Recent Posts

Відстань від будинків не нормується:

Posted on

Розміщення однакових матеріалів (у тому числі фрезерного і кускового торфу або легкозаймистих і горючих рідин) у двох або декількох складах не допускається.Примітка 1. Для складів пиляних лісоматеріалів, а також для складів самозаймального вугілля при висоті штабеля більше 2,5 м відстані, зазначені в таблиці15.2.9для будівель IV, ІУа, V ступеня вогнестійкості, слід збільшувати на 25 %.Примітка 2. […]

Read More

ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДСТАНІ МІЖ ВІДКРИТИМИ НАЗЕМНИМИ СКЛАДАМИ

Posted on

ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДСТАНІ МІЖ ВІДКРИТИМИ НАЗЕМНИМИ СКЛАДАМИВідстань від складів до будівель і споруд та між складами, мСкладиБудинки й споруди при ступені вогнестійкостіСкладикам\’яноговугілляфрезерноготорфукусковоготорфулісоматеріа-лів (круглих і пиляних) та дровтріски та тирсилегкозаймистихрідингорючих рідинI, IIІІІ,ІІІа,ІІІбIV,ІУа,Vємністю, тємністю, м3від 1000 до 100000менше1000від 1000 до 100000менше1000від 1000 до 100000менше1000від 1000 до 100000менше1000від 1000 до 5000менше

Read More

РОЗМІРИ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН ВІД КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД І

Posted on

РОЗМІРИ САНІТАРНО-ЗАХИСНИХ ЗОН ВІД КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ІНАСОСНИХ СТАНЦІЙСпоруди каналізаціїСанітарно-захисна зона, м, при розрахунковій продуктивності споруд, тис. м3/добудо 0,2 включнопонад 0,2 до 5 включнопонад 5 до 50 включнопонад 50 до 280 включноСпоруди механічного і біологічного очищення з муловими майдачи- ками, а також окремо розташовані мулові майданчики150200400500Те саме з термічною і/або механічною обробкою осадів у закритих […]

Read More

При паралельному прокладанні декількох ліній водопроводів

Posted on

Примітка 1. При паралельному прокладанні декількох ліній водопроводів відстань між ними слід приймати залежно від технічних та інженерно-геологічних умов відповідно до норм з водопостачання.Примітка 2. Відстані від побутової каналізації до господарсько-питного водопроводу слід приймати: до водопроводу із залізобетонних труб – 5 м; до водопроводу з чавунних труб діаметром до 200 мм – 1,5 м, діаметром […]

Read More

Зменшення відстаней можливе за умови виконання вимог 4.12-4.25

Posted on

Зменшення відстаней можливе за умови виконання вимог 4.12-4.25 Примітка 1. Допускається передбачати прокладання підземних інженерних мереж у межах фундаментів опор і естакад трубопроводів, контактної мережі за умови вжиття заходів, які виключають можливість пошкодження мереж при осіданні фундаментів, а також пошкодження фундаментів під час аварії на цих мережах. При розміщенні інженерних мереж, які слід прокладати із […]

Read More