автоматична система пожежогасіння

Нижче подано
терміни, вжиті в цих будівельних нормах, та визначення позначених ними
понять.

б.1 автоматична система пожежогасіння (АСПГ) – система
пожежогасіння автоматично контролює стан працездатності та виконує функції виявляння ознак горіння,
оповіщування про пожежу і несправність та подавання вогнегасної речовини без
втручання людини;

б.2 автономна модульна система локального
пожежогасіння
– модуль
пожежогасіння, який виконує функції виявлення ознак горіння та подавання вогнегасної речовини без втручання людини
незалежно від зовнішніх джерел живлення та систем управління;

б.3 автономний пожежний сповіщувач – пожежний
сповіщувач, який виконує функції виявляння пожежі та видачу звукового сигналу
за місцем встановлення, але не зв’язаний
контрольними лініями з ППКП об’єкта. Автономний пожежний сповіщувачі має в
своїй конструкції джерело електроживлення, або під’єднаний до зовнішнього
джерела електроживлення;

б.4 двоточковий пожежний сповіщувач – пожежний
сповіщувач, що містить у своїй конструкції два чутливих елемента, розташованих на одній вертикальній осі та
конструктивно скріплених між собою так, що при встановлені їх у базу один з них
буде знаходись над базою, а другий, на якому розташовані індикатори стану обох чутливих
елементів – під базою;

б.5 єдина база даних об’єктів спостерігання
(ЄБД)
– програмно – апаратний продукт, за допомогою якого
здійснюється реєстрація і збереження інформації про центри прийняття тривожних
сповіщень та об’єкти спостерігання;

б.6 механізм відкриття – механічне обладнання, яке у наслідок своєї роботи і дії на рухому
частину пристрою для димо- та тепловидалення СДТ приводить пристрій для димо-
та тепловидалення СДТ у функціональне положення;

б.7 монтувальна організація – суб’єкт
господарювання, який здійснює роботи з монтування систем протипожежного захисту
та (або) систем передавання тривожних сповіщень;

б.8 об’єкт спостерігання
об’єкт на якому здійснюється спостерігання за системами пожежного захисту;

б.9 обслуговуюча організація
суб’єкт господарювання, який здійснює технічне обслуговування СПЗ об’єктів;

б.10 оперативно-диспетчерська служба
оперативно-координаційного центру (ОДС ОКЦ)
– підрозділ МНС, який приймає та
обробляє сповіщення про пожежу і вживає
подальші заходи щодо оперативного реагування на них;

б.11 приміщення з масовим перебуванням людей –приміщення
(зали і фойє театрів, кінотеатрів, зали засідань, нарад, лекційні, аудиторії,
ресторани, вестибюлі, касові зали, виробничі
тощо) з постійним або тимчасовим перебуванням людей (крім аварійних
ситуацій) чисельністю більше ніж 1 людина на 1м2 приміщення площею 50 м2 і більше;

б.12 проектувальна організація – суб’єкт господарювання,
який здійснює роботи з проектування СПЗ та/або систем передавання тривожних
сповіщень;

б.13 пультова організація
суб’єкт господарювання, який здійснює спостерігання за СПЗ об’єктів шляхом
організації ЦПТС;

б.14 пункт прийняття пожежної тривоги (пункт
пожежного спостерігання)
– пункт, розташований на захищуваному
об’єкті або віддалений від нього, з якого у будь-який момент, після одержання
сигналу пожежної тривоги, можна ініціювати необхідні заходи протипожежного
захисту або пожежогасіння;

б.15 пункт прийняття сповіщень про несправність (пункт пожежного
спостерігання)
– пункт, з якого після одержання сигналу про
несправність можна ініціювати необхідні коригувальні заходи;

б.16 сигнал про несправність
сигнал, який вказує на те, що в СПЗ виявлено несправність;

б.17 сигнал пожежної тривоги
ініційована автоматичним пристроєм (ППКП) тривога про пожежу, що подається у
звуковому і візуальному вигляді;

б.18 система протипожежного захисту (СПЗ)
комплекс технічних засобів, що змонтований на об’єкті, призначений для виявляння,
локалізування та ліквідування пожеж без втручання людини, захисту людей,
матеріальних цінностей та довкілля від впливу небезпечних чинників пожежі,
провадження пожежно-рятувальних робіт;

б.19 система димо- та тепловидалення і підпору повітря (СДТ)– комплекс технічних засобів і
пристроїв (димо- та тепловидалення, притоку/підпору повітря, управління та
запуску), призначених для створення бездимного прошарку нижче стабільного шару
диму, шляхом видалення диму (димових газів, летких продуктів згоряння,
нагрітого повітря) з приміщення (будинку, споруди) та шляхів евакуювання у разі
пожежі;

б.20система передавання тривожних сповіщень (СПТС) – устаткування і мережа, які
використовують для передавання інформації про стан однієї та більше СПЗ одного
чи більше центрів прийняття тривожних сповіщень;

б.21 спостерігання за СПЗ – сукупність
організаційних та технічних заходів призначених для забезпечення віддаленого
цілодобового нагляду за станом СПЗ об’єктів, що здійснюється шляхом прийняття,
обробляння і передавання тривожних сповіщень від СПЗ об’єктів та реагування на
них;

б.22 тривожні сповіщення
сигнали, які містять інформацію про небезпеку пожежі чи несправність від однієї
чи більше підключених систем протипожежного захисту;

б.23 точка доступу – устатковання
передавання сигналів пожежної тривоги, яке розташоване в ОДС ОКЦ та забезпечує
з’єднання за допомогою системи передачі тривожних сповіщень ЦПТС пультової
організації з ЦПТС ОДС ОКЦ;

б.24 пульт пожежного спостерігання – устатковання,
розміщене в центрі прийняття тривожних сповіщень, яке оповіщує про стан тривоги
СПЗ відповідно до видів тривожних сповіщень, що надійшли;

б.25 центр прийняття тривожних сповіщень (ЦПТС)
віддалений центр з постійним персоналом, до якого надходить інформація про стан
однієї або декількох систем протипожежного захисту. До ЦПТС відносяться пункти прийняття
пожежної тривоги та пункти прийняття попереджень про несправність.

 


admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code