Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
012017 23

ПОЛОЖЕННЯ про житлово-будівельні колективи та індивідуальних забудовників у містах і селищах міського типу

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Законодательство | Просмотров: 913

Затверджено
постановою Ради Міністрів Української РСР
від 30 квітня 1958 року N 514
 
( Положення втратило чинність в частині індивідуального житлового будівництва на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР N 327 ( 327-89-п ) від 29.12.89 )
 
ПОЛОЖЕННЯ
про житлово-будівельні колективи та індивідуальних
забудовників у містах і селищах міського
типу Української РСР

 
I. Загальні положення
 
     1. На підставі постанови Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 31 липня 1957 року N 931 "Про розвиток житлового будівництва в СРСР" та постанови Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1957 року N 988 "Про розвиток житлового будівництва в Українській РСР" в містах і селищах міського типу Української РСР дозволяється будівництво багатоквартирних і одноквартирних жилих будинків житлово-будівельними колективами індивідуальних забудовників на началах трудової взаємодопомоги, із збереженням права особистої власності забудовника на одну квартиру в багатоквартирному будинку і на один одноквартирний будинок.
 
     Будівництво багатоквартирних жилих будинків провадиться за типовими проектами, а одноквартирних будинків - як за типовими, так і за індивідуальними проектами.
 
     Як типові, так і індивідуальні проекти будинків повинні бути обов'язково погоджені з місцевими органами в справах будівництва і архітектури, а де таких немає, з відділами комунального господарства виконкомів, міських (районних) Рад депутатів трудящих.
 
     Житлове будівництво може здійснюватись як силами забудовників, що об'єднуються в житлово-будівельні колективи, так і індивідуально.
 
     2. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва доцільно відводити підприємствам і організаціям у вигляді селищ, з розрахунком забудови цих ділянок протягом 3-5 років.
 
     3. Площі земельних ділянок, які відводяться для будівництва багатоквартирних жилих будинків, встановлюються в таких розмірах:
 
     а) для одно- і двоповерхових 2-квартирних жилих будинків у містах - 600-800 кв. метрів, в селищах міського типу - 800-900 кв. метрів на будинок;
 
     б) для одно- і двоповерхових 4-квартирних жилих будинків - у містах 1000-1200 кв. метрів, в селищах міського типу 1200-1400 кв. метрів на будинок;
 
     в) для 8-квартирних жилих будинків - у містах і селищах міського типу - 1200-1600 кв. метрів на будинок.
 
     Дозволити блокування двоповерхових 8-квартирних будинків зі збільшенням площі земельної ділянки, що відводиться для блокованого будинку, зверх розміру, встановленого для 8-квартирного будинку, з розрахунку 150 кв. метрів на кожну додаткову квартиру понад 8 квартир.
 
     Розмір земельних ділянок для будівництва жилих індивідуальних будинків на два і більше поверхів, в зоні безсадибної забудови, визначається на загальних підставах, встановлених для забудови жилих кварталів державними і громадськими установами.
 
     Користування земельною ділянкою, що обслуговує багатоквартирний будинок, провадиться забудовниками спільно, за рішенням загальних зборів членів колективу.
 
     4. ( Абзац перший пункту 4 втратив чинність на підставі Постанови Ради Міністрів УРСР N 327 ( 327-89-п ) від 29.12.89 )
 
     Для спарених одноквартирних будинків, з кількістю кімнат у кожній половині спареного будинку не більше п'яти, які будуються індивідуальними забудовниками, земельні ділянки відводяться в розмірах, передбачених в п. 3-а цього Положення.
 
     5. Умови забудови земельних ділянок, відведених підприємствам і організаціям для індивідуального житлового будівництва, визначаються рішеннями виконкомів міських (районних) Рад депутатів трудящих з зазначенням їх благоустрою (озеленення, будівництво шляхів, водопостачання, електросітка тощо).
 
