Забезпечення виконання зобов\’язань за договором підряду

 Забезпечення виконання зобов\’язань за договором підряду 
     32. Виконання зобов\’язань за договором підряду забезпечується 
гарантією, порукою, неустойкою, заставою, притриманням, завдатком, 
іншими  видами  забезпечення  виконання  зобов\’язань,  визначеними 
договором підряду. 
     Договором підряду   можуть   бути   визначені   інші    умови 
забезпечення виконання зобов\’язань відповідно до закону. 
     Договір про  забезпечення виконання зобов\’язань укладається у 
письмовій формі.  Договір про забезпечення виконання  зобов\’язань, 
укладений в іншій формі, є нікчемним. 
     33. Зобов\’язання  за договором підряду можуть забезпечуватися 
гарантією,  яка надається банком,  іншою фінансовою  установою  чи 
страховою організацією (далі – гарант). 
     34. Гарант   відповідає   перед   кредитором   за   виконання 
зобов\’язань боржника і сплачує кредиторові грошову суму відповідно 
до умов гарантії. 
     Вимоги до  договору  гарантії можуть передбачатися у договорі 
підряду,  в  тому  числі  щодо  суми  гарантії.  Зазначені  вимоги 
визначаються  з  урахуванням  особливостей,  складності та строків 
виконання  робіт  (будівництва  об\’єкта),  фінансового   становища 
боржника тощо. 
     35. Якщо   договір   підряду   укладається   за  результатами 
проведення торгів (тендеру)  і  виконання  робіт  фінансується  за 
рахунок  державних коштів,  розмір та порядок надання забезпечення 
визначається тендерною документацією відповідно до законодавства. 
     36. У разі використання  поруки  для  забезпечення  виконання 
договірних   зобов\’язань   підрядника  функції  поручителя  можуть 
покладатися на  іншого  підрядника.  У  цьому  випадку  поручитель 
згідно з договором поруки відповідає перед замовником за виконання 
в повному  обсязі  або  частково  зазначених  у  договорі  підряду 
зобов\’язань підрядника.  Якщо підрядник не виконає зобов\’язання за 
договором підряду належним чином, поручитель зобов\’язаний виконати 
їх власними силами. Поручителем може бути одна або кілька осіб. 
     Якщо підрядник не виконує зобов\’язання,  забезпечені порукою, 
він  і  поручитель  відповідають  перед  замовником  як  солідарні 
боржники,   якщо   договором   поруки   не  встановлено  додаткову 
(субсидіарну) відповідальність поручителя. 
     37. У разі коли умовами договору підряду передбачено,  що під 
час  проведення  розрахунків  за  виконані роботи замовник утримує 
частину коштів,  зазначені кошти використовуються для забезпечення 
виконання  договірних  зобов\’язань підрядника.  У договорі підряду 
сторони визначають порядок використання та  повернення  підряднику 
утриманих  коштів.  За  згодою сторін частина цих коштів може бути 
повернена після закінчення робіт та їх прийняття замовником, друга 
частина  –  після  закінчення  гарантійного  строку  якості  робіт 
(експлуатації об\’єкта будівництва) чи  протягом  цього  строку  (у 
разі відсутності недоліків). 
     38. Забезпечення  виконання  зобов\’язань за договором підряду 
здійснюється відповідно  до  вимог  Цивільного   кодексу   України 
( 435-15 ),  цих Загальних умов, інших актів законодавства та умов 
договору підряду. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code