Recent Posts

Навколо міських і сільських населених пунктів, розміщених у безлісих районах

Posted on

Навколо міських і сільських населених пунктів, розміщених у безлісих районах, доцільно передбачати створення захисних лісових смуг, озеленення схилів пагорбів, ярів, балок.14.3Охорона повітря (атмосфери)14.3.1Визначення територій для розміщення житлових, громадських і промислових об\’єктів слід здійснювати з врахуванням вітрового режиму та потенціалу самоочищення повітря відповідно до вимог [24].Стан атмосферного повітря в межах житлових територій, в рекреаційних та курортних […]

Read More

Характеристика грунтового покриву проводиться за агровиробничими типами грунтів

Posted on

Характеристика грунтового покриву проводиться за агровиробничими типами грунтів щодо їх родючості та особливої цінності відповідно до вимог [3].14.1.10При оглядовій оцінці запасів корисних копалин використовуються матеріали про їх типи та значення. За відсутності такої інформації надається тільки перелік родовищ відповідно до їх систематики.14.1.11Характеристика лісових ресурсів здійснюється на підставі матеріалів Державного лісового фонду.14.1.12Оглядова ландшафтна характеристика території має […]

Read More

Реконструкція, регенерація, ревалоризація, ревіталізація чи реновація історичної забудови

Posted on

Реконструкція, регенерація, ревалоризація, ревіталізація чи реновація історичної забудови не припустимі на територіях: пам\’яток культурної спадщини, їх охоронних зон, пам\’яток, внесених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, їх буферних зон, музеїв просто неба, меморіальних музеїв-садиб, історико-культурних заповідників, історико-культурних заповідних територіях.Реновація без зміни геометричних параметрів та зовнішніх стильових характеристик історичної забудови допускається на окремих ділянках зон регулювання забудови, […]

Read More

До пам\’яток та щойно виявлених об\’єктів культурної спадщини

Posted on

До пам\’яток та щойно виявлених об\’єктів культурної спадщини, у разі необхідності покрашення їх стану, застосовується виключно консервація, реставрація, реабілітація, музеєфікація, ремонт або пристосування.Склад та зміст науково-проектної документації на консервацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об\’єктів культурної спадщини визначається відповідними державними буді-вельними нормами.Для будинків та споруд – об\’єктів культурної спадщини, що не занесені до Державного реєстру нерухомих […]

Read More

Примітка. Склад та зміст науково-проектної документації щодо

Posted on

Примітка. Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам\’яток архітектури та містобудування визначаються згідно з [97].13.1.4Навколо будинків і споруд – пам\’яток культурної спадщини (архітектури та містобу-дування), у разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку зон охорони в межах відстані, що дорівнює подвійній висоті цих пам\’яток, але у будь-якому […]

Read More