Проектування систем передавання тривожних сповіщень

Проектування систем передавання тривожних сповіщень

11.3.1Проект
на систему передавання тривожних сповіщень (далі – СПТС) може розроблятися як окремо, у разі виведення
сигналу від існуючої СПЗ, так і у складі проекту СПЗ окремим розділом та
містити наступні розділи: пояснювальну записку, креслення (плани приміщень,
схеми підключення, розміщення обладнання, тощо) у разі відсутності проекту на
монтування СПЗ.

11.3.2У проекті
необхідно зазначати тип СПТС, по якому СПЗ об’єкта підключається до центру
передавання тривожних сповіщень (далі – ЦПТС).

11.3.3До
проектної документації додаються наступні документи:

-копії
сертифікатів на обладнання, що застосовується;

-копія ліцензії
проектувальної організації;

-плани-схеми
поверхів об’єкта.

11.3.4Замовник робіт у завданні на проектування обов’язково визначає систему
та тип пожежного спостерігання.

11.3.5Проектна
документація повинна відповідати вимогам діючих НД з проектування, що
засвідчується відповідним записом керівника проекту (головним інженером
проекту) в матеріалах проекту.

11.3.6В
проектній документації необхідно передбачати застосування виробів та
устаткування, які мають сертифікат відповідності Національної системи
сертифікації або інші сертифікати, визнані в Україні в установленому порядку.

11.4Монтування систем передавання тривожних сповіщень

11.4.1Роботи з
монтування СПТС повинні здійснюватись відповідно до розробленого проекту та
технічної документації підприємств-виробників на обладнання, що застосовується.
Проведення монтувальних робіт без наявності позитивного експертного висновку по
проекту забороняється.

11.4.2СПЗ об’єкту
може бути підключена до будь-якого ЦПТС незалежно від його територіального розташування.

11.4.3Монтування
СПТС виконується, як правило, одночасно з монтуванням
СПЗ (крім випадків, коли СПЗ змонтована раніше та експлуатується). При цьому,
монтування устатковання передавання тривожних сповіщень здійснюється монтувальною
організацією, а підключення об’єкта до пульта пожежного спостерігання –
пультовою організацією.

11.4.4Після
закінчення робіт з монтування СПЗ монтувальна організація повідомляє пультову
про готовність об’єкта для підключення до системи централізованого пожежного
спостерігання.

11.4.5Пультова
організація після отримання повідомлення про готовність об’єкта до підключення
на пожежне спостерігання складає картку об’єкта (форма Ж.1 додатоку Ж), яка затверджується замовником робіт.
Картка складається у трьох паперових примірниках, які засвідчується печатками ЦПТС
і замовника та електронному вигляді.

11.4.6Якщо
монтування СПТС здійснюється на об’єкті, де СПЗ вже експлуатується, монтувальна
організація разом з пультовою проводить обстеження СПЗ та складають акт про
виявлені дефекти (форма Ж.2 додатоку Ж).

11.4.7Пультова
організація проводить реєстрацію картки об’єкта в електронній базі даних ЦПТС з
присвоєнням номера картки об’єкта, який складається з номера ЦПТС та номера
об’єкта (чотири символи). Номером об’єкта
є порядковий номер, який присвоюється ЦПТС згідно внутрішнього обліку
об’єктів спостерігання.

Після реєстрації картки об’єкта пультова
організація здійснює підключення СПЗ об’єкта до ЦПТС.

Протягом двох робочих діб, з моменту підключення
об’єкта, монтувальна організація разом з пультовою на ділянці „об’єкт спостерігання – ЦПТС пультової організації” здійснюють
тестування передачі тривожних сповіщень.

11.4.8По
завершенню тестування проходження сигналів,
пультова організація вводить
картку об’єкта до єдиної бази даних об’єктів спостерігання та здійснює її
реєстрацію, після чого подає три паперові примірники картки до Головного
управління МНС (далі – ГУМНС) регіону (за територіальністю знаходження об’єкта
спостерігання).

11.4.9Пультова
організація, протягом трьох робочих днів
після подання до ГУМНС картки об’єкту,
разом із здійснює тестування передавання сигналу
пожежної тривоги від об’єкта спостерігання до ЦПТС оперативно-диспетчерської
служби оперативно-координаційного центру (далі – ОДС ОКЦ). У ході
тестування відповідальним працівником ОДС ОКЦ перевіряється повнота та
правильність заповнення даних картки
об’єкту (у відповідності з паперовими примірниками), та час проходження
сигналу. У разі виявлення помилок заповнення картки об’єкта, або перевищення
нормативного часу проходження сигналу працівник ОДС ОКЦ надсилає електронне
повідомлення до відповідного ЦПТС, із зазначенням зауважень. Після усунення
недоліків тестування продовжується.

11.4.10Максимальний
час затримування передавання сигналу згідно таблиці 2 ДСТУ рr EN 50136-1-1 не повинен перевищувати для:

-для СПТС типу 1
– 20 с (М4);

-для СПТС типу 2 – 60 с (М3).

11.4.11Тестування
вважається завершеним, якщо дані електронної картки об’єкту повністю
відповідають паперовим примірникам, а час передавання сигналу не перевищує
показників п. 11.4.10 для СПТС відповідного типу. Якщо у
ході тестування були виявлені недоліки, пов’язані із затримкою передавання
сигналу – тестування можна вважати завершеним тільки після трьох підряд
успішних надходжень тестових сигналів. По завершенню тестування працівник ОДС
ОКЦ зазначає в єдиній базі даних (далі – ЄБД), що тестування успішно завершено
(із зазначенням дати та часу постановки
об’єкта до ЄБД).

За
результатами тестування
уповноважена особа ГУМНС робить відмітку
у трьох паперових примірниках карток про постановку об’єкта до ЄБД.

11.4.12Протягом
двох робочих днів, після завершення тестування ГУМНС повертає два примірника
картки об’єкта до пультової організації.
Один примірник картки об’єкту пультова організація надає замовнику та інформує
його про готовність експлуатування до прийняття
.

11.4.13Картка
об’єкту зберігається у кожної сторони (замовник робіт, пультова
організація, ГУМНС) протягом усього
терміну спостерігання та один рік після зняття об’єкта з пожежного
спостерігання.

11.4.14Пультова
організація, після прийняття системи до експлуатування відповідно
п.11.5 у
місці передбаченому проектом (на об’єкті), встановлює табличку згідно форми Ж.3 додатку Ж.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code