Системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей.

Системи оповіщування про пожежу
та управління евакуюванням людей
.

12.2.1В приміщенні пожежного поста повинна бути:

1)світлова і звукова сигналізація:

а)несправність в системі оповіщування;

б)несправність електроживлення системи оповіщування;

в)несправність ланцюгів пуску системи оповіщування;

г)відключення автоматичного режиму.

2)світлова сигналізація:

а)спрацювання (з розшифруванням зон оповіщування);

3)модулі:

а)запуску системи оповіщування (з вибиранням зон оповіщування);

б)запуску системи оповіщування (для всього будинку);

в)зупинки системи оповіщування (з вибиранням зон оповіщування);

г)зупинки системи оповіщування
(для всього будинку).

12.3Автоматичні системи водяного, пінного
пожежогасіння.

12.3.1Електрокерування повинно забезпечити:

а)автоматичний пуск робочих насосів;

б)автоматичний пуск резервних насосів в разі відмови пуску або
невиходу певного робочого насоса на режим в проміжку встановленого часу;

в)автоматичне включення електроприводів запірної арматури;

г)автоматичний пуск і відключення дренажного насоса;

д)місцеве, а при необхідності дистанційне управління насосами,
електроприводами запірної арматури;

е)місцеве управління пристроями, що компенсують витік вогнегасної
речовини та стисненого повітря із трубопроводів, імпульсного пристрою або
автоматичного водоживильника;

ж)автоматичне переключення ланцюгів керування і сигналізації з
робочого вводу електропостачання на резервний та навпаки при відновленні
напруги, за виключенням ланцюгів керування місцевим пуском насосів та світлової
сигналізації про наявність напруги на вводах електропостачання;

и)можливість переключення автоматичного і дистанційного пуску
насосів, електроприводів засувок на місцевий пуск;

к)автоматичний контроль цілісності електричних ланцюгів приладів та
датчиків, що використовуються для формування командного імпульсу на автоматичне
включення насосів;

л)автоматичний контроль аварійного рівня в резервуарі у дренажному
приямку, в ємності з піноутворювачем;

м)контроль працездатності звукової та світлової сигналізації;

н)відключення звукової сигналізації про пожежу, пуск насосів,
спрацювання або несправності системи;

о)формування командного імпульсу для відключення технологічного
обладнання та інженерних систем об’єкта і включення оповіщування про пожежу.

12.3.2Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно
здійснювати при спрацюванні:

а)пожежних сповіщувачів
системи пожежної сигналізації;

б)сигналізаторів тиску;

в)електроконтактних манометрів;

г)технологічних датчиків.

12.3.3Автоматичний пуск системи пожежогасіння повинен відбуватися при
спрацюванні двох пожежних сповіщувачів
або двох технологічних датчиків (що включені за логічною схемою «І»), одного з
двох сигналізаторів тиску або одного з
двох електроконтактних манометрів (що включені за логічною схемою «АБО»).

12.3.4Пристрій місцевого пуску та зупинки насосів слід розміщувати в
насосній станції. Можливо передбачати пуск та зупинку пожежних насосів із
приміщення пожежного посту.

12.3.5Пристрої відновлення автоматичного стану повинні розміщуватись
в приміщенні пожежного посту.

12.3.6Пристрій переключення автоматичного та дистанційного пуску
насосів на місцевий слід розміщувати в насосній станції.

12.3.7Пристрої місцевого пуску та зупинки компресора слід розміщувати
в насосній станції або в приміщенні, де розміщуються вузли керування в
залежності від знаходження компресора.

12.3.8В системах пінного пожежогасіння для захищуваних приміщень, де
можливе знаходження людей, необхідно передбачати пристрої переключення
автоматичного пуску на дистанційний та
для всіх захищуваних приміщень і перед входом повинна передбачатись звукова і
світлова сигналізація – табло «ПІНА – ВИХОДЬ!», «ПІНА – НЕ ВХОДИТИ!» Суміжні
приміщення, які мають вихід тільки через захищуване приміщення та приміщення,
що мають канали, підпілля, простори за підвісною стелею, які підлягають
захисту, повинні мати аналогічну сигналізацію.

12.3.9В приміщенні насосної станції необхідно передбачати світлову
сигналізацію:

а)про наявність напруги на робочому та резервному вводах
електропостачання пожежних насосів;

б)про відключення автоматичного пуску пожежних насосів,
насосів-дозаторів, дренажного насоса та електроприводів запірної арматури (з
розшифруванням за кожним видом обладнання);

в)про несправність електричних ланцюгів спрацювання вузлів керування
та видачі командного імпульсу на включення (з розшифровкою за напрямками);

г)про заклинювання електрозасувок (з розшифровкою по напрямкам);

д)про аварійний рівень в пожежному резервуарі, в ємкості з
піноутворювачем, у дренажному приямку.

12.3.10В приміщенні пожежного поста повинна бути:

1)світлова і звукова сигналізація:

а)про виникнення пожежі (з розшифруванням зони,секції);

б)про пуск насосів (з розшифруванням насосів);

в)про початок роботи системи (з розшифруванням напрямку, по якому
подається вогнегасна речовина);

г)про відключення автоматичного пуску насосів (з розшифруванням
насосів);

д)про несправність в системі;

е)про зникнення напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;

ж)про падіння тиску в автоматичному водоживильнику, імпульсному
пристрої,трубопроводах повітряних спринклерних або спонукальних повітряних
дренчерних систем;

и)про порушення цілісності електричних ланцюгів приладів і датчиків,
що використовуються для формування команд на пуск установки (загальний сигнал);

к)про заклинювання електрозасувок;

л)про несправність ланцюгів електроуправління електромагнітних
вентилів (загальний сигнал);

м)про аварійний рівень у пожежному резервуарі, в ємкості з
піноутворювачем, у дренажному приямку (загальний сигнал);

н)про падіння тиску нижче розрахункового в міському трубопроводі
водопостачання ( в разі його використовування як джерела водопостачання або для
автоматичного поповнення резервуару в разі пожежі);

о)про несправність пускового контролера двигуна електрогенератора;

п)про несправність ланцюгів електричного підігріву трубопроводів;

р)про зниження температури в приміщенні насосної станції нижче 5ºС.

2)світлова сигналізація:

а)про наявність напруги на вводах електропостачання пожежних насосів;

б)про відключення звукової сигналізації;

в)про пожежу;

г)про несправність;

д)про положення електрозасувок (відкриті);

е)про відключення автоматичного пуску (з розшифруванням зон,
напрямків).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code