Главная > Планировка и застройка территорий > Не допускається розміщення АЗС на ділянках вулиць і доріг з повздовжнім похилом більше 40 %

Не допускається розміщення АЗС на ділянках вулиць і доріг з повздовжнім похилом більше 40 %


17-08-2018, 16:40. Разместил: Oleg
Не допускається розміщення АЗС на ділянках вулиць і доріг з повздовжнім похилом більше 40 %о та з радіусами заокруглення у плані 250 м і менше.
Не допускається розміщення і функціонування АЗС усіх типів у межах озеленених територій загального користування, лісів, лісопарків, об'єктів і територій природно-заповідного фонду та їхніх охоронних зон, об'єктів і територій культурної спадщини та їхніх охоронних (буферних) зон, зон охоронюваного ландшафту.
Наземні споруди АЗС слід розміщувати на відстані не менше 10 м від краю проїзної частини. На дорогах з 1-2 смугами руху в кожному напрямку, на під'їздах до АЗС слід улаштовувати додаткову смугу руху накопичення транспортних засобів шириною, що дорівнює основній смузі руху, але не менше 3,0м, впродовж 50 м до в'їзду на АЗС та 15м від виїзду з неї. Довжину переходу від основної проїзної частини до додаткової смуги накопичення слід приймати не менше 15 м. Допускається зменшення довжини смуги накопичення до 30 м для малих та 40 м для середніх АЗС за умови їх розташування на вулицях з інтенсивністю руху не більше 300 авт/год на 1 смугу руху.
10.8.30Територія АЗС відокремлюється від проїзної частини острівцем безпеки, ширина якого встановлюється з урахуванням розміщення транспортного огородження, тротуару. В'їзд та виїзд з території АЗС влаштовують окремо один від одного завширшки не менше 4,2 м кожний з радіусом заокруглення не менше 10 м. Якщо в'їзд та виїзд влаштовуються суміщеними, між ними необхідно передбачити розділювальний острівець безпеки завширшки не менше 1 м, піднятий над проїзною частиною на 0,1 м.
10.8.31Найменшу відстань від в'їзду та виїзду з території АЗС слід приймати:
а)до перехрестя з магістральною вулицею (найближча межа її проїзної частини) - 100 м;
б)до перехрестя з вулицею або проїздом місцевого значення (найближча межа її проїзної частини) - 35 м;
в)до вікон робочих та житлових приміщень, ділянок закладів дошкільної та загальної середньої освіти та лікувальних закладів, майданчиків відпочинку - 15 м.
10.8.32Розміщення у населених пунктах та за їх межами газозаправних станцій (АГЗК), газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), багатопаливних автозаправних станцій (БП АЗС), у тому числі відносно лісових масивів, будинків сільськогосподарського призначення, індивідуальних гаражів та відкритих стоянок для автомобілів, а також транспортних мереж слід визначати згідно з вимогами [84].
10.8.33Мінімальні відстані від автогазозаправних станцій (АГЗС) та автогазозаправних пунктів (АГЗП) приймаються відповідно до [84].
10.8.34Навколо території АГНКС та БП АЗС слід передбачати вільну від забудови смугу шириною не менше 10 м.
10.8.35Мінімальні протипожежні відстані від технологічного обладнання, будинків та споруд АГНКС та БП АЗС до об'єктів, розташованих поза їх територією, визначаються відповідно до [84].
10.8.36Розміщення АГНКС та БП АЗС на території підприємств не дозволяється, за винятком автотранспортних підприємств, де такі АЗС використовуються як паливозаправні пункти.
11ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА
11.1Водопостачання, каналізація
11.1.1Розрахунок систем водопостачання, каналізації населених пунктів та територій, вибір джерел господарсько-питного та виробничого водопостачання, визначення площ під споруди водопостачання та каналізації слід виконувати відповідно до вимог [89], [90], [91] та [46], [47].
11.1.2При вирішенні питань водопостачання і каналізації у документації з просторового пла-нування слід виконувати:
-оцінку умов водопостачання та каналізації як елементів комплексної оцінки розвитку населених пунктів та територій;
-визначення продуктивності систем на розрахункові етапи;
-розроблення принципових схем, узгоджених з планувальною структурою, функціональним зонуванням відповідної території.
11.1.3Продуктивність систем водопостачання та каналізації новоутворюваних населених пунктів повинна визначатися за розрахунковими витратами найбільшого водоспоживання на добу (з протипожежними витратами) та водовідведення від усіх груп водокористувачів із застосуванням коефіцієнта максимальної добової нерівномірності згідно з вимогами [90], [91].
11.1.4Проектування та влаштування протипожежного водопостачання для зовнішнього поже-жогасіння АЗС слід здійснювати згідно з вимогами [90].
11.1.5Зовнішнє пожежогасіння АЗС слід передбачати від водойми (пожежного резервуара) або не менш ніж від двох пожежних гідрантів. При розрахунках витрати води на зовнішнє пожежогасіння та місткості пожежних резервуарів необхідно врахувати витрати води на охолодження наземних резервуарів палива (не менше ніж 15 л/с) та охолодження автоцистерни і наземно розташованого обладнання (не менше ніж 0,1 л/с на 1 м2 поверхні, що захищається)".
11.1.6Зазначені водойми (пожежні резервуари), гідранти повинні розташовуватися на відстані не ближче ніж 35 м від резервуарів палива та паливороздавальних колонок.
11.1.7Загальна місткість водойм, пожежних резервуарів для АЗС рідкого моторного палива, АГНКС має становити не менше 100 м3. їх слід розташовувати на відстані не більше ніж 200 м від АЗС.
11.1.8Для БП АЗС загальна місткість зазначених водойм, пожежних резервуарів повинна
о
становити не менше 200 м .

Вернуться назад