Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


 
Вперед
Назад
032019 27

Порядок розміщення вивісок у місті Києві

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 23

Порядок розміщення вивісок у місті Києві
І. Загальні положення
1.1.    Порядок розміщення вивісок у місті Києві (далі — Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, та інших нормативноправових актів.1.2.    Порядок регулює відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням вивісок у м. Києві, розміщення яких передбачено законодавством України, визначає процедуру розміщення вивісок та регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами, що виникають у процесі розташування вивісок на території м. Києва, регламентує загальні вимоги до вивісок, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.1.3.    Порядок розроблений з метою забезпечення благоустрою, захисту культурних та майнових інтересів територіальної громади м. Києва, юридичних і фізичних осіб, у власності чи користуванні яких є будинки, будівлі, споруди, на яких розміщуються вивіски, поліпшення зовнішнього вигляду міського середовища та врегулювання порядку розміщення вивісок.1.4.    Порядок є обов'язковим для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, а також фізичними особами, що здійснюють розміщення вивісок на території м. Києва.1.5.    Дія Порядку не поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у м. Києві.1.6.    Розміщення вивісок з порушенням цього Порядку забороняється.1.7.    У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:1.7.1. Вивіска (інформаційна вивіска) — мала архітектурна форма, конструктивний елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі або яка має право його використання, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, яка розміщена на зовнішній поверхні фасаду будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.
Вивіска не може містити переліку товарів і послуг, меню та іншої інформації, яка не підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», не може містити закликів до придбання товару або іншої інформації, що призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів та їх інтерес щодо товару.
Конструктивно вивіска може складатися з одного чи кількох елементів.
Табличка (інформаційна табличка) — табличка, що розміщується на фасаді будинку, будівлі або споруди, в якому фізична або юридична особа займає приміщення, розташована біля входу у таке приміщення, на дверях або на склі вітрини, та містить лише інформацію про зареєстроване найменування особи, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи) та час роботи фізичної або юридичної особи. Найменування особи та інша інформація, зазначена на табличці, виконуються державною мовою, якщо інше не передбачено законодавством. Площа таблички повинна бути не більше 0,5 кв. метра.
Про розміщення таблички повідомляти уповноваженим органам не потрібно. 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032019 22

Строительная сетка главная

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 140

Сетка Рабица, строительная сетка — конструкционный материал. Названа по имени немецкого изобретателя Карла Рабица, тот, что, как считается, изобрёл её в 1878 году и описал в своём патенте (№3789) на станок для производства металлической сетки (на самом деле в патенте изображена обыкновенная тканая сетка). По иным источникам, плетёную сетку и станок для её производства изобрел Чарльз Бернард (Charles Barnard) из Норвича (Великобритания) в 1844 году (впрочем сетка Бернарда — это hexagonal wire netting, шестигранная сетка).

В реальное время самым ранним задокументированным упоминанием сетки Рабица считается патент США №124,286 «Wire Fabrics», выданный 5 марта 1872 года на имя Петерса (J. W. C. Peters).

Сетка данного типа изготовляется как на несложном станке путём вкручивания одна в иную проволочных спиралей с плоским витком, навиваемых непринужденно на рабочем органе станка, так и на высокопроизводительных сеткоплетельных станках-полуавтоматах, предпочтительно немецкого происхождения.

Сырьём для изготовления сетки Рабица служит низкоуглеродистая железная проволока. Наравне со железный проволокой применяется проволока с полимерным покрытием и оцинкованная. Весьма редко сетку Рабица делают из нержавеющей и алюминиевой проволоки.

Сетку Рабица применяют для создания ограждений, просеивания материалов, крепления горных выработок на шахтах и рудниках и для теплоизоляционных работ, из неё делают клетки и вольеры для звериных.

Сетка Рабица подразделяется по форме ячеек на: сетку плетеную ромбическую (острый угол ромба 60°) и сетку плетеную квадратную.

Сетка Рабица поставляется в рулонах. Как правило, высота рулона 1,5 м, а длина рулона 10 м. Но дозволено заказать у изготовителя высоту сетки от 1 до 4 м, длину сетки изготовители традиционно делают до 18 м. При производстве сетки на ручных либо примитивных станках, как правило, концы спиралей не загибают. При производстве на сеткоплетельных автоматах в большинстве случаев концы спиралей в рулонах загибаются, соединяясь между собой.

Сетка Рабица может поставляться в обыкновенных рулонах, когда полотно сетки сматывается обыкновенным методом (данный вариант комфортен при монтаже сетки), и в суперкомпактных рулонах, когда спирали при сматывании входят в узкое соприкосновение и в итоге рулон сетки имеет меньший диаметр. Торцы рулонов сетки Рабица упаковываются в плотную бумагу, мешковину, неестественную ткань либо полиэтилен.

Защита от коррозии
Сетка Рабица применяется в основном для ограждения территорий и не защищена от ливня. Следственно, если сетку Рабица не защитить от воздействия влаги, то она позже первого ливня начнет ржаветь. Охраняют от коррозии сетку Рабица несколькими методами: покраской, оцинковкой и с поддержкой полимерного покрытия. Самый общеизвестный метод охраны сетки Рабица от коррозии — оцинковка. Множество сеток Рабица «с покрытием» производится из оцинкованной железный проволоки. Следственно дюже значимо число цинка на оцинкованной проволоке. Множество заводов в СНГ покрывают проволоку цинком способом жгучей оцинковки. При таком способе оглавление цинка на проволоке колеблется от 70 до 90 г/м2. Сетка Рабица из такой проволоки не будет ржаветь в течение 20—25 лет. В последнее время, для удешевления производства. При этом дозволено получить на проволоке порядка 10 г/м2 цинка, что дюже немного, но в то же время довольно, дабы называть сетку оцинкованной. Сетка, изготовленная из такой проволоки, может начать ржаветь теснее через год-два позже начала эксплуатации.

Но даже огромное число цинка на сетке Рабица не выручает от коррозии, если сетка Рабица эксплуатируется на побережье соленого моря. В сходственной местности рекомендуется применять сетку Рабица из железный проволоки, покрытой полимерным покрытием. Некачественное полимерное покрытие имеет качество выгорать на светило (обесцвечивается) и трескаться на морозе. Но лучшие изготовители применяют полимерное покрытие, которое не выгорает на светило и выдерживает до 35 градусов мороза. Для того, дабы определить качество сетки Рабица с полимерным покрытием, необходимо посмотреть на внутреннюю поверхность спирали, из которой сетка изготовлена. Если в этом месте есть царапины либо порезы полимерного покрытия, то это обозначает, что сетка некачественная (в порезы попадает влага и сетка стремительно ржавеет под полимерным покрытием) и, скорее каждого, через год-два полимерное покрытие полопается на морозе и выцветет на светило.

Прочность сетки Рабица
Прочность сетки Рабица напрямую зависит от размера ячейки и диаметра проволоки. Чем поменьше ячейка и огромнее диаметр проволоки (чем огромнее металла в квадратном метре сетки), тем крепче плетеная сетка. Так как основу цены сетки Рабица составляет стоимость проволоки, некоторые изготовители применяют проволоку уменьшенного диаметра и увеличивают размер ячейки по сопоставлению с заявленными. Разумеется, такая "экономия материала" негативно сказывается на прочности изделия.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.