Автоматичні системи пожежогасіння

Автоматичні системи пожежогасіння
7.1 Загальні вимоги
7.1.1 АСПГ поділяються за конструктивним виконанням, за характером впливу на осередок пожежі або способом гасіння, за способом пуску відповідно до ДСТУ 2273.
7.1.2 Вибір  АСПГ слід здійснювати з урахуванням характерних небезпечних факторів можливої пожежі.
7.1.3 АСПГ повинні забезпечувати:
– спрацювання протягом часу, який має бути меншим за час початкової стадії розвитку пожежі; 
– розрахункову інтенсивність подачі та/або необхідну концентрацію вогнегасної речовини;
– локалізацію пожежі протягом часу, необхідного для введення в дію оперативних сил і засобів, або її ліквідацію.
7.1.4 АСПГ повинні  виконувати одночасно і функції системи пожежної сигналізації.
Будинки та приміщення з масовим перебуванням людей, що захищаються АСПГ, для яких сигнал запуску не формується  СПС, повинні обладнуватися СПС,  для включення  СДТ і СО.
7.1.5 Для гасіння пожеж при загорянні жиру в зонах з кухонним обладнанням (плити; сковороди; вертикальні, кутові, ланцюгові печі; шашличні печі з використанням газу, дров, кам’яного вугілля; фритюрниці; жарові шафи; «китайські котли» тощо; системи витяжної вентиляції), на підприємствах харчування при кількості посадочних місць 50 та більше,  необхідно використовувати АСПГ, призначені для  такого виду загорянь.
7.1.6 У випадках, якщо у приміщеннях, які не категоруються (торгівельні, торгівельно-виставкові комплеси, тощо) розміщуються виробничі ділянки, які відносяться до категорій А, Б та В і не відокремлені протипожежними перешкодами, необхідно передбачати їх захист локальними системами автоматичного пожежогасіння в межах ділянки (зони).
7.1.7 АСПГ об’ємним способом повинні забезпечувати формування керуючого імпульсу:
– на автоматичне відключення вентиляції та перекривання, за необхідності, прорізів у суміжні приміщення до початку подавання вогнегасної речовини у захищуване приміщення;
– на зачинення дверей, що за умовами експлуатування повинні бути постійно відкритими; 
– на затримку подавання вогнегасної речовини у захищуваний об’єм протягом часу, що необхідний для евакуювання людей за ГОСТ 12.1.004, але не менш 30 с – на видачу попереджувальних сигналів про спрацюваня системи відповідно до п.7.1.8.  
7.1.8 При спрацюванні АСПГ об’ємним способом до подавання вогнегасної речовини у  захищуваному приміщенні  повинний бути виданий сигнал у вигляді напису на світловому табло «Газ (піна, порошок, аерозоль)! «ВИХОДЬ» та звуковий сигнал оповіщування. Біля входу до захищуваного приміщення у цьому випадку повинний бути виданий світловий сигнал «Газ (піна, порошок, аерозоль)! – «НЕ ЗАХОДИТИ!», а у приміщенні чергового персоналу – відповідний сигнал щодо подавання вогнегасної речовини.
7.1.9 АСПГ, окрім спринклерних, повинні оснащуватись ручним пуском:
– дистанційним – від пристроїв, що розміщуються біля входу до захищуваного приміщення та з приміщення пожежного поста. При цьому пристрої дистанційного пуску установок повинні бути забезпечені захистом від випадкового приведення їх в дію або механічного пошкодження;
– місцевим – від пристроїв, встановлених на вузлі управління та (або) на станції пожежогасіння.
7.1.10 Автоматичний пуск АСПГ повинен відбуватися при спрацюванні двох пожежних сповіщувачів, або двох технологічних датчиків (що включені за схемою логічного \”І\”), одного з двох сигналізаторів тиску, або одного з двох електроконтактних манометрів (що включені за схемою логічного \”АБО\”). Управління технологічним, вентиляційним, електротехнічним та іншим обладнанням, яке блокується СПС, здійснюється згідно п. 6.2.29.
7.1.11 Двері приміщень, які обладнуються об´ємними АСПГ повинні бути обладнанні пристроями самозачинення. Час повного закриття клапанів системи примусової вентиляції (якщо така є у цьому приміщенні) не повинен перевищувати 30 с.
7.1.12 Приміщення станції пожежогасіння повинні бути:
– обладнанні припливно-витяжною вентиляцією з нижнім забором повітря, що забезпечує стан повітряного середовища, вміст шкідливих речовин в якій не перевищує для них гранично допустимі концентрації;
– оснащені принциповою схемою установки з указанням напрямків подачі вогнегасної речовини, найменувань (номерів) приміщень, куди веде кожен напрямок, а також з описом принципу дії установки;
– відокремлені від інших приміщень протипожежними перегородками 1 типу і перекриттями 3 типу;
– обладнані аварійним освітленням безпеки, телефонним зв’язком.
Приміщення станції пожежогасіння забороняється  розташовувати безпосередньо над і під приміщеннями категорій А, Б, В, за винятком приміщень категорії В, обладнанних автоматичними системами пожежогасіння.
Вихід з приміщення станції належить передбачати назовні, у вестибюль або коридор за умови, що відстань від виходу із станції до сходової клітки, яка має вихід безпосередньо назовні, не перевищує 25 м, а в коридор не має виходу приміщень категорії А, Б, В за винятком приміщень категорії В, обладнаних автоматичними системами пожежогасіння.
Двері в приміщення станції пожежогасіння повинні бути постійно замкненими.
Ключі від приміщення станції пожежогасіння повинні знаходитися в приміщені пожежного посту, про що, при вході в приміщення станції пожежогасіння, повинна бути відповідна інформація.
7.1.13 Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з НД не підлягають обов’язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, можуть застосовуватись автономні модульні системи пожежогасіння, які незалежно від зовнішніх джерел живлення і систем управління автоматично здійснюють функції виявлення, локалізації або гасіння пожежі.
7.1.14 Проектування, монтування, експлуатування і технічне обслуговування автономних модульних систем пожежогасіння слід здійснювати відповідно до чинних НД та технічної документації підприємств-виготовлювачів цих систем.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code