Розроблення проектної документації або її окремих розділів

Ці норми встановлюють склад та зміст проектної доку¬ментації на нове будівництво і реконструкцію будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі – об\’єктів), а також її розроблення, погодження та затвердження.

Додаткові вимоги галузевої специфіки об\’єктів будівництва встановлюються галузевими будівельними нормами та норма¬тивними документами, прийнятими відповідно до законодавства.

Вимоги щодо складу, порядку розроблення, погодження та затвердження проектної документації на капітальний ремонт, реставрацію пам\’яток архітектури, на об\’єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її бюджетних інвестицій, при ліквідації наслідків аварій і катастроф, а також на консервацію та розконсервацію об\’єктів будівництва встановлюються окремими нормативними актами та нормативними докумен¬тами з урахуванням положень цих норм.

Перелік нормативно-правових актів, будівельних норм і нормативних документів, на які є посилання в цих нормах, наведений у додатку А.

Основні терміни та їх визначення наведені у додатку Б.

 

       1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Розроблення проектної документації або її окремих розділів здійснюється юридичними особами незалежно від форм власності та фізичними особами-підприємцями (далі – проекту-вальник), які мають право на здійснення такого виду діяльності згідно з законодавством.

1.2 При розробленні проектної документації для будівництва враховується чинна містобудівна документація, затверджена за встановленим порядком. 

1.3 Проектна документація для будівництва має відповідати положенням законодавства, вимогам будівельних норм та нормативних документів.

1.4 Проектувальники при розробленні проектної документації повинні забезпе¬чувати:

– відповідність архітектурним і містобудівним вимогам, визначеним у містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки;

– відповідність проектних рішень вихідним даним та дозвільним документам;

– відповідність вимогам чинних будівельних норм та нормативних документів, зокрема:

відповідність вимогам інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони);

екологічну безпеку і раціональне використання природних ресурсів;

  – відповідність вимогам доступності для маломобільних груп населення;

       – відповідність вимогам з охорони праці;

       – експлуатаційну надійність;

       – ефективність інвестицій;

       – патентну чистоту прийнятих технічних рішень;

– дотримання основних вимог до об\’єктів:

1) забезпечення механічного опору та стійкості;

2) дотримання вимог пожежної безпеки;

3) забезпечення безпеки життя і здоров’я людини та захисту навколишнього природного середовища;

4) забезпечення безпеки експлуатації;

5) забезпечення захисту від шуму;

6) економії енергії.

Шляхи досягнення основних вимог до об\’єктів зазначаються у пояснювальній записці.

1.5 Передана у виробництво проектна документація повинна відповідати обов\’язковим вимогам нормативно-правових актів, будівельних норм та нормативних документів.

       1.6 Проектувальник підтверджує відповідність проектної документації обов’язковим вимогам висновком експертизи у випадках передбачених законодавством або на вимогу замовника, або власним бажанням.

1.7 Авторський нагляд за реалізацією проектних рішень при будівництві об\’єкта здійснюється на підставі укладеного договору між замовником і генпроектувальником у Порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

1.8 Оформлення проектної документації здійснюється згідно з ДСТУ СПДБ.

 

 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code