Проектування систем порошкового пожежогасіння

Проектування
систем порошкового пожежогасіння

Е.1Галузь застосування

Е.1.1Системи
порошкового пожежогасіння застосовуються для ліквідації пожеж класів А, В, С за
ГОСТ 27331 та електрообладнання, яке знаходиться під напругою електричного
струму.

Е.1.2У приміщеннях категорій
А, Б за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до НАПБ Б.03.002 та у
вибухопожежних зонах за
НПАОП 40.1-1.32 повинно застосовуватися
електрообладнання яке має відповідний рівень вибухозахисту і ступінь
захисту.

Е.1.3Застосування автоматичних
систем порошкового пожежогасіння для гасіння пожеж горючих газів (клас С),
можливо тільки якщо забезпечено припинення подавання цих газів в захищувану
зону до початку подавання вогнегасного порошку.

Е.1.4Системи порошкового
пожежогасіння, як правило, не слід застосовувати для захисту приміщень із
великою кількістю відкритих електричних контактних пристроїв, із наявністю ЕОМ
(ПЕОМ), апаратних залів АТС.

Е.1.5Системи порошкового
пожежогасіння не слід застосовувати для гасіння пожеж горючих речовин, схильних
до самозаймання і тління всередині об’єму речовини (деревинні стружки, бавовна,
трав’яна мука і ін.), а також пірофорних речовин і матеріалів, схильних до
тління і горіння без доступу повітря.

Е.1.6Не слід застосовувати
порошкові автоматичні системи пожежогасіння:

а)у приміщеннях, які не
можуть бути залишеними людьми до початку подачі вогнегасного порошку;

б)у приміщеннях з масовим
перебуванням людей;

Примітка:

допускається
застосування зазначених систем:

 

1.

для захисту виробничих приміщень, а
також складських приміщень, при наявності пожежного навантаження класу В за
ГОСТ 27331;

 

2.

допускається застосування систем
локального порошкового пожежогасіння для захисту об\’єктів, де використовуються системи
пожежогасіння з іншими вогнегасними речовинами (вода, піна);

 

3.

у проектах на зазначені системи
пожежогасіння повинно бути указано, що персонал, який працює в цих
приміщеннях, повинен бути проінструктований про небезпечні фактори для людей,
що виникають під час подавання вогнегасної речовини, а також проходити
періодичні тренування по діям у разі спрацювання системи пожежогасіння.

Е.2Загальні положення

Е.2.1Системи порошкового
пожежогасіння поділяються:

1)за способом
гасіння на:

а)системи
пожежогасіння об\’ємним способом;

б)системи
пожежогасіння поверхневим способом;

в)системи
локального пожежогасіння об\’ємним способом;

г)системи
локального пожежогасіння поверхневим способом;

1)за способом
пуску на:

а)автоматичні
системи з автоматичним та дублюючим ручним пуском (місцевим і (або)
дистанційним);

б)автономні
модульні системи пожежогасіння з автоматичним пуском, незалежним від зовнішніх
джерел енергії та систем управління;

3)за
конструктивним виконанням на:

а)системи з
розподільною трубопровідною мережею;

б)нетрубопроводні
модульні системи на основі модулів із запірно-розпилювальними пристроями,
встановленими безпосередньо на резервуарах з вогнегасним порошком;

в)системи з
лафетним стволом;

г)системи з
ручним стволом;

4)за видом
джерела робочого газу на:

а)системи із
зовнішнім автономним джерелом стиснутого робочого газу;

б)системи із
зовнішнім централізованим джерелом стиснутого робочого газу;

в)з
газогенеруючим елементом;

г)системи
закачного типу.

Е.2.2Пуск систем може бути
електричним, пневматичним, гідравлічним, механічним або комбінованим.

Е.2.3Пристрої дистанційного і
місцевого ручного пуску системи повинні бути захищені й розміщуватися
відповідно до ГОСТ 12.4.009.

Е.1.4Залежно від класу можливої
пожежі (за ГОСТ 27331) на захищуваному об‘єкті, системи повинні заряджатися
вогнегасним порошком (далі – ВП) відповідної марки, який відповідає вимогам
ДСТУ 3105 і сертифікований в Україні.

Примітки:

1.

Забороняється
змішувати вогнегасні порошки різних марок.

2.

Марки
порошків, які дозволено застосовувати для заряджання конкретних систем
(модулів) повинні бути вказані в їх технічній документації (паспорті та/або
інструкції з експлуатування).

