Управління надійністю

Управління
надійністю

Проектування із
застосуванням коефіцієнтів надійності, що наведені у цих Нормах, забезпечує
надійність конструкції відповідно до вимог ДБН В.1.2-14.

5.5 Проектний строк служби, довговічність і урахування
ступеня відповідальності будівлі чи споруди

Правила для
проектного строку служби, довговічності, врахування ступеня відповідальності
будівлі чи споруди наведені у ДБН В 1.2-2 та ДБН В. 1.2-14.

5.6 Принципи проектування за граничними станами

Для
сталезалізобетонних конструкцій повинні розглядатись відповідні стадії
зведення.

5.6.1 Розрахунок
сталезалізобетонних конструкцій за граничними станами І групи

5.6.1.1 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій
за граничними станами І групи і деформаційним методом містить у собі:

– розрахунок за вичерпанням несучої здатності в результаті:

– можливих видів руйнування (за міцністю), включаючи руйнування при сумісній
дії;

– зовнішніх навантажень та несприятливому впливі зовнішнього середовища;

– втрати
рівноваги між внутрішніми і зовнішніми зусиллями (досягнення максимуму на
діаграмі \”момент-кривизна (прогин)\” статично визначених конструкцій);

– розрахунок
за витривалістю як для руйнування, яке має характер втоми при багаторазовому
або малоцикловому навантаженні.

5.6.1.2 Розрахунок за несучою здатністю та витривалістю
сталезалізобетонних конструкцій слід виконувати з умови, за якою зусилля,
напруження і деформації в конструкціях від зовнішніх навантажень та впливів
навколишнього середовища не повинні перевищувати відповідних граничних значень,
які можуть сприймати конструкції при руйнуванні будь-якого характеру.

5.6.1.3 Розрахунок за втратою рівноваги між внутрішніми і
зовнішніми зусиллями слід виконувати, ґрунтуючись на аналізі роботи
розрахункового перерізу у вигляді зв\’язку \”момент-кривизна (прогин)\”.

5.6.1.4 Розрахунок за стійкістю форми слід виконувати,
ґрунтуючись на аналізі роботи конструкції у деформованому стані, а розрахунок
за стійкістю положення – за рекомендаціями нормативних документів для
відповідних будівель, споруд та конструкцій.

5.6.1.5 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій за
вичерпанням несучої здатності необхідно виконувати на дію згинальних моментів,
поздовжніх і поперечних сил, крутних моментів, які виникають від зовнішніх
навантажень і впливів, та місцеву дію навантаження.

5.6.1.6 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій за
вичерпанням несучої здатності слід виконувати на основі розрахункової моделі
нормального перерізу з використанням деформаційного методу. За критерій появи
граничного стану, що розглядається, приймають досягнення деформаціями
стиснутого бетону або розтягнутої сталі у перерізі граничних значень εсий εаи з відповідних діаграм стану і передумов.

Розрахунок треба
виконувати на основі рівнянь рівноваги зовнішніх і внутрішніх зусиль у нормальному
перерізі, умов деформування нормального перерізу, діаграм стану бетону та
арматури.

Як умову рівноваги
у розрахунках нормальних перерізів слід приймати рівняння рівноваги згинальних
моментів і поздовжніх сил від зовнішніх і внутрішніх зусиль у бетоні, арматурі
і сталі у нормальному перерізі, що розглядається. Лінійний розподіл поздовжніх
деформацій бетону, арматури і сталі по висоті перерізу є умовою деформування
нормального перерізу. Напруження в бетоні, арматурі та конструкційній сталі
слід визначати за відповідними діаграмами станів за сумарними деформаціями від
усіх видів впливів, включаючи початкові (усадка, попереднє напруження тощо) та
зовнішні.

Розрахунок несучої
здатності за нормальними перерізами виконують, як правило, без урахування опору
бетону розтягнутої зони. В окремих випадках (згинальні елементи та позацентрово
стиснуті сталезалізобетонні конструкції, у яких не допускається утворення
тріщин тощо) при відповідному обґрунтуванні розрахунок міцності за нормальними
перерізами допускається виконувати з урахуванням роботи розтягнутого бетону.
При цьому, граничний стан визначають виходячи з умови досягнення крайовими
деформаціями розтягнутого бетону граничних значень відносних деформацій εс.

5.6.1.7 Розрахунок несучої здатності сталезалізобетонних
конструкцій у разі сумісної дії згинальних моментів та поперечних сил слід
виконувати на основі загальної деформаційної моделі, використовуючи:

– рівняння
рівноваги для сталезалізобетонного елемента в умовах плоского напруженого
стану;

– рівняння
сумісності деформацій для сталезалізобетонного елемента в умовах плоского
напруженого стану;

– діаграми
деформування бетону для плоского напруженого стану;

– діаграми
деформування арматури з урахуванням поздовжньо-поперечного згину;

– діаграми
деформування конструкційної сталі для плоского напруженого стану;

– залежність, яка
пов\’язує дотичні напруження та переміщення у перерізі, що проходить по похилій
тріщині.

5.6.1.8 Розрахунок несучої здатності сталезалізобетонних
конструкцій у разі дії крутних моментів та згину треба виконувати на основі
розрахункової просторової моделі (моделей) руйнування сталезалізобетонного
елемента у просторовому перерізі, що розглядається (модель просторового
перерізу).

Під час розрахунку
мають бути розглянуті всі можливі положення просторової тріщини та стиснутої
зони над нею по відношенню до граней елемента. Розрахунок несучої здатності
сталезалізобетонних конструкцій за просторовими перерізами у загальному випадку
треба виконувати на основі рівнянь рівноваги у просторовому перерізі та умов
деформування конструкції або її частин, розділених просторовим перерізом
(перерізами).

5.6.1.9 Розрахунки слід виконувати, ґрунтуючись на
розрахункових схемах (моделях), які у найбільшій мірі відповідають дійсному
характеру роботи у граничному стані, що розглядається.

5.6.1.10 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій за
витривалістю у загальному випадку слід виконувати на основі методів розрахунку
міцності при статичній дії навантаження з урахуванням відповідних коефіцієнтів
умов роботи бетону, арматури і конструкційної сталі, які призначають на основі
числа циклів навантаження і коефіцієнта асиметрії циклу напружень.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code