Зсувні з\’єднання

Зсувні
з\’єднання

9.5.1 Загальні
положення

9.5.1.1 Основи
проектування

9.5.1.1.1 Підрозділ 9.5 застосовується для комбінованих
балок і, у разі придатності, для інших типів комбінованих елементів.

9.5.1.1.2 Зсувні з\’єднання та поперечна арматура бетонної
плити повинні встановлюватись для передачі поздовжніх зусиль зсуву між бетоном
і конструктивним сталевим профілем, при цьому природне зчеплення між двома
матеріалами не враховується.

9.5.1.1.3 Зсувні з\’єднання повинні мати достатню
деформативність, щоб задовольняти умову стосовно несприятливого перерозподілу
зусиль при розрахунку.

9.5.1.1.4 Пластичними вважаються з\’єднання, які мають
достатню деформативність для забезпечення виконання припущень щодо
ідеалізованого пластичного характеру роботи зсувних з\’єднань у конструкції, що
розглядається.

9.5.1.1.5 З\’єднувальний елемент можна вважати пластичним,
якщо характеристична величина ковзання δuk становить щонайменше 6 мм.

9.5.1.1.6 Якщо в одному прольоті сталезалізобетонної балки
застосовуються два або більше різних типів зсувних з\’єднань, то необхідно враховувати
наявні відмінності у їх характеристиках ковзання при навантаженні.

9.5.1.1.7 Зсувні з\’єднання повинні бути достатніми для
запобігання відшаруванню бетонного елемента від сталевого профілю, за винятком
випадків, коли запобігання відшаруванню забезпечується іншими способами.

9.5.1.1.8 Для запобігання розшаруванню плити зсувні
з\’єднання повинні розраховуватись на сприйняття номінального граничного зусилля
розтягу, перпендикулярного до площини сталевої полиці, яке менше щонайменше на
0,1 від розрахункового граничного опору на зсув з\’єднань. За необхідності, вони
можуть забезпечуватись анкерними пристроями.

9.5.1.1.9 Зсувні з\’єднання у формі хомутів із головками
можна вважати такими, що забезпечують необхідний опір відриву за умови, що вони
не зазнають прямої дії розтягу.

9.5.1.1.10 Необхідно запобігати поздовжньому руйнуванню від
зсуву і ковзання бетонної плити внаслідок зосереджених сил, прикладених від
з\’єднань.

9.5.1.1.11 Якщо конструювання зсувного з\’єднання відповідає
положенням 9.5.5 і поперечне армування виконано згідно з 9.5.5.3, то можна
вважати, що забезпечується відповідність 9.5.1.1.10.

9.5.1.1.12 Якщо для передачі зсуву між сталевим елементом і
бетонним елементом використовується інший метод з\’єднання, відмінний від
зсувних з\’єднань, включених у 6.6, то характер роботи, прийнятий у розрахунку,
повинен ґрунтуватись на випробуваннях і супроводі концептуальною моделлю.
Розрахунок комбінованого елемента повинен підтверджуватись розрахунком
подібного елемента із застосуванням зсувних з\’єднань, включених у 9.6, у тій
мірі, наскільки це практично можливо.

9.5.1.1.13 Для будівель кількість з\’єднану повинна
дорівнювати щонайменше розрахунковому зусиллю зсуву для граничного стану, яке
визначається згідно з 9.5.2, поділеному на розрахунковий опір одного з\’єднання PRd. Для стрижневих зсувних з\’єднань розрахунковий
опір повинен визнача­тись згідно з 9.5.3 або 9.5.4, що більш відповідає.

9.5.1.1.14 Якщо всі поперечні перерізи відповідають класу 1
або 2, для балок будівель можна застосовувати часткове з\’єднання на зсув.
Кількість з\’єднань повинна в цьому випадку визначатись застосуванням теорії
часткового з\’єднання на зсув з урахуванням деформаційної здатності зсувних
з\’єднань.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code