Склад робочої документації (Р) Робоча документація складається:

Posted on

Склад робочої документації (Р) Робоча документація складається:  1.Робочі креслення;  2.Паспорт опоряджувальних робіт;  3.Кошторисна документація;  4.Специфікації обладнання, виробів і матеріалів;  5.Опитувальні аркуші та габаритні креслення на відповідні види обладнання та виробів;  6.Робоча документація на будівельні вироби;  7.Ескізні креслення загальних видів нетипових виробів.  Примітка. Склад Р може уточнюватися і доповнюватися.   

Read More

Склад проекту (затверджувальної частини рп) на будівництво об\’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортной інфраструктури

Posted on

СКЛАД ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП) НА БУДІВНИЦТВО ОБ\’ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЛІНІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ІНФРАСТРУКТУРИ  Е.1. Пояснювальна записка  1.Вихідні дані для проектування.  2.Коротка характеристика об\’єкта будівництва та його склад:  1)дані про проектну потужність, номенклатуру, якість та технічний рівень продукції, сировинну базу;  2)результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного складу працівників;  3)кількість та оснащеність робочих місць;  4)відомості про організацію, спеціалізацію та […]

Read More

Склад проекту (затверджувальної частини рп) на будівництво об\’єктів невиробничого призначення

Posted on

СКЛАД ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП) НА БУДІВНИЦТВО ОБ\’ЄКТІВ НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  Д.1. Пояснювальна записка  1.Вихідні дані для проектування.  2.Коротка характеристика об\’єкта, дані про проектну потужність об\’єкта  (місткість, пропускна спроможність).  3.Дані інженерних вишукувань.  4.Відомості про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії, заходи щодо енергозбереження тощо.  5.Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.  6.Матеріали ОВНС, включаючи дані […]

Read More

Склад ескізного проекту (еп)

Posted on

СКЛАД ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ (ЕП) Г.1. Загальні положення  1.Вихідні дані для проектування.  2.Коротка характеристика об’єкта.  3.Дані інженерних вишукувань.  4.Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.  5.Визначення вимог до містобудівних рішень.  6.Доступність об’єкту для маломобільних груп населення.  7.Основні техніко-економічні показники.  8.Кошторисна документація, склад, обсяг та зміст якої визначається відповідно до ДСТУ Б Д.1.1-1.  9.Розрахунок класу наслідків (відповідальності) […]

Read More

Завдання на проектування.перелік основних даних та вимог

Posted on

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ.ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГ  1.Назва та місцезнаходження об\’єкта.  2.Підстава для проектування.  3.Вид будівництва.  4.Дані про інвестора.  5.Дані про замовника.  6.Джерело фінансування.  7.Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.  8.Дані про генерального проектувальника.  9.Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником ).  10.Інженерні вишукування.  11.Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблювані […]

Read More