Проектування сталезалізобетонних конструкцій повинно здійснюватися у відповідності із загальними положеннями, встановленими у ДБН В.1.2.-14.

Проектування
сталезалізобетонних конструкцій повинно здійснюватися у відповідності із
загальними положеннями, встановленими у ДБН В.1.2.-14.

5.1.2 Додаткові положення для сталезалізобетонних
конструкцій, наведені у цьому розділі, також повинні застосовуватись.

5.1.3 Вважається, що для сталезалізобетонних конструкцій
повинні задовольнятись основні вимоги ДБН В.1.2.-14 разом із:

– проектуванням
за граничними станами у поєднанні з забезпеченістю надійності будівлі чи
споруди протягом усього строку експлуатації;

– навантаженнями
і впливами та їх сполученнями згідно з ДБН В.1.2-2;

– опором,
довговічністю і придатністю до експлуатації згідно з ДБН В.1.2-6 та ДБН В.1.2.-14.

5.1.4 Сталезалізобетонні конструкції усіх типів повинні
задовольняти вимоги:

– опору,
довговічності та експлуатаційної придатності згідно з цими Нормами, а також
додаткові вимоги, які визначають у завданні на проектування;

– пожежної
безпеки згідно з ДБН В.1.2-7, ДБН В. 1.1-7 та ДСТУ-П Б В.2.6-…-200…
Конструкції будинків і споруд. Настанова. Проектування сталезалізобетонних
конструкцій. Основні положення. Вогнестійкість (EN1994-1-2:2005, MOD).

5.1.5 Для забезпечення вимог безпеки сталезалізобетонні
конструкції повинні мати такі початкові властивості, щоб із необхідним ступенем
надійності для різних розрахункових впливів у процесі будівництва та експлуатації
будівель і споруд була виключена можливість руйнування будь-якого характеру або
порушення експлуатаційної придатності, пов\’язаних із завданням шкоди для життя
або здоров\’я людини, майна або навколишнього середовища.

5.1.6 Для забезпечення вимог експлуатаційної придатності
сталезалізобетонні конструкції повинні мати такі початкові властивості, щоб із
належним ступенем надійності для різних розрахункових дій не утворювалися або
надмірно розкривалися тріщини, а також не виникали надмірні переміщення,
коливання та інші пошкодження, які ускладнюють нормальну експлуатацію
(порушення вимог комфорту щодо перебування людей, до зовнішнього вигляду
конструкції, технологічних вимог за умов нормальної роботи обладнання,
механізмів, конструктивних вимог щодо сумісної роботи елементів та інших вимог,
встановлених для проектування).

У необхідних
випадках конструкції повинні мати характеристики, які забезпечують вимоги
теплоізоляції, звукоізоляції, біологічного захисту тощо.

5.1.7 Для забезпечення вимог довговічності
сталезалізобетонні конструкції повинні мати такі початкові властивості, щоб у
встановлений строк експлуатації вони задовольняли вимоги безпеки та
експлуатаційної придатності з урахуванням впливу на геометричні характеристики
конструкцій та механічні властивості матеріалів різних розрахункових впливів
(тривала дія навантаження, несприятливі кліматичні, технологічні, температурні
та вологісні впливи, змінне заморожування та відтавання, агресивні впливи
тощо).

5.1.8 Безпека, експлуатаційна придатність, довговічність
сталезалізобетонних конструкцій та інші встановлені завданням на проектування
вимоги повинні бути забезпечені дотриманням:

– вимог
до матеріалів;

– вимог
до розрахунків конструкцій;

– технологічних
вимог;

– вимог
з експлуатації.

Вимоги стосовно
навантажень та впливів, межі вогнестійкості, непроникності, морозостійкості,
граничних показників деформацій (прогинів, переміщень, амплітуди коливань),
розрахункових значень температури зовнішнього повітря та відносної вологості
навколишнього середовища, із захисту будівельних конструкцій від впливу
агресивних середовищ тощо встановлюють відповідно до чинних нормативних
документів.

5.1.9 При проектуванні надійність сталезалізобетонних
конструкцій встановлюють згідно з напівімовірнісним методом розрахунку шляхом
використання розрахункових значень навантажень і впливів, розрахункових
характеристик бетону, арматури і конструкційної сталі, які визначають за
допомогою відповідних коефіцієнтів надійності до характеристичних значень цих
величин з урахуванням рівня відповідальності будівель та споруд.

Значення показників навантажень та впливів, значення коефіцієнтів
надійності для навантажень, а також коефіцієнтів, що приймаються з урахуванням
призначення будівлі, споруди та конструкції, встановлюють відповідними
нормативними документами на будівельні конструкції. Розрахункові значення
навантажень та впливів приймають у залежності від виду розрахункового
граничного стану та розрахункової ситуації. Рівень надійності розрахункових
значень характеристик матеріалів встановлюють у залежності від розрахункової
ситуації та від небезпеки досягнення відповідного граничного стану і регулюють
значенням коефіцієнтів надійності для бетону, арматури і конструкційної сталі.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code