 

Е.2.5В якості робочого газу в
системах порошкового пожежогасіння використовуються стиснене повітря, азот
газоподібний, двоокис вуглецю. Робочий газ повинен задовольняти таким вимогам:

-стиснене повітря –
не вище 9 класу забруднення відповідно до ГОСТ 17433;

-азот газоподібний
вищого або першого сорту відповідно до ГОСТ 9297 (ISO 2435);

-двоокис вуглецю вищого або першого
сорту відповідно до ДСТУ 4817. Точка роси робочого газу повинна бути нижче
мінімальної температури експлуатування системи не менше ніж на 5°С.

Параметри робочого газу, який виробляється
газогенеруючим елементом, (тиск, температура, вологість, хімічний склад тощо)
повинні забезпечувати працездатність системи, до складу якої він входить, а
також безпеку людей, що повинно підтверджуватись результатами приймальних і
сертифікаційних випробувань та гігієнічним сертифікатом.

Е.2.6Системи повинні бути
забезпечені 100 % щодо розрахункового запасом ВП і робочого газу (для
найбільшого із захищуваних приміщень), що зберігається на об\’єкті з метою
забезпечення перезарядження системи після її спрацьовування У випадку захисту
об\’єкта нетрубопроводними модульними системами порошкового пожежогасіння на
його складі повинні зберігатися запасні модулі, кількість і типорозміри яких
забезпечують 100% заміну модулів, які застосовуються для захисту
найбільшого приміщення даного об\’єкта. Запас ВП, робочого газу та запасні
модулі допускається зберігати на підприємствах і організаціях, які виконують
технічне обслуговування систем порошкового пожежогасіння для забезпечення
можливості відновлення їх працездатності протягом 24 годин після
спрацьовування.

Примітка:

у разі
відсутності договору на обслуговування (або його розірвання) – запас ВП,
робочого газу та запасні модулі обов’язково повинні зберігатися на
захищуваному об’єкті.

 

Е.2.7До складу кожної модульної
системи порошкового пожежогасіння повинні входити тільки однакові за типом та
типорозміром модулі.

Е.2.8Діапазон температур
експлуатування систем порошкового пожежогасіння слід приймати відповідно до
їхнього кліматичного виконання.

Е.2.9Системи пожежогасіння об\’ємним способом

Е.2.9.1Системи пожежогасіння
об\’ємним способом призначені для створення середовища, що не підтримує горіння
у всьому об‘ємі приміщення, що захищається, і можуть застосовуватися тільки для
захисту об\’єктів, які представляють собою замкнутий простір, причому ступінь
негерметичності приміщення, що захищається, перед спрацьовуванням системи не
повинна перевищувати 15%. При цьому, якщо ступінь негерметичності приміщення
становить більше ніж 1%, повинна передбачатися додаткова кількість ВП, яка
розраховується відповідно до методики, викладеної в Е.3.

Двері в приміщення, яке підлягає протипожежному
захисту, повинні бути такими, що самі закриваються. Вентиляція цього приміщення
повинна відключатися до початку подавання ВП при спрацьовуванні системи.

Е.2.9.2Конструкція розподільного
трубопроводу з розпилювачами або розташування модулів із запірно-розпилювальними
пристроями відповідної системи повинні забезпечувати рівномірний розподіл ВП,
що з них подається, в захищуваному об‘ємі.

Об‘єм, що захищається кожним розпилювачем,
забезпечувана їм витрата ВП, висота розміщення й відстань між розпилювачами
повинні відповідати вимогам НД та технічної документації на відповідні системи
і розпилювачі.

Висота розміщення, взаємне розташування
модулів, повинні відповідати вимогам, зазначеним у НД і технічній та
експлуатувальній документації на них.

Е.2.9.3Розрахунок основних
параметрів систем пожежогасіння об\’ємним способом слід виконувати за методикою,
викладеною в Е.3.

Е.2.9.4Склад, конструктивне
виконання й розміщення автоматичних систем об\’ємного пожежогасіння повинні
відповідати вимогам ГОСТ 12.4.009.

Е.2.10Системи пожежогасіння поверхневим способом

Е.2.10.1Системи пожежогасіння
поверхневим способом призначені для подавання та розподілу вогнегасного порошку
по поверхні об‘єкта протипожежного захисту.

В якості вихідної величини для визначення
параметрів системи пожежогасіння поверхневим способом, як правило, приймають
площу підлоги приміщення, що захищається, у межах якого можливе виникнення пожежі.

Розрахунок основних параметрів систем
пожежогасіння поверхневим способом слід виконувати за методикою, викладеною в
Е.3.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code