Recent Posts

Відстань від будинків не нормується:

Posted on

Розміщення однакових матеріалів (у тому числі фрезерного і кускового торфу або легкозаймистих і горючих рідин) у двох або декількох складах не допускається.Примітка 1. Для складів пиляних лісоматеріалів, а також для складів самозаймального вугілля при висоті штабеля більше 2,5 м відстані, зазначені в таблиці15.2.9для будівель IV, ІУа, V ступеня вогнестійкості, слід збільшувати на 25 %.Примітка 2. […]

Read More

ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДСТАНІ МІЖ ВІДКРИТИМИ НАЗЕМНИМИ СКЛАДАМИ

Posted on

ПРОТИПОЖЕЖНІ ВІДСТАНІ МІЖ ВІДКРИТИМИ НАЗЕМНИМИ СКЛАДАМИВідстань від складів до будівель і споруд та між складами, мСкладиБудинки й споруди при ступені вогнестійкостіСкладикам\’яноговугілляфрезерноготорфукусковоготорфулісоматеріа-лів (круглих і пиляних) та дровтріски та тирсилегкозаймистихрідингорючих рідинI, IIІІІ,ІІІа,ІІІбIV,ІУа,Vємністю, тємністю, м3від 1000 до 100000менше1000від 1000 до 100000менше1000від 1000 до 100000менше1000від 1000 до 100000менше1000від 1000 до 5000менше

Read More