціальні технології з обладнанням, в основу якого покладено ударний, вібраційний, ріжучий чи водоповітряний принцип дії або розрядно-імпульсну чи джет-технології.
5.16.8При влаштуванні стіни у ґрунті суспензія повинна забезпечувати стійкість стін ґрунто-вих виробок (траншей, свердловин) і утримувати стіни траншеї від обрушення у період їх розроблення і заповнення бетоном або збірними елементами.
Розроблення нестійких грунтів із напірними водами повинно виконуватись з використанням су-спензії підвищеної щільності.
Якість суспензії для повторного її використання слід відновлювати очисткою та/або додаванням глини.
5.16.9 Споруди, що зводять способом \”стіна у ґрунті\”, можуть бути у плані будь-якої форми, яка визначається їх технологічним призначенням: лінійної, прямокутної, ломаної, кільцевої або змішаної.
Лінійні стіни застосовують для влаштування відсікаючих стін при щільній забудові, підпірних стін, фільтраційних завіс тощо.
Прямокутної, ломаної форми виконують стіни підземної частини будівель і підземних споруд, тунелі тощо.
Круглими у плані виконують стіни насосних станцій, резервуарів тощо.
Змішаної форми виконують підземні частини будівель і споруди складної конфігурації у плані.
Глибину споруд обмежують, як правило, можливостями механізмів для розроблення траншеї і технологічними вимогами.
5.16.10 Якщо стійкість стін на горизонтальні навантаження не забезпечена їх заглибленням у ґрунт, то проектом повинні передбачатись тимчасові та/чи постійні розпірки, анкерні конструкції (ґрун-тові анкери), контрфорси у поєднанні з поясами жорсткості.
У якості розпірних конструкцій можуть використовуватись постійні міжповерхові перекриття пі-дземної частини споруд згідно з 5.18.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code