Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


 
Вперед
Назад
062009 26

ПОРЯДОК розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: --- | Просмотров: 7 485

ПОРЯДОК розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
1. Цей Порядок визначає механізм розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (далі - проект відведення земельної ділянки).
2. Проект відведення земельної ділянки не розробляється у разі, коли:
земельна ділянка, межі якої визначено в натурі (на місцевості), надається у користування або безоплатно передається у власність без зміни її цільового призначення;
земельна ділянка набувається у власність шляхом купівлі-продажу, дарування, міни, на підставі інших цивільно-правових угод, успадкування, без зміни її меж та цільового призначення;
земельна ділянка придбана на конкурентних засадах (за результатами земельних торгів).
Проект відведення земельної ділянки може не розроблятися також в інших випадках, передбачених законом.
3. Проект відведення земельної ділянки розробляється на підставі:
рішення сільської, селищної, міської ради, районної, Київської або Севастопольської міської держадміністрації, до повноважень яких належить надання у користування або передача у власність земельних ділянок;
укладених договорів між землевласниками і землекористувачами та розробником проекту відведення земельної ділянки;
судового рішення.
4. Розробником проекту відведення земельної ділянки є фізична або юридична особа, яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону (далі - виконавець).
5. Замовником проекту відведення земельної ділянки можуть бути сільська, селищна, міська рада, районна, Київська або Севастопольська міська держадміністрація, землевласник або землекористувач, інші особи відповідно до закону.
У разі прийняття судом рішення про надання земельної ділянки у користування або передачу у власність замовником проекту її відведення є фізична або юридична особа, на користь якої прийнято рішення.
6. Проект відведення земельної ділянки розробляється на основі завдання, затвердженого замовником, що є невід'ємною частиною договору на проведення відповідних робіт.
Типовий договір про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки затверджується Кабінетом Міністрів України.
До договору замовник додає вихідну документацію, необхідну для розроблення проекту землеустрою.
7. Виконавець у встановлений договором строк розробляє проект землеустрою, який включає текстові та графічні матеріали, обов'язкові положення, встановлені завданням на розроблення проекту, інші дані, необхідні для вирішення питання щодо відведення земельної ділянки.
8. Вимоги до складу, змісту та оформлення проекту відведення земельної ділянки встановлюються нормативно-технічною документацією із землеустрою.
9. Проект відведення земельної ділянки виконавець погоджує із землевласником або землекористувачем, органом земельних ресурсів, природоохоронним органом, санітарно-епідеміологічною службою, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини.
У разі відведення земельної ділянки для розробки корисних копалин або забудови територій на площах їх залягання проект погоджується також з органом державного геологічного контролю та органом державного гірничого нагляду.
10. Погоджений проект відведення земельної ділянки підлягає державній експертизі, яка проводиться органом земельних ресурсів відповідно до законодавства.
11. Після одержання позитивного висновку державної експертизи проект відведення земельної ділянки розглядається сільською, селищною, міською радою, районною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією, затверджується ними або в установленому порядку подається до інших органів, до повноважень яких належить надання у користування або передача у власність земельних ділянок.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

062009 20

Велосипедные дорожки и тротуары

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: --- | Просмотров: 5 236

Велосипедные дорожки и тротуары
 
2.32 Велосипедные дорожки следует проектировать вдоль автомобильных дорог на участках, где интенсивность движения велосипедов за первые пять лет эксплуата ции дороги достигнет в одном направлении 60 и более велосипедов за час при макси мальной интенсивности движения или 400 единиц в сутки. Велосипедные дорожки, как правило, проектируют для одностороннего движения шириной не менее 1,5 м, а для двухстороннего - не менее 2,2 м на обособленном земляном полотне, возле по дошвы насыпи или за пределами откосов выемок, а также на специально построенных бермах или полках.
Велосипедные дорожки с одной полосой для движения в обоих направлениях, следует размещать с подветренной стороны дороги (в расчете на преобладающие ле том ветры), а велосипедные дорожки, состоящие из двух полос для движения в про тивоположных направлениях, следует размещать в отдельности с обеих сторон доро ги. В стесненных условиях и на подходах к искусственным сооружениям разрешается строительство велосипедных дорожек на обочине. В таких случаях обочину следует отделять от проезжей части бордюром высотой 0,20 м, а расстояние между ближни ми кромками велосипедной дорожки и проезжей части дороги (вертикальной гранью бордюра) должна быть не менее 1,5 м.
 
2.33 Велосипедная дорожка, если она является самостоятельным объектом, про ектируется в индивидуальном порядке.
 
2.34 Велосипедные дорожки в зоне развязок следует прокладывать за пределами земляного полотна дорог. Проезжую часть автомобильных дорог велосипедные дорожки должны пересекать под углом (90±10°).
При пересечении автомобильной дороги велосипедная дорожка на расстоянии по 3 м с каждой стороны от кромки проезжей части должна быть прямой в плане.
 
2.35 Пешеходные переходы в различных уровнях следует проектировать через дороги Iа категории, а - Iб-II категорий при интенсивности пешеходного движения свыше 200 чел./час.
 
2.36 При проектировании пешеходных дорожек в зоне развязок руководствуют ся теми ж правилами, что и при проектировании велосипедных дорожек.
 
2.37 На подходах к путепроводу через железнодорожные пути с обеих сторон проезжей части проектируют пешеходные дорожки с учетом, при обосновании, воз­можности движения по ним велосипедов и инвалидных колясок. Длину дорожки на значают равной расстоянию от начала подъема на путепровод до начала путепровода.
 
3 ДОРОЖНЫЕ РАЗВЯЗКИ, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ
 
3.1 Развязки на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог (далее - до рожные развязки) должны обеспечивать максимальную безопасность и удобство движения транспортных средств с минимальными затратами времени при их проезде.
 
3.2 Дорожные развязки следует проектировать на основании перспективной ин тенсивности движения и состава транспортных потоков во всех направлениях.
 
3.3 Выбор типа и схемы дорожных развязок и обоснование технических реше ний выполняют на основании технико-экономического сравнения вариантов с учетом их пропускной способности, безопасности и удобства движения, дорожно-транспортных затрат на их строительство и эксплуатацию, архитектурно-эстетических требований и требований охраны окружающей среды, рационального использования близлежащих земельных участков.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.