II. Організація та діяльність житлово-будівельних
колективів
 
     6. Колективи індивідуальних забудовників можуть здійснювати будівництво таких жилих будинків:
 
     а) одного багатоквартирного будинку для всіх забудовників, що об'єднуються в житлово-будівельний колектив;
 
     б) окремих одноквартирних будинків для кожного члена житлово-будівельного колективу.
 
     7. Житлово-будівельні колективи для будівництва жилих будинків утворюються підприємствами та організаціями із складу їх робітників і службовців, які бажають брати участь у колективному будівництві.
 
( Абзац другий пункту 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
     8. Утворення житлово-будівельних колективів із складу робітників і службовців підприємств і організацій оформляється наказом керівника відповідного підприємства або організації, а житлово-будівельних колективів, організованих виконкомами міських (районних) Рад депутатів трудящих, оформляється рішеннями виконкомів з зазначенням прізвища, імені та по батькові і посади кожного члена житлово-будівельного колективу, а також розмірів та місця розташування земельних ділянок, відведених для будівництва.
 
     9. Після утворення житлово-будівельного колективу відповідно до п. 8 цього Положення між виконкомом міської (районної) Ради депутатів трудящих і житлово-будівельним колективом (в разі будівництва багатоквартирного будинку) або з кожним членом житлово-будівельного колективу (в разі будівництва одноквартирних будинків) укладається договір про будівництво, відповідно, багатоквартирного або одноквартирного будинку. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
     Договір, що укладається на будівництво багатоквартирного будинку, підписується всіма членами колективу, а одноквартирного будинку - кожним забудовником. Договір підлягає нотаріальному посвідченню.
 
     10. Для ведення всіх справ по здійсненню будівництва житлово-будівельний колектив обирає на своїх загальних зборах уповноваженого і скарбника.
 
     Уповноважений діє на підставі довіреності, виданої житлово-будівельним колективом і посвідченої в нотаріальному порядку. Дії уповноваженого контролюються загальними зборами житлово-будівельного колективу. Скарбник провадить касові операції під контролем уповноваженого.
 
     Уповноважений щомісяця звітує перед загальними зборами житлово-будівельного колективу про роботу і про витрати коштів колективу на будівництво. Члени житлово-будівельного колективу можуть вимагати від уповноваженого звіту в усякий час.
 
     Контроль за будівництвом жилих будинків покладається на відповідні підприємства, організації та виконкоми міських (районних) Рад депутатів трудящих, за наказами або рішеннями яких утворені житлово-будівельні колективи.
 
     11. Будівництво житлово-будівельним колективом будинку може бути розпочато лише після укладення договору (п. 9) та після внесення кожним членом житлово-будівельного колективу коштів у фонд будівництва в розмірі не менше 10% вартості будівництва однієї квартири в багатоквартирному будинку або 10% вартості одноквартирного будинку.
 
     12. Строк будівництва житлово-будівельними колективами будинків встановлюється при укладенні договору на будівництво жилого будинку (п. 9).
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
     13. Будівництво будинків житлово-будівельними колективами провадиться на основі трудової взаємодопомоги за власні кошти членів колективу і з допомогою одержаного в установленому порядку державного кредиту.
 
     Вартість матеріалів, будівельних деталей, столярних і скоб'яних виробів та санітарно-технічного устаткування, а також допомога транспортними засобами та механізмами, що надається підприємствами і організаціями індивідуальним забудовникам, оплачуються в установленому порядку.
 
     Будівництво шляхів, інженерних комунікацій і ліній електропостачання на території селищ індивідуальних забудовників здійснюється за рахунок підприємств і організацій, де працюють індивідуальні забудовники, з залученням до виконання цих робіт самих забудовників.
 
     14. Кожний член житлово-будівельного колективу повинен вносити в фонд будівництва в строки, визначені загальними зборами колективу, належну частину коштів в рахунок вартості будівництва квартири в багатоквартирному будинку або вартості