Склад робочої документації (Р) Робоча документація складається:

Posted on

Склад робочої документації (Р) Робоча документація складається:  1.Робочі креслення;  2.Паспорт опоряджувальних робіт;  3.Кошторисна документація;  4.Специфікації обладнання, виробів і матеріалів;  5.Опитувальні аркуші та габаритні креслення на відповідні види обладнання та виробів;  6.Робоча документація на будівельні вироби;  7.Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів.  Примітка. Склад Р може уточнюватися і доповнюватися.   

Read More

Склад проекту (затверджувальної частини рп) на будівництво об\’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортной інфраструктури

Posted on

СКЛАД ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП) НА БУДІВНИЦТВО ОБ\’ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ІНФРАСТРУКТУРИ  Е.1. Пояснювальна записка  1.Вихідні дані для проектування.  2.Коротка характеристика об\’єкта будівництва та його склад:  1)дані про проектну потужність, номенклатуру, якість та технічний рівень продукції, сировинну базу;  2)результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного складу працівників;  3)кількість та оснащеність робочих місць;  4)відомості про організацію, спеціалізацію та […]

Read More