Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


 
Вперед
Назад
062009 09

Генеральний план міста

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: --- | Просмотров: 7 612

Генеральний план міста, іншого поселення є основним юридичним містобудівним документом, що визначає в інтересах населення й з урахуванням державних завдань напрямку й границі територіального розвитку міста, іншого поселення, функціональне призначення й будівельне зонирование території, розподіл земель по видах власності, принципові рішення по розміщенню об'єктів загальноміського, загальселищного значення, транспортному обслуговуванню, інженерному встаткуванню й благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охороні природної й історико-культурної спадщини, черговості освоєння території.
7.2. Генеральні плани розробляються, як правило, у дві стадії: концепція генерального плану (концепція) і генеральний план міста, іншого поселення (генеральний план).
7.3. Концепція розробляється на територію міста і його приміську зону з метою визначення довгострокової стратегії й етапів їхнього господарського розвитку, а також функціонально-планувальної організації на основі комплексного аналізу економічних, соціальних, екологічних і містобудівних умов виходячи з ресурсного потенціалу території й раціонального природокористування.
Концепція є підставою для розробки проекту міської, селищної риси.
7.4. Концепція розробляється в складі матеріалів, зазначених у пп.7.5-7.7 справжньої Інструкції.
Графічні матеріали концепції міст із розрахунковою чисельністю населення більше 500 тис.чоловік виконуються в масштабі 1:25000, міст і селищ із розрахунковою чисельністю населення до 500 тис.чоловік - у масштабі 1:10000 або 1:5000. Зазначені масштаби можуть бути уточнені замовником з урахуванням конкретної ситуації.
7.5. На схемі сучасного використання й комплексної оцінки території показуються: існуюче функціональне використання території; границі національно-державних і адміністративно-територіальних утворень (у тому числі міська, селищна риса), границі приміської зони і її основних землепользований; території транспортних і інженерних споруджень і комунікацій; охоронні зони курортів, джерел водопостачання, зони охорони пам'ятників природи, нерухомих пам'ятників історії й культури; санітарно-захисні зони джерел забруднення середовища; території, що виключаються із забудови, і території, несприятливі для забудови по природних і техногенних умовах.
При наявності на території небезпечних природних і техногенних процесів схема доповнюється картами сейсмічного мікрорайонування, радіаційного забруднення, радіаційно-теплового й вітрового режимів, підтоплення території й іншими.
При великій насиченості схеми графічною інформацією допускається розробка роздільних схем сучасного використання території й схеми комплексної оцінки території.
7.6. На схемах територіального розвитку міста, поселення (варіанти) показуються: границі адміністративно-територіальних утворень (у тому числі пропоновані границі міст, інших поселень); архітектурно-планувальна організація території й окремих поселень із виділенням площадок першочергового житло-цивільного, виробничого й комунального будівництва, у тому числі районів малоповерхової й садибної забудови; проектне функціональне зонирование території; території основних транспортних і інженерних споруджень і комунікацій; природоохоронні об'єкти й зони охорони нерухомих пам'ятників історії й культури.
При великій насиченості схеми графічною інформацією допускається розробка роздільних схем територіального розвитку міста й інженерного встаткування території.
7.7. У пояснювальній записці приводяться відомості, перераховані в пп.7.5 і 7.6 справжньої Інструкції, а також дані про ресурсні можливості міста і його приміська зона, іншого поселення, чисельності й структурі населення, розміщенні нових об'єктів градообразующей базою, структурі й обсягах житлового, культурно-побутового й комунального будівництва й необхідних для цього територіях, розвитку будівельної бази, організації відпочинку населення, розвитку туризму, джерелах водопостачання й енергопостачання, можливостях водоотведения, основних принципах розвитку транспортних і інженерних інфраструктур.
У пояснювальній записці дається містобудівне й соціально-економічне обґрунтування варіантів територіального розвитку, а також етапів розвитку й територіальної організації міста, іншого поселення; оцінюються можливі наслідки реалізації проекту.
7.8. У затверджувану частину концепції входять:
пропозиції по цільовому використанню територій (функціональному зонированию) міста, іншого поселення й етапам його розвитку;
пропозиції по встановленню міської, селищної риси й границь приміської зони, територій державної (Російської Федерації і її суб'єктів), муніципальної, приватної й іншої форм власності;
принципові рішення напрямків розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста, іншого поселення і їхньої приміської зони.
7.9. Генеральний план розробляється на територію в межах міської, селищної риси й визначає з урахуванням реальних можливостей на 10-15 років територіальний пристрій міста, іншого поселення, розміщення загальміських, загальселищних об'єктів соціальної сфери, основні напрямки розвитку інженерних і транспортних систем, заходу щодо збереження природної й історичної спадщини, черговість освоєння території й будівництва.
Питання соціально-економічного розвитку міста (селища) і його приміської зони вирішуються за матеріалами концепції генерального плану або проекту планування приміської зони, а у випадках якщо вони не виконувалися, - розробляються в складі генерального плану.
