Склад робочої документації (Р) Робоча документація складається:

Склад робочої документації (Р) Робоча документація складається:  1.Робочі креслення;  2.Паспорт опоряджувальних робіт;  3.Кошторисна документація;  4.Специфікації обладнання, виробів і матеріалів;  5.Опитувальні аркуші та габаритні креслення на відповідні види обладнання та виробів;  6.Робоча документація на будівельні вироби;  7.Ескізні креслення загальних видів нетипових… Continue Reading

Склад проекту (затверджувальної частини рп) на будівництво об\’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортной інфраструктури

СКЛАД ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП) НА БУДІВНИЦТВО ОБ\’ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ІНФРАСТРУКТУРИ  Е.1. Пояснювальна записка  1.Вихідні дані для проектування.  2.Коротка характеристика об\’єкта будівництва та його склад:  1)дані про проектну потужність, номенклатуру, якість та технічний рівень продукції, сировинну базу;  2)результати розрахунків… Continue Reading

Склад проекту (затверджувальної частини рп) на будівництво об\’єктів невиробничого призначення

СКЛАД ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП) НА БУДІВНИЦТВО ОБ\’ЄКТІВ НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  Д.1. Пояснювальна записка  1.Вихідні дані для проектування.  2.Коротка характеристика об\’єкта, дані про проектну потужність об\’єкта  (місткість, пропускна спроможність).  3.Дані інженерних вишукувань.  4.Відомості про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії,… Continue Reading

Склад ескізного проекту (еп)

СКЛАД ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ (ЕП) Г.1. Загальні положення  1.Вихідні дані для проектування.  2.Коротка характеристика об’єкта.  3.Дані інженерних вишукувань.  4.Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.  5.Визначення вимог до містобудівних рішень.  6.Доступність об’єкту для маломобільних груп населення.  7.Основні техніко-економічні показники.  8.Кошторисна документація,… Continue Reading

Завдання на проектування.перелік основних даних та вимог

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГ  1.Назва та місцезнаходження об\’єкта.  2.Підстава для проектування.  3.Вид будівництва.  4.Дані про інвестора.  5.Дані про замовника.  6.Джерело фінансування.  7.Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.  8.Дані про генерального проектувальника.  9.Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно… Continue Reading