Главная > Планировка и застройка территорий > Розміри зони комфортного зорового сприйняття мають визначатися за радіусами:

Розміри зони комфортного зорового сприйняття мають визначатися за радіусами:


17-08-2018, 16:32. Разместил: Oleg
Розміри зони комфортного зорового сприйняття мають визначатися за радіусами: у межах двох висот об'єкта - для окремої пам'ятки, до 1,2 км - для комплексу пам'яток, до 2,5 км - для містобудівних ансамблів, до 5 км - для значних природних об'єктів.
8.6.7В ареалах розміщення об'єктів культурної спадщини підлягають розрахунку показники допустимого антропогенного навантаження, які слід встановлювати шляхом визначення пропускної здатності основних об'єктів огляду:
Ртах = Р х ТЛ0,
де Ртах - максимальна пропускна здатність пам'ятки протягом дня, осіб;
Р - показник допустимої одночасної кількості екскурсантів, осіб;
Т - час, відведений для екскурсій протягом дня, год.;
ї0- час, необхідний для огляду об'єкта, год.
Оптимальна одночасна кількість відвідувачів для огляду архітектурно-містобудівного ансамблю становить 50-90 осіб; орієнтовний час огляду ансамблю становить - 1,5-2 год., його фрагменту - 15-25 хв., екскурсії протягом дня - 8 год.
8.6.8Для розрахунку загальної кількості місць для спеціалізованих туристичних автобусів та індивідуальних транспортних засобів на автостоянках у межах пішохідної доступності від об'єктів огляду слід використовувати максимальний показник туристичного потоку (кількість екскурсантів за даними туристичних операторів, кількість проживаючих у закладах розміщення туристів, кількість відвідувачів краєзнавчих музеїв тощо), осіб/день, у пік туристичного сезону.
8.6.9При формуванні туристичних зон у межах природно-заповідних об'єктів згідно з режимами охорони необхідно виділяти такі підзони:
-відкриті для регульованої та стаціонарної рекреації і туризму (біосферні заповідники, націо-нальні природні парки, регіональні ландшафтні парки та території без охоронного статусу);
-для екскурсійного огляду (парки-пам'ятки садового-паркового мистецтва, ботанічні сади, зоологічні сади та дендрологічні парки, частково пам'ятки природи);
-закриті для туризму (природні заповідники, заповідні урочища, заказники, пам'ятки природи).
8.6.10Розміри складових елементів туристичної зони, що формується на базі природно- заповідного фонду, слід приймати (м2 на 1 туриста):
а)заклади розміщення туристів - згідно з додатком Е.4;
б)центри обслуговування - 10;
в)місця відпочинку - 1000;
г)угіддя для аматорських занять: рибальські - 1000, мисливські - 20 000, ягідно-грибні - 10 000, лижні - 2000, водні - 1000.
8.6.11Баланс функціональних елементів туристичної зони в межах природно-заповідних тери-торій слід приймати відповідно до показників таблиці 8.9.
Таблиця 8.9 - Питомі показники функціональних елементів туристичної зони в межах природно- заповідних територій
Територія% від загальної площі
Закладів розміщення та центрів обслуговування8-10
Озеленення та місць відпочинку3-5
Стоянок транспортних засобів2-3
Доріг5-7
Ареалів об'єктів огляду, туристичних угідь70-80
8.6.12Для збереження природного ландшафту при організації туристичних зон та екскурсійних маршрутів слід враховувати показники допустимих рекреаційних навантажень відповідно до таблиці 8.5.

Вернуться назад