Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
042014 01

Мои публикации

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Мои публикации | Просмотров: 8 159

Основні публікації:

1. Прокопенко О.В. Проблеми формування комунікаційних зв'язків у мікрорайонах міста Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 9.: Збірник наукових праць. - К.: КНУБА, 2001.- С 150-154.

2.Прокопенко О.В. Біосоціальні передумови формування мережі реабілітаційних центрів культурно-побутового обслуговування населення пенсійного віку в м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Випуск 10.: Збірник наукових праць.-К.: КНУБА, 2002.-С 179-183.

3.Прокопенко О.В. Комплексна забудова мікрорайону з центром професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших маломобільних груп населення // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск. Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві: Збірник наукових праць.- К.: КиївЗНДІЕП, 2003.- С 43-46.

4.Прокопенко О.В. Принципи організації житлових будинків-комплексів зі структурою геріатричної реабілітації // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель.: Збірник наукових праць.- К.: КиївЗНДІЕП, 2003.- С 59-64.

5.Прокопенко О.В. Система захисту інвалідів та інших маломобільних груп населення від факторів забруднення міського середовища в умовах реабілітаційного центру // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України.: Збірник наукових праць.- К.: Інститут гігієни та медичної екології ім. Марзеєва АМН України, 2003 р.- С. 139.

6.Прокопенко О.В. Функціонально-планувальна організація центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших мало мобільних груп населення // Региональные проблеми архитектуры и градостроительства. Вьпуски 5-6.- Одеса: ОГАСА, 2003.- С. 139-144.

7.Прокопенко О.В. Проблеми розробки стандартів проектування центрів професійно-трудової реабілітації інвалідів та інших мало мобільних груп населення // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель.: Збірник наукових праць.- К.: КиївЗНДІЕП, 2004.- С 102-105.

8.Прокопенко О.В. Еволюція типів центрів трудової реабілітації з урахуванням потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск. Фізкультурно-спортивні споруди, адаптовані для потреб інвалідів: Збірник наукових праць.- К.: КиївЗНДІЕП, 2005.- С 75-80.

9.Прокопенко О.В., Прокопенко Н.О. «Концепція використання інформаційних та геоінформаційних технологій в системі «Довкілля-здоров`я людини». Перший Всеукраїнський з`їзд «Медична та біологічна інформатика» з міжнародною участю (23-26 червня 2010 року). Медична та біологічна інформатика і кібернетика. К – с. 66.

10.Прокопенко О.В., Прокопенко Н.О. «Питання біоетики при плануванні територій, транспортної мережі, забудові та експлуатації житлових і громадських будівель та споруд». Четвертий Національний конгрес з біоетики з міжнародною участю (20-23 вересня 2010 року). Національна академія наук України, Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров`я України. - Київ, 2010 р. – с. 103,104.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032013 19

Питання біоетики при плануванні територій, транспортної мережі, забудові та експлуатації житлових і громадських будівель та споруд

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Мои публикации | Просмотров: 3 667

Національна академія наук України
Національна академія медичних наук України
Міністерство охорони здоров’я України

ЧЕТВЕРТИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС З БІОЕТИКИ
з міжнародною участю
20-23 вересня 2010
Київ, Україна

ЕКОЛОГІЯ І БІОЕТИКА с.103,104


ПИТАННЯ БІОЕТИКИ ПРИ ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІЙ, ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ, ЗАБУДОВІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

О.В.Прокопенко (1), Н.О.Прокопенко (2)

1 Міністерство регіонального розвитку та будівництва України;
2 ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Київ, Україна

Згідно з Конституцією України, основним законом, який виходить із гуманістичних та правових засад, людина, її життя і здоров'я, честь, гідність, недоторканість і безпека визнаються у державі найвищою соціальною цінністю. Відповідно до статті 49 та 50 у Конституції «держава забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя», «кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди». Саме на забезпечення конституційних гарантій спрямована концепція екологічної політики. Забезпечення здорового середовища – основний і, вочевидь, єдино можливий шлях підтримки балансу між інтересами господарської діяльності і забезпеченням екологічної безпеки населення. 
Забруднення середовища обумовлює як збільшення безпосередніх витрат на обладнання житлових квартир, так і шкоду здоров’ю населення. Існує достовірний зв'язок між ступенем забруднення території населених місць і рівнем захворюваності. Тому з позицій біоетики людина при виборі місця свого проживання повинна мати доступ до інформації щодо стану довкілля, ступеню реального забруднення та ризики його для здоров’я. Оцінка екологічної обстановки дозволяє скорегувати місце свого проживання. Це можливо тільки при наявності містобудівного кадастру населених пунктів і єдиної цілісної системи законодавства у сфері 104

містобудування. Містобудівна документація повинна включати дані про належність території до певних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд. Загрозливе забруднення території населених місць призводить до необхідності все більш детального врахування екологічних факторів у сфері містобудування. 
Актуальним залишається питання створення промислових зон та міських територій з врахуванням дотримання екологічних та санітарних норм при проектуванні поселень, промислових територій та транспортної мережі, а також питання щодо співвідношення між процесами урбанізації та природою, впровадження систем керування процесами урбанізації архітектурно-планувальними методами та правилами розподілу територій в межах областей за відповідними нормами проектування територій. Реалізація екологічних вимог до містобудівного розвитку передбачає наступні напрямки: ліквідацію зон екологічного ризику; санацію і реабілітацію територій, які піддаються сильному техногенному навантаженню; ліквідацію зон шумового дискомфорту на території житлової і громадської забудови, зон загазованості примагістральних територій; створення сприятливих мікрокліматичних умов на територіях житлової і громадської забудови. Такі заході щодо містобудування з визначеною морально-етичною позицією дозволяє забезпечити належні умови життєдіяльності населення.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

Назад 1 2 3 Далее

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.