Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0818 17

Таблиця 8.10 - Щільність дорожньої мережі в межах природно-заповідних територій

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Планировка и застройка территорий | Просмотров: 71 Таблиця 8.10 - Щільність дорожньої мережі в межах природно-заповідних територій
ЗониЩільність дорожньої мережі, км/км2
Заповідна0,01 - 0,03
Регульованої рекреації2,0 - 3,0
Стаціонарної рекреації3,0 - 5,0
Рекреаційних комплексів8,0 - 0,0
Господарська0,5 - 1,0
Ландшафтно-маршрутних коридорів0,3 - 0,6
9СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА (УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ)
9.1Установи та організації громадського обслуговування слід розміщувати на територіях, наближених до місць проживання і роботи населення, у складі громадських центрів та в ув'язці з системою громадського пасажирського транспорту, з урахуванням транспортної доступності до об'єктів громадського обслуговування.
При розробленні документації з просторового планування для розрахунку кількості та місткості установ та організацій громадського обслуговування слід використовувати нормативи забезпеченості, які відображають розрахунковий рівень обслуговування. Для орієнтовних розрахунків кількість, місткість, потужність установ та організацій громадського обслуговування слід приймати відповідно до додатка Е.1.
Примітка 1. Розміщення, місткість установ та організацій громадського обслуговування, не зазначених у додатку Е.1, слід приймати за завданням на розроблення документації з просторового планування .
Примітка 2. Наведені у додатку Е.1 нормативи є усередненими показниками по Україні (з розбивкою на міста, селища і села) і у кожному окремому випадку підлягають уточненню в процесі проектування залежно від демографічного прогнозу, розміру населеного пункту та його місця у системі розселення.
У житлових мікрорайонах необхідно формувати первинні центри з розміщенням об'єктів повсякденного обслуговування; на рівні житлових районів і районних центрів, центрів об'єднаних територіальних громад - періодичного обслуговування; на рівні міст, районних, міжрайонних, регіональних, міжрегіональних і республіканських центрів - епізодичного чи унікального обслуго-вування.
У житловому районі міста, районному центрі, центрі об'єднаної територіальної громади доцільно формувати освітні, культурні і госпітальні округи з відповідними взаємопов'язаними установами та організаціями громадського обслуговування.
9.2При розробленні планувальних пропозицій щодо розвитку та розміщення системи обслу-говування населення необхідно враховувати:
-різну частоту попиту на одержання відповідних послуг (повсякденних, періодичних, епізодичних чи унікальних);
-мінімально необхідний рівень рентабельного функціонування потужностей об'єктів громад-ського обслуговування;
-нормативні витрати часу на одержання послуг;
-поступове розширення номенклатури послуг, які надаються за допомогою електронних засобів комунікації і не залежать від місця проживання або перебування особи, що одержує послуги.
9.3Необхідно передбачати території для розміщення комплексів об'єктів громадського обслу-говування населення:
-у малих населених пунктах, мікрорайонах міст - повсякденного обслуговування в межах 15 хв пішохідної доступності;
-в центрах об'єднаних територіальних громад, районів та районів у містах - періодичного обслуговування в межах пішохідної або транспортної доступності з витратами часу до 30 хв;
-у містах - переважно центрах районних систем розселення з кількістю населення до 250 тис. осіб - епізодичного та періодичного обслуговування з витратами часу до 45 хв;
-у містах - переважно центрах обласних систем розселення 250-500 тис. осіб з витратами часу до 60 хв транспортної доступності;
-в містах - центрах міжобласних систем розселення з кількістю населення понад 500 тис. осіб - унікального обслуговування з витратами часу до 90 хв транспортної доступності.
Об'єкти громадського обслуговування у селищах, селах слід розміщувати з розрахунку забезпечення жителів кожного населеного пункту повсякденними послугами в межах пішохідної доступності не більше 30 хв. Забезпечення об'єктами більш високого рівня обслуговування слід передбачати на групу сільських населених пунктів.
Для організації громадського обслуговування, крім будівель, слід передбачати пересувні засоби і споруди сезонного використання, з визначенням відповідних територій.
9.4Під час розрахунку кількості, складу та місткості об'єктів громадського обслуговування у містах - центрах систем розселення - слід додатково враховувати кількість населення, що прибуває з інших населених пунктів, розташованих в зоні, обмеженій витратами часу на пересування до відповідних центрів згідно з додатком Е.2.
В історичних містах слід враховувати очікувану кількість туристів, у курортних містах - неорга-нізовано відпочиваючих.
9.5Для орієнтовних розрахунків кількість і місткість установ та організацій спеціалізованого курортного обслуговування на 1000 осіб, що лікуються й відпочивають, слід приймати згідно з додатком Е.3.
9.6Площі земельних ділянок з розрахунку на 1000 осіб для розміщення груп установ та організацій громадського обслуговування повсякденного, періодичного та епізодичного попиту наведені у додатку Е.4.
9.7Радіус обслуговування населення установами та організаціями, що розміщуються в житловій забудові населеного пункту, не повинен перевищувати показників, зазначених у додатках Е.5 і Е.6.
9.8Для населених пунктів, розміщених у районах сейсмічністю 7-8 балів, поверховість гро-мадських будинків цілодобового перебування (санаторно-курортні, оздоровчі і туристські заклади, лікарні і готелі) слід встановлювати не більше 4 поверхів з урахуванням ступеня вогнестійкості будинків і кількості місць.
У сейсмічних районах будинки закладів дошкільної освіти повинні мати не більше двох поверхів, закладів загальної середньої освіти загального типу, спальні корпуси шкіл-інтернатів - не більше ніж три поверхи; спеціальних шкіл і шкіл-інтернатів (для дітей з порушенням фізичного та розумового розвитку - дітей з особливими потребами), будинків для осіб похилого віку - не більше ніж два поверхи. Відповідно до вимог [65] допускається будівництво громадських будинків більше чотирьох поверхів та на територіях з сейсмічністю 9 балів.

 Комментарии по данной теме: Таблиця 8.10 - Щільність дорожньої мережі в межах природно-заповідних територій

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.