Науково-технічний супровід на етапі проектування об\’єкта.

Науково-технічний супровід на етапі проектування об\’єкта.

3.1.1 На етапі проектування об\’єкта супровід передбачає такі основні види робіт:

-аналіз світового досвіду проектування подібних об\’єктів та вибір конструктивних і технологічних рішень;

-оптимізацію конструктивних схем об\’єкта або його елементів (геометрія, конструктивні рішення, матеріали, що застосовуються, тощо);

-варіантне пророблення об\’єкта та порівняльний аналіз розроблених варіантів;

-уточнення властивостей ґрунтової основи об\’єкта та кліматичних умов на території забудови;

-проведення дублюючих розрахунків основ, фундаментів, конструкцій, інженерного устаткування;

-апробацію прийнятих конструктивних та технологічних рішень, в тому числі технологій моніторингу;

-розроблення експлуатаційної документації об\’єкта;

-оцінка впливу нового будівництва на оточуючі будівлі і споруди та населення, що проживає у межах території забудови;

-розроблення проектів експлуатації та технологій моніторингу, що застосовуються на етапах експлуатації та зняття об\’єкта з експлуатації;

-розроблення проектів інтегрованих автоматизованих систем моніторингу і управління об\’єкта (далі – АСМУ);

-розроблення проектів ліквідації об\’єкта тощо.

3.1.1.1Аналіз світового досвіду щодо застосованих конструктивних рішень під час проектування аналогічних або подібних об\’єктів здійснюють на підставі патентних досліджень, що мають бути виконані відповідно до вимог ДСТУ 3575, вивчення науково-технічної літератури, нормативних документів, в тому числі кодів і норм інших країн, та інших матеріалів.

3.1.1.2Оптимізація конструктивних схем об\’єкта має виконуватися на підставі методів математичного або фізичного моделювання з метою виявлення можливих варіантів їх технічного рішення, порівняння розроблених варіантів та обґрунтування оптимального варіанта об\’єкта або його елементів.

3.1.1.3Уточнення властивостей ґрунтової основи та кліматичних умов слід виконувати з метою перевірки фізико-механічних характеристик ґрунтів основи, гідрогеологічних умов майданчика забудови, можливого розташування підземних комунікацій або підземних виробок в межах території забудови, на якій планується будівництво, оцінювання сейсмічності майданчика залежно від категорії ґрунту за сейсмічними властивостями, а також з метою оцінки впливу підземних споруд будівлі, що проектується, на гідрогеологічну ситуацію на прилеглій території.

 

3.1.1.4Для уточнення характеристик ґрунтів та гідрогеологічних умов застосовують додаткове буріння геотехнічних свердловин, статичне або динамічне зондування, випробування ґрунтів еталонною або інвентарною палею, геофізичні методи, лабораторні дослідження ґрунтів, розрахунки тощо.

3.1.1.5Проведення дублюючих розрахунків основ, фундаментів, конструкцій, інженерного устаткування здійснюється спеціалізованими організаціями з метою отримання достовірних даних щодо реального стану об\’єктів, їх складових частин та навколишнього природного середовища.

3.1.1.6Апробацію прийнятих конструктивних та технологічних рішень здійснюють із застосуванням математичних та/або фізичних моделей, дублюючих розрахунків.

3.1.1.7Розроблення необхідної експлуатаційної документації об\’єкта має виконуватися з метою правильного та безпечного використання будівель та споруд, виявлення та правильної оцінки невідповідностей, своєчасного їх усунення.

3.1.1.8Оцінка впливу нового будівництва на оточуючі будівлі і споруди та населення, що проживає у межах території забудови, здійснюється з урахуванням реального стану будівельних конструкцій, інженерного та технологічного обладнання об\’єктів, характеристик ґрунтової основи та кліматичних умов з метою збереження експлуатаційних властивостей існуючих об\’єктів та комфортних умов проживання людей.

3.1.1.9Розроблення проектів експлуатації та технологій моніторингу, яке застосовується на етапах експлуатації та зняття об\’єкта з експлуатації, має передбачати створення порядків експлуатації, моніторингу або обстеження об\’єкта. За необхідності, цими документами можуть передбачатись роботи, що зазначені у додатках Г та Д.

3.1.1.10Проект АСМУ виконується з метою забезпечення об\’єкта на етапі експлуатації системою безперервного контролю відповідності поточних параметрів інженерних систем та конструкцій контрольним параметрам.

3.1.1.11 Розроблення проектів ліквідації об\’єкта здійснюється з метою захисту людини та навколишнього природного середовища за допомогою вирішення технічних, економічних, соціальних та медичних питань. У проектах ліквідації повинні бути розглянуті усі види діяльності, пов\’язані зі зняттям (виведенням) об\’єкта з експлуатації та його ліквідації або консервації.

3.2 Науково-технічний супровід на етапі будівництва об\’єкта.

3.2.1 На етапі будівництва об\’єкта супровід передбачає такі основні види робіт:

-надання інформаційної допомоги при вирішенні завдань будівельного виробництва щодо його підготовки, розроблення проектно-технологічної документації, планування і управління, забезпечення всіма видами ресурсів, обліку тощо;

-моніторинг стану конструкцій і інженерного обладнання;

-відпрацювання, за необхідності, конструктивних рішень окремих вузлів з урахуванням конкретних умов виконання робіт;

-відпрацювання окремих технологічних рішень, пов\’язаних з реальними умовами виконання робіт;

-контроль якості матеріалів, виробів та конструкцій;

-нагляд за станом існуючої забудови та умовами проживання людей;

-коригування (уточнення) проектів експлуатації та технологій моніторингу, що застосовуються на етапах експлуатації та зняття об\’єкта з експлуатації тощо.

3.2.1.1 Надання інформаційної допомоги здійснюють на підставі результатів патентних досліджень, аналізу світового досвіду та вивчення науково-технічної літератури, нормативних документів та інших матеріалів.

3.2.1.2 Моніторинг стану будівельних конструкцій слід здійснювати за допомогою візуальних та інструментальних спостережень, вимірювань та випробувань.

 

3.2.1.3Відпрацювання конструктивних рішень окремих елементів або вузлів, обумовлених конкретними умовами виконання будівельно-монтажних робіт, має здійснюватись перевіркою їх розрахунками або, за необхідності, випробуваннями на моделях та в умовах будівництва.

3.2.1.4Відпрацювання нових рішень виконання окремих будівельно-монтажних робіт слід здійснювати коригуванням проектів організації будівництва, проектів виконання робіт або окремих технологічних карт на ці види робіт, додатковим навчанням персоналу і, за необхідності, тренінгом, у тому числі на макетах.

3.2.1.5Контроль якості матеріалів, виробів та конструкцій повинен здійснюватись протягом всього терміну будівництва за допомогою випробувань, процедур підтвердження відповідності та підтвердження придатності на підставі чинних нормативних документів.

3.2.1.6Нагляд за станом існуючої забудови та умовами проживання людей здійснюється з метою збереження експлуатаційних властивостей існуючих об\’єктів та комфортних умов проживання населення.

3.2.1.7Коригування (уточнення) проектів експлуатації та технологій моніторингу, які застосовуються на етапах експлуатації та зняття об\’єкта з експлуатації, здійснюється на підставі отриманих результатів супроводу на етапах проектування та будівництва будівель та споруд.

 

 

 

 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code