Бетон

1
Бетон

6.1.1Загальні положення

6.1.1.1 Характеристики бетону повинні визначатись згідно
з ДБН В.2.6-98, якщо інше не визначено у цих Нормах.

6.1.1.2 Цей розділ не поширюється на проектування
сталезалізобетонних конструкцій із бетону класів міцності нижче 10 та вище ніж
60.

6.1.2Залежність \”напруження-переміщення\” бетону для нелінійних
розрахунків сталезалізобетонних конструкцій

6.1.2.1 У загальному випадку для визначення несучої
здатності, кривизни, переміщень, перерозподілу зусиль у статично невизначених
конструкціях необхідно виходити з напружено-деформованого стану
сталезалізобетонних перерізів, визначеного на основі використання нелінійної
діаграми \”напруження-деформації\” згідно з ДБН В. 2.6-98.

6.1.2.2 Можливе використання інших нелінійних залежностей
\”напруження-деформації\”, якщо вони належним чином представляють
характер роботи бетону, що розглядається.

6.1.2.3 Для розрахунку комбінованих поперечних перерізів
можливе використання і спрощених діаграм залежності
\”напруження-деформації\” бетону, якщо вони є еквівалентними або більш
консервативними, як визначено у ДБН В. 2.6-98.

6.1.2.4 Усадка і повзучість бетону повинна визначатись з
урахуванням вологості навколишнього середовища, розмірів елемента і складу
бетону згідно з ДБН В. 2.6-98.

6.2 Арматурна сталь

Характеристики
приймаються згідно з ДБН В.2.6-98.

6.3 Конструкційна сталь

6.3.1 Характеристики приймаються згідно з ДБН
В.2.6-135.

6.3.2 Для розрахунку поперечних перерізів
сталезалізобетонних конструкцій можуть використовуватись спрощені діаграми
залежності \”напруження-деформації\” конструкційної сталі (рисунок
6.1).

6.3.3 Ступінь розвитку пластичних деформацій у
сталевому профілі залежить від наступних параметрів:

– співвідношення
граничного опору на розтяг fи до
номінального опору конструктивної сталі на границі текучості fy(fи / fy);

– видовження
при розриві на довжині вимірювання (де А0 – початкова
площа попереч­ного перерізу);

– граничної деформації εau, яка відповідає граничному опору на розтяг fu.

Примітки. Рекомендоване наступне:

1. Співвідношення fи / fy ≥ 1,10

2. Видовження при розриві не менше ніж 15 %.

3. Гранична деформація εau ≥ 15 εy, де εy – деформації на границі
текучості (εy = fи / Ea).

6.4 З\’єднувальні
елементи

З\’єднання бетонних
і сталевих частин сталезалізобетонних конструкцій слід виконувати, як правило,
жорсткими у вигляді стрижнів з головками, або металевими кутиками.

6.5 Профільовані
сталеві настили для комбінованих плит будівель

Характеристики
необхідно приймати згідно з ДСТУ Б В.2.6-9.

Примітка. Рекомендована мінімальна товщина сталевих
настилів 0,7 мм.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code