ФОРМА проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
19.06.2012 № 724
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 серпня 2012 р.
за № 1308/21620

ФОРМА проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка

1. Назва проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка (далі – інвестиційна пропозиція).
2. Інформація про суб’єкта інвестиційної діяльності.
2.1. Повна назва та контактні дані:
повне найменування;
місцезнаходження;
код за ЄДРПОУ;
дані контактної особи:
ім’я та прізвище;
посада;
адреса електронної пошти;
номер телефону;
номер телефаксу.
2.2. Опис суб’єкта інвестиційної діяльності:
коротка історія суб’єкта інвестиційної діяльності;
організаційна структура суб’єкта інвестиційної діяльності;
досвід за останні три роки у реалізації подібних інвестиційних пропозицій або в керуванні ними;
основні види діяльності, продукції, у тому числі інноваційної, чи послуг;
позиція на ринку.
3. Опис інвестиційної пропозиції.
3.1. Мета і завдання інвестиційної пропозиції.
3.2. Заходи та графік їх виконання
Найменування заходів (дій) Термін Вартість виконання, гривень Очікувані результати
дата початку виконання дата завершення виконання
3.3. Технічний та/або технологічний аналіз інвестиційної пропозиції.
3.4. Інноваційна спрямованість інвестиційної пропозиції.
3.5. Інвестиційні витрати
тис. гривень
Перелік витрат Витрати по роках реалізації Разом
1 2 3 4
Передінвестиційні дослідження та розробка проекту
Забезпечення земельною ділянкою
Будівельно-монтажні роботи
Устаткування, меблі, інвентар
Пусконалагоджувальні роботи
Оборотні кошти
Інше
РАЗОМ витрати
3.6. Джерела фінансування
тис. гривень
Загальна вартість інвестиційної пропозиції Роки реалізації Разом
1 2 3 4
Кошти, що надаються з державного бюджету
Кошти, що надаються з місцевого бюджету
Кошти суб’єкта інвестиційної діяльності, зокрема
власні кошти
кредити
кредити, залучені під державні гарантії
позики
інше (наприклад, майновий внесок)
Джерела фінансування, усього
3.7. Інші подані інвестиційні пропозиції.
3.8. Попередні техніко-економічні розрахунки.
3.8.1. Економічна ефективність:
чиста приведена вартість (NPV);
внутрішня норма дохідності (IRR);
дисконтований період окупності (DPP).
3.8.2. Бюджетна ефективність.
3.8.3. Соціальна ефективність.
3.9. Визначення альтернативних способів досягнення мети та аргументи щодо переваги обраного способу.
3.10. Ризики і можливі шляхи їх зниження
Тип ризику Очікувані негативні наслідки Заходи зменшення впливу ризиків
4. Правові аспекти, що стосуються інвестиційної пропозиції.
4.1. Відповідність законодавству України.
4.2. Наявність сертифікатів, ліцензій та інших дозвільних документів.
5. Обов’язкові додатки:
засвідчені в установленому порядку копії документа про державну реєстрацію суб’єкта інвестиційної діяльності та його установчих документів;
графік забезпечення погашення та обслуговування кредиту;
фінансовий звіт суб’єкта інвестиційної діяльності на останню звітну дату та фінансові звіти за минулий рік;
результати проведення фінансового аудиту суб’єкта інвестиційної діяльності;
інформація щодо виділення земельних ділянок, стан розроблення проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи в разі включення до інвестиційного проекту проектів будівництва;
довідка про раніше отримані позики та довгострокові кредити банків, у тому числі іноземних, а також про відсутність простроченої понад три місяці заборгованості з їх погашення та обслуговування;
інформація про відсутність у суб’єкта інвестиційної діяльності простроченої понад три місяці заборгованості перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code