Контроль за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів встановленим вимогам, проектній документації та договору підряду

 Контроль за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів встановленим вимогам, проектній документації та договору підряду 
     76. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх 
виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і 
нормативних    документів    у   галузі   будівництва,   проектній 
документації та договору підряду. 
     77. З  метою  контролю за відповідністю робіт та матеріальних 
ресурсів  установленим  вимогам  замовник  забезпечує   здійснення 
технічного   нагляду  за  будівництвом  у  порядку,  встановленому 
законодавством. 
     78. З метою контролю  за  відповідністю  будівельно-монтажних 
робіт   проектній   документації  замовник  забезпечує  здійснення 
авторського нагляду протягом  усього  періоду  будівництва  шляхом 
укладення   договору   з   відповідальним   розробником  проектної 
документації (генеральним проектувальником). 
     Авторський нагляд під час будівництва об\’єктів здійснюється в 
порядку, встановленому законодавством. 
     79. Замовник здійснює контроль за ходом,  якістю, вартістю та 
обсягами виконання робіт відповідно до частини першої  статті  849 
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) та у порядку,  передбаченому 
договором підряду. 
     80. Для  здійснення  авторського  та  технічного  нагляду   і 
контролю  за  виконанням  робіт  (будівництвом  об\’єкта) підрядник 
зобов\’язаний на  вимогу  замовника  чи  осіб,  які  відповідно  до 
договорів  здійснюють  авторський  та  технічний нагляд,  надавати 
необхідні інформацію та документи. 
     81. У  разі   виявлення   невідповідності   виконаних   робіт 
установленим   вимогам   замовник  приймає  рішення  про  усунення 
підрядником допущених недоліків або про зупинення виконання  робіт 
(будівництва об\’єкта). 
     82. Сторона,  яка  відповідно  до договору підряду забезпечує 
постачання матеріальних  ресурсів  для  виконання  робіт,  у  разі 
виявлення  невідповідності  таких  ресурсів  встановленим  вимогам 
зобов\’язана негайно провести їх заміну. 
     Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не 
відповідають установленим вимогам, замовником не оплачуються.
{  Розділ  в  редакції  Постанови  КМ  N  601  (  601-2009-п ) від 
17.06.2009 } 
             Фінансування робіт (будівництва об\’єкта) 
     83. Фінансування робіт (будівництва об\’єкта)  проводиться  за 
планом,  який  складається  замовником,  узгоджується з інвестором 
(головним розпорядником  бюджетних  коштів)  та  підрядником  і  є 
невід\’ємною   частиною   договору   підряду.   План   фінансування 
будівництва  складається  на  підставі  титулу  будови  (об\’єкта), 
проекту організації будівництва з урахуванням календарних графіків 
виконання робіт  і  порядку  проведення  розрахунків  за  виконані 
роботи.   Сторони   узгоджують  план  фінансування  будівництва  у 
порядку, визначеному договором. 
     84. План фінансування будівництва складається на весь  період 
будівництва  за  роками,  а  на  поточний  рік  –  за  місяцями  з 
визначенням  джерел  та  напрямів  фінансування  (видами  витрат). 
Щомісячний  розподіл  коштів  для  перехідних об\’єктів будівництва 
щороку  узгоджується  сторонами  у  визначені  договором   підряду 
строки.  Відповідно  до  договору  підряду  замовник  має  право у 
визначені  строки  уточнити  план  фінансування   будівництва   на 
поточний  рік  з  урахуванням  наявних  у  нього  коштів,  обсягів 
фактично виконаних робіт тощо. 
     85. Якщо замовник у визначені  договором  підряду  строки  не 
передасть  підряднику  на погодження план фінансування будівництва 
на поточний рік,  підрядник має право не розпочинати роботи,  а на 
перехідних  будовах  –  припинити їх виконання,  і в разі невжиття 
замовником  необхідних  заходів   вимагати   розірвання   договору 
підряду. 
     86. У  разі  прийняття  замовником рішення про прискорення чи 
уповільнення темпів виконання  робіт  одночасно  уточнюється  план 
фінансування  будівництва  з  внесенням відповідних змін у договір 
підряду. 
     87. Видатки  на  виконання  робіт  (будівництва  об\’єкта)  за 
рахунок  державних  коштів  здійснюються  у  порядку,  визначеному 
законодавством. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code