Склад систем протипожежного захисту

Склад систем протипожежного захисту
5.1 Системи протипожежного захисту поділяються на:
а) системи  пожежної сигналізації;
б) автоматичні системи  пожежогасіння;
в) системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей;
г)  системи димо та тепловидалення, підпору повітря;
д) системи централізованого пожежного спостерігання
е) системи диспетчиризації СПЗ.
Також до СПЗ належать 
ж) пожежні ліфти;
и) протипожежні клапани;
к) протипожежні двері, ворота та завіси (екрани) тощо.
5.2 До систем та устаткування, що не входять до складу систем протипожежного захисту, але пов’язані із забезпеченням безпеки людей на об’єкті при виникненні пожежі та інших надзвичайних ситуацій, відносяться: 
а) ліфти, ескалатори, травілатори, що повинні працювати в режимі «пожежа»;
б) системи вентиляції та кондиціювання, що відключаються у разі пожежі;
в) машини, механізми, устатковання, технологічне обладнання тощо, що мають припиняти роботу або змінювати алгоритм роботи в разі пожежі;
г) турнікети, двері оснащені системою контролю доступу, які мають потребують необхідного розблокування в разі пожежі.
Та інші системи, що можуть бути задіяні при пожежі та евакуюванні людей.
6 Системи пожежної сигналізації
6.1 Галузь застосування
Системи пожежної сигналізації призначені для  раннього виявлення пожежі та подавання сигналу тривоги для вживання необхідних заходів (наприклад: евакуювання людей, виклик пожежно-рятувальних підрозділів, запуск систем димо- та тепловидалення, підпору повітря, пожежогасіння, здійснення управління протипожежними клапанами, протипожежними дверима, воротами та завісами (екранами), відключенням або блокуванням (розблокуванням) інших інженерних систем та устатковання при сигналі «пожежа», тощо).
6.2 Загальні вимоги
6.2.1 Системи пожежної сигналізації повинні : 
а) виявляти ознаки пожежі на ранній стадії;
б) передавати тривожні сповіщення  до пристроїв передавання пожежної тривоги та попередження про несправність; 
в) формувати сигнали управління  для систем протипоженого захисту та іншого інженерного обладнання, що задіяне при пожежі;
г) сигналізувати про виявлену несправність, яка може негативно впливати на нормальну роботу СПС.
6.2.2 При побудові, проектуванні, монтуванні, уведенні до експлуатування, і  технічному обслуговуванні  систем пожежної сигналізації необхідно керуватися вимогами ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 та цих будівельних норм 
6.2.3 Системи пожежної сигналізації не повинні:
а) підпадати під несприятливий вплив інших систем, незалежно від того, з’єднані вони з ними чи ні;
б) виходити з ладу (частково або повністю) через вплив на них вогню або явища, для виявлення якого вони призначені, до того як вогонь чи це явище було виявлено.
в) реагувати на інші явища не пов’язані з виявленням пожежі.
6.2.4 Компоненти систем пожежної сигналізації повинні відповідати вимогам серії стандартів ДСТУ-Н CЕN/ТS 54-14.
6.2.5 Під час проектування СПС, з компонентів різних виробників, необхідно враховувати сумісність роботи всіх компонентів як визначається в ДСТУ pr EN54-13. 
6.2.6 При виборі  пожежних сповіщувачів необхідно керуватися вимогами ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 та цих будівельних норм:
а) вибір типу димового сповіщувача рекомендується проводити згідно з його чутливістю до різного типу димів;
б) пожежні сповіщувачі полум’я слід використовувати, якщо в зоні контролювання при виникненні пожежі на її початковій стадії можливе виникнення відкритого полум’я або перегрітої поверхні (як правило, більше 600ºС). Сповіщувачі полум’я можуть застосовуватися у контрольованих зонах перегрітих, але не випромінюючих світла предметів, наприклад у камерах сушіння; 
в) теплові пожежні сповіщувачі слід використовувати, якщо в зоні контролювання в разі виникнення пожежі на її початковій стадії передбачається тепловиділення та застосування других типів сповіщувачів недоцільно  по причині наявності факторів, що приводять до їх хибних спрацювань; 
г) при застосуванні теплових пожежних сповіщувачів необхідно здійснювати їх вибір враховуючи класи сповіщувачів зі значеннями їх нормальної температури використовування, максимальної температури використовування; мінімальної та максимальної статичної температури спрацювань згідно з вимогами ДСТУ EN – 54-5;  
д) якщо в контрольованій зоні  невідома домінуюча ознака виявлення пожежі на начальній її стадії, то в цьому разі рекомендується застосовувати комбінацію пожежних сповіщувачів, які реагують на різні ознаки пожежі або комбіновані пожежні сповіщувачі;
е) димові пожежні сповіщувачі, які мають у своїй конструкції звуковий оповіщувач, допускається застосовувати в разі коли виконуються одночасно такі вимоги – основною ознакою виникнення пожежі на початковій її стадії є дим, і  контрольовані приміщення використовуються для короткострокового проживання (перебування) людей (готелі, лікарні, гуртожитки тощо). 
Наявність таких  пожежних сповіщувачів не виключає обладнання цих об’єктів мовленєвою системою оповіщування про пожежу згідно з вимогами розділу 8.
6.2.7 Пожежні сповіщувачі повинні використовуватися згідно з вимогами експлуатувальних документів та  з урахуванням середовища контрольованих приміщень.
6.2.8 В одному приміщенні  можливо встановлювати один  пожежний сповіщувач.
6.2.9 У разі ширини контрольованого приміщення до 3 м (з висотою до 7,5м) відстань між димовим пожежними сповіщувачами дозволяється збільшувати до 15 м, при цьому відстань від першого і останнього сповіщувача до стіни не повинна бути більше 7,5 м.
При розміщенні пожежних сповіщувачів під фальшпідлогою, за підвісною стелею та в інших просторах заввишки менше 1,70 м відстань між сповіщувачами допускається збільшувати в 1,5 раза від нормативної.
6.2.10 Аспіраційні димові пожежні сповіщувачі високої та підвищенної чутливості рекомендується застосовувати для контролю великої відкритої поверхні та приміщень з висотою більше ніж 8 м – атріуми, виробничі цехи, складські приміщення, торгівельні зали, пасажирські термінали, спортивні зали і стадіони, цирки, зали музеїв, картинних галерей і т.д., а також для контролю приміщень з великою концентрацією електронно-комп’ютерної техніки (серверні, АТС, центри обробки даних, тощо). 
6.2.11 При проектуванні контролю приміщень  пожежними сповіщувачами їх рекомендується розташовувати за схемами трикутного(рисунок 6.1)  або квадратного розміщення(рисунок 6.2) 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code