Recent Posts

Інженерні мережі і споруди Відстань, м

Posted on

Інженерні мережі і спорудиВідстань, му горизонтальній площиніу вертикальній площині (при перетинах)Стовбури дерев1,5-Бортові камені1,5-Загальні колектори для підземних мереж0,5-Примітка 1. Відстань між броньованими телекомунікаційними кабелями і газопроводами незалежно від тиску в горизонтальній площині приймається 1 м, а у вертикальній площині (при перетинах) – 0,5 м.Примітка 2. При забудові, яка склалася, відстань по горизонталі від телекомунікаційних кабелів до […]

Read More

Мінімально допустиме заглиблення підземних трубопроводів під телекомунікаційні кабелі наведено у таблиці 11.10.

Posted on

Мінімально допустиме заглиблення підземних трубопроводів під телекомунікаційні кабелі наведено у таблиці 11.10. Відстані від кабельної каналізації електрозв\’язку до будинків, споруд і найближчих інженерних мереж приймається згідно з таблицею 11.11.11.5.12Розміщення об\’єктів магістрального трубопровідного транспорту (компресорні, нафто-перекачувальні та газорозподільні станції, магістральні нафто-, газо-, продукто про води тощо) в існуючих та проектних межах населених пунктів не допускається.Таблиця 11.10 […]

Read More

Перетин інженерними мережами споруд метрополітену слід передбачати під кутом 90

Posted on

Перетин інженерними мережами споруд метрополітену слід передбачати під кутом 90°, в умовах реконструкції кут перетину допускається зменшувати до 60°. Перетин інженерними мережами стаціонарних споруд метрополітену не допускається.На ділянках перетину трубопроводи повинні мати похил в один бік і прокладатися у захисних конструкціях (сталевих футлярах, монолітних бетонних або залізобетонних каналах, колекторах, тунелях). Відстань від зовнішньої поверхні обробок […]

Read More

Відстані по горизонталі (у світлі) від найближчих підземних інженерних мереж до будинків і споруд слід приймати відповідно до додатка И.2.

Posted on

Відстані по горизонталі (у світлі) від найближчих підземних інженерних мереж до будинків і споруд слід приймати відповідно до додатка И.2. Відстані по горизонталі (у світлі) між сусідніми інженерними підземними мережами при їх паралельному розміщенні слід визначати відповідно до додатка И.3, а на вводах інженерних мереж у будинки сільських населених пунктів – не менше 0,5 м. […]

Read More

Таблиця 11.9 – Мінімальні відстані від прийомних радіостанцій до усіхджерел індустріальних радіоперешкод

Posted on

Таблиця 11.9 – Мінімальні відстані від прийомних радіостанцій до усіхджерел індустріальних радіоперешкодДжерела індустріальних радіоперешкодВідстань, мШосейні дороги з інтенсивним рухом автотранспорту400Електрифіковані залізниці, трамвайні й тролейбусні лінії2000Промислові підприємства, великі гаражі, автобази, авторемонтні майстерні, лікувальні установи, які мають електроапаратуру:– з пристроями перешкодозаглушування, що відповідають вимогам норм допустимих радіоперешкод1000– без пристроїв перешкодозаглушування2000Повітряні лінії електрозв\’язку:– з високочастотним ущільненням1000– без високочастотного […]

Read More