Примітка. Склад та зміст науково-проектної документації щодо

Примітка. Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам\’яток архітектури та містобудування визначаються згідно з [97].
13.1.4Навколо будинків і споруд – пам\’яток культурної спадщини (архітектури та містобу-дування), у разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку зон охорони в межах відстані, що дорівнює подвійній висоті цих пам\’яток, але у будь-якому разі – не менше 50 м, при проектуванні нових будівель і споруд або надбудові (реконструкції) існуючих необхідно зберігати цінне історичне розпланування і традиційний характер забудови населених пунктів, цінний природний ландшафт та об\’єкти природно-заповідного фонду, оглядові точки і зони, звідки розкриваються види на пам\’ятки та їх комплекси. При цьому відстань від кожної новобудови до пам\’ятки повинна бути не меншою ніж збільшений удвічі максимум з висот самої пам\’ятки та даної новобудови, що забезпечить, зокрема, величину розкриття кута огляду проходу небосхилом сонячного диску над пам\’яткою з вершиною кута біля її підніжжя не меншою ніж 120 градусів.
13.1.5Для територій пам\’яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, та їх буферних зон, заповідників, заповідних територій, комплексних охоронних зон пам\’яток культурної спадщини слід передбачати:
-збереження історичного розпланування і забудови, характеру історичного середовища й ландшафту, виведення промислових підприємств, майстерень, складів та інших дисгармонійних споруд, які завдають фізичної або естетичної шкоди пам\’яткам культурної спадщини чи їх середовищу в цілому;
-уникнення прокладання комунікацій для транзитного транспорту, підземних інженерних мереж загальноміського значення, улаштування повітряних ліній електропередач, установлення торговельних кіосків, рекламних щитів та інших споруд, що порушують умови візуального сприйняття пам\’яток і традиційний характер середовища;
-організацію консерваційних, реставраційних, реабілітаційних, музеєфікаційних, ремонтних робіт та робіт із пристосування пам\’яток культурної спадщини, навколишньої історичної забудови, благоустрій території.
13.1.6Зони регулювання забудови можуть відрізнятися різним режимом використання території, який залежить від історико-архітектурної цінності території, розташування її в структурі населеного пункту. У їх межах слід передбачати збереження історичного розпланування (або його елементів), цінної забудови і ландшафту, умов видового розкриття пам\’яток, знесення дисгармонійних споруд, дотримання умов гармонійного сполучення нових споруд з історичною забудовою. Нове будівництво в межах зон регулювання забудови регламентується: за функціональним призначенням; по висоті й довжині будинків; за композиційними прийомами, матеріалами, кольором та стильовими характеристиками. Регулюється також благоустрій, озеленення та інші складові середовища.
13.1.7У зонах охоронюваного ландшафту, які виконують консерваційну роль, забезпечується охорона природного та переважно природного оточення пам\’яток, передбачається збереження та відтворення цінних природних і пейзажних якостей пов\’язаного з пам\’ятками ландшафту, ліквідація чи візуальна нейтралізація будівель, споруд і насаджень, що спотворюють цей ландшафт. Заходами щодо збереження ландшафту забезпечується охорона особливостей рельєфу, водоймищ, рослинності, відтворення їх історичного вигляду, збереження візуальних зв\’язків пам\’яток з природним та переважно природним оточенням, що має історичну цінність, захист берегових, лукових територій від зсувів та розмиву, укріплення схилів, ярів, їх озеленення; проведення інших природоохоронних заходів.
13.1.8На територіях зон охорони археологічного культурного шару слід враховувати необ – хідність проведення археологічних досліджень з обов\’язковою умовою проведення наукової фіксації усіх етапів дослідження і всіх виявлених знахідок та інших матеріальних залишків.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code