7.10. Для міст і інших поселень із розрахунковою чисельністю населення до 50 тис.чоловік генеральні плани можуть розроблятися сполученими із проектами детального планування на всю територію міста, іншого поселення або на першочергові райони будівництва. У випадку сполучення генерального плану й проекту детального планування на всю територію міста, іншого поселення креслення генерального плану по масштабі й змісту приймаються відповідно до пп.11.4-11.12 справжньої Інструкції.
7.11. Генеральні плани розробляються в складі матеріалів, зазначених у пп.7.10-7.15 справжньої Інструкції.
Графічні матеріали генерального плану міста з розрахунковою чисельністю населення 500 тис.чоловік і більше виконуються в масштабі 1:10000; міста з розрахунковою чисельністю населення 250-500 тис.чоловік - у масштабі 1:10000-1:5000, міста, іншого поселення з розрахунковою чисельністю населення від 10 тис. до 250 тис.чоловік - у масштабі 1:5000; міста, іншого поселення з розрахунковою чисельністю населення менш 10 тис.чоловік - у масштабі 1:2000. Зазначені масштаби можуть бути уточнені замовником з урахуванням конкретної ситуації.
7.12. На планах сучасного використання території (опорному плані) і генеральному плані (основному кресленні) показуються: міська, селищна риса; функціональне використання території; планувальна структура житлових; суспільних, виробничих, комунально-складських і інших функціональних зон; зонирование по поверховості й ступеню капітальності житлової, суспільної, виробничої й комунально-складської забудови; території сільськогосподарського призначення, озеленення, відпочинку й спорту, споруджень і комунікацій зовнішнього транспорту, головних споруджень інженерного встаткування; улично- дорожня мережа, лінії високовольтної електропередачі; границі зон охорони пам'ятників природи, історії й культури; території державної (Російської Федерації і її суб'єктів), муніципальної, приватної й іншої форм власності.
На плані сучасного використання території показуються оформлені відводи для всіх видів будівництва й господарського використання, а на генеральному плані - ділянки першочергового освоєння.
7.13. На схемі комплексної оцінки території показуються: границі залягання корисних копалин; території, у різному ступені несприятливі для забудови по природних і техногенних умовах; захисний-захисні-санітарно-захисні, захисні й охоронні зони (підприємств, курортів, водойм, інженерних і транспортних споруджень, комунікацій і ін.); зони обмеження забудови в районах аеропортів, у районах можливих природних і техногенних катастроф; зони підвищеного шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, радіаційного забруднення, а також зони з екологічними порушеннями навколишнього середовища; інші зони й обмеження, що впливають на розміщення всіх видів будівництва.
При наявності складних інженерно-геологічних умов схема доповнюється інженерно-геологічними й гідрогеологічними картами, а при сейсмічності сім балів і більше - картами микросейсморайонирования. Для поселень, розташованих у районах Крайньої Півночі, на схемах додатково показуються дані оцінки теплового-радіаційно-теплового режиму, вітрового режиму й геокриологических процесів.
7.14. На схемі транспорту показуються: території й спорудження зовнішнього транспорту (залізничні колії й станції, аеропорти, мости, шляхопроводи, тунелі й ін.); класифікація улично- дорожньої мережі; траси й спорудження внеуличного й надземного рейкового суспільного транспорту; розміщення депо метро, трамвайних і автобусно-тролейбусних парків, великих гаражів і стоянок легкових автомобілів.
7.15. На схемі інженерного встаткування й інженерної підготовки території показуються: головні спорудження інженерного встаткування території; магістральні трубопроводи (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопостачання, зливова каналізація, місця випуску очищених стічних вод, лінії високовольтної електропередачі, основні об'єкти зв'язку, електронні й слабкострумові пристрої); ділянки території, що вимагають значного обсягу підсипання або зрізки ґрунту, дренування, виторфовування; міські гідротехнічні спорудження; ділянки русявів рік і інших водойм, підмети регулюванню, очищенню, дноуглублению, висновку в труби; заходу щодо рекультивації порушених територій.
При великій насиченості комплексної схеми інженерного забезпечення графічною інформацією допускається розробка роздільних схем.
7.16. У складі генерального плану можуть розроблятися додаткові схеми, склад, зміст і масштаб яких визначаються завданням на проектування.
7.17. Пояснювальна записка до генерального плану повинна містити відомості, перераховані в пп.7.10-7.14 і прил.12 справжньої Інструкції. У складі пояснювальної записки приводяться: основні положення генерального плану; правила забудови міста, іншого поселення.
Примітка. Замовник разом з розроблювачем містобудівної документації можуть із дозволу стверджуючої інстанції розробити правила забудови після твердження генерального плану.
7.18. Генеральний план є підставою для розробки комплексної схеми розвитку всіх видів міського пасажирського транспорту й дорожнього будівництва, генеральних схем водопостачання, каналізації, теплопостачання й інших спеціалізованих схем і проектів.
7.19. В обов'язкову (затверджувану) частина генерального плану входять:
функціональне зонирование території;
будівельне зонирование території (по поверховості й щільності забудови);
границі земель: державної (Російської Федерації і її суб'єктів), муніципальної, приватної й іншої форм власності;
правила забудови міста, іншого поселення.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

062009 09

По своей архитектуре сооружение необычно напоминает

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: --- | Просмотров: 5 752

По своей архитектуре сооружение необычно и напоминает огромный искусственный спутник Земли- опорами служат колонны, украшающие фасад, а антеннами-Г-пола обсерватории, возвышающиеся над зданием Легкое красивое, светящееся стеклом и анодированным а1юми-нием сооружение словно повисает в воздухе В его пен будет размещена 36-метровая башня - обсерватория двумя движущимися куполами для телескопов Скорост ные лифты поднимают посетителей к большому телескопу и на специальные площадки, гре работают новейшие приборы, ведущие наблюдение за любой точкой звездного веба и за полетами земных посланцев в космосе. Они принимают телеинформацию с борта ракет и транслируют передачи со спутников связи.
На плоской крыше будут демонстрироваться установка для использования солнечной энергии и, кроме того, аппаратура для визуального оптического, фотографического и радионаблюдений за искусственными спутниками Земли, а также оборудована площадка с рефрактором для наблюдения за Луной и планетами.
Большой зал лектория предназначен для проведения научных конференций, международных симпозиумов, чтения лекций, а также для демонстрации обычных, широкоэкранных и широкоформатных фильмов. Мягкие кресла, расположенные амфитеатром, оборудованы специальной аппаратурой для синхронного перевода на шесть языков. В малом зале предусмотрено чтение лекций, демонстрация фильмов. Физическая аудитория на 200 мест отведена
школьникам.
Во внутреннем дворе, украшенном декоративным і сейном, разместился «городок космонавтов» с учебно-тренировочными стендами, центрифугой, виброкреом и tjb. Здесь же предусмотрены интересные экспозиции, диорамы маГеты Ландшафтов Луны, Марсаи Других небес-ньіх тел выставка космической аппаратуры и ракет.
Большой интерес будет представлять и уникальны. приборХрон: макет земного шара, висящий в воздухе, с помощью магнитного поля имитирует суточное вращение Земли и движение искусственных спутников нашей планеты.
Самым интересным сооружением из культурных объектов Киева является Дворец культуры «Украина». Он открыт 18 апреля 1970 г. в дни празднования столетия со дня рождения В. И. Ленина. Место для строительства Дворца выбрали на одной из самых важных магистралей города — Красноармейской ул., являющейся продолжено". Поставленное на стилобат ззатте как бы приподнятое над площадью, доминирует во всем ансамбле прилегающей застройки. Геометрический ком пактпый объем здания асимметрично расположен на этой площади, имеющей небольшую ширину. Значительную часть ее занимают широкие гранитные лестницы и сам стилобат, вымощенный квадратными плитами серого гранита. Левую часть площади украшают бассейн с площадкой отдыха и зеленый островок газона с молодыми березками.
В подпорную стену, ограждающую левую часть участка с восточной стороны, вкомионовано большое рекламное
устройство.
Широкий тротуар перед Дворцом и основные подъезды к нему вымощены крупными светло-серыми бетонными плитами. С правой стороны участок граничит с близлежащим сохраненным сквером, на зеленом поле которого хорошо выделяются установленные справа от главного входа Дворца почти по красной линии Красноармейской уд... два 30-метровых металлических флагштока. В юго-восточном углу размещается здание вентиляцпонно-холоднльно-го центра Дворца, соединенное с ним подземным тоннелем.
Благодаря свободной планировке участка и сохранению естественного рельефа, а также зеленым газонам с группами декоративных деревьев и кустарников создан для
здания живописный фон.
Плавная вогнутая линия главного фасада усиливает выразительность композиции, характерность и динамичность силуэта.
Основной объем здания со стороны главного фасада по нижнему этажу опоясывается сплошной лентой ограждения открытой террасы, находящейся в уровне фойе партера. В центре плита-терраса нависает над главным входом, образуя козырек. На террасу ведут две лестницы, спускающиеся до уровня стилобата.
Верхний и нижний пояса основного объема и лента ограждения террасы облицованы белым мрамором со шлифованной фактурой. Отдельные плиты белого мрамора с колотой фактурой вкраплены в ленту ограждения террасы и стену левого ризалита, придавая пм скульптурную рельефность. Тыловой фасад решен сплошными горизонтальными лентами окон артистических и административных помещений.
Остекление главного и боковых фасадов выполнено в алюминиевых переплетах с анодированием в черный и золотистый цвета. Для остекления и ограждения стен кассового вестибюля использован стеклопрофилит в виде полупрозрачных полых стеклянных балок длиной до 7—8 м. В отделке экстерьера использованы граниты Украины: темно-серым полированным отделан цоколь здания и лестницы боковых входов; для плит стилобата и участков стен тылового фасада применен светло-серый; коричневато-красным гранитом облицованы подпорные стенки. Верхняя часть коробки зала отделана белым известняком. Гранит, мрамор, известняк в сочетании с алюминием и большими плоскостями стекла приобретают новые декоративно-художественные качества.
Основой архитектурного образа здания и его композиционного построения явилась трапециевидная форма зала; она расширяется от сцены зала и наиболее полно отве-
те
чает кинотехнологическим и акустическим Требованиям создавая наилучшие условия размещения зрителей.
Размеры здания в плане 50 X 80 X 90 м при высоте 28 м; строительный объем около 152 тыс. м3, полезная площадь 30 тыс. м2.
Композиция здания симметрична относительно его продольной оси. Только нижний этаж в уровне вестибюля решен асимметрично.
Длина зрительного зала от экрана до задней стенки балкона 54, средняя ширина 48, высота 18 м. Зал решен в виде амфитеатра с одним ярусом балкона, имеет 3780 мест (в партере 2560, на балконе и в ложах — 1220). В президиуме 143 места. Открытая сцена в виде сегмента вписывается в зрительный зал. Задней границей ее служит стационарный экран размером 34,5 X 15,7 м. Радиус его кривизны равен проекционному расстоянию 48,7 м. Глубина сцены 19 м, ширина трансформируется до 37 м, высота от планшета до колосников 21,5, рабочая высота трансформируется до 15 м.
На сцене имеются две смежные площадки: когда меняют декорации, первую сцену опускают и вторая становится на ее место. Подъемник оркестра размером в плане 25,2 X 4,9 м состоит из трех площадок Вдоль красной линии между занавесом и подъемниками сцены врезаны два метровых транспортера длиной 43 м.
Современное театрально-концертное здание — Дворец культуры «Украина» *— оснащено сложным и разнообразным инженерным оборудованием, обеспечивающим техническое обслуживание спектаклей. Оно. размещено под балконом в аппаратном комплексе, окружающем зал с трех сторон. Смонтированы устройства для пёоевоаа «* 8 языков, комментаторские, радиотелевизионный звук, усилительный и кинопроекционный комплексы с экраном
На шести этажах тыловой части здания расположены артистические и административные помещения. Артистический комплекс включает три фойе для артистов, гример-но-нарикмахерские, костюмерные и артистические уборные, скомпонованные вокруг сценической площадки. Административные помещения расположены на верхних этажах. Все они связаны между собой по горизонтали коридорами, а по вертикали — четырьмя лестницами и лифтами. Над большим залом кафе-буфета размещены производственные помещения.
В левом крыле здания находится пресс-центр, оборудованный междугородными телефонами и телеграфными аппаратами.
При отделке интерьеров Дворца «Украина» применены естественные камни, дерево, металл, искусственная кожа, ковровые материалы. Они подобраны в соответствии с цветовым замыслом всех помещений: так, бирюзовый цвет кресел в зрительном зале сочетается с золотисто-ореховой отделкой нижней части стен, портала, сцены и светлым кружевом декоративной решетки верхней части стен. Эта гамма красок придает залу необыкновенную нарядность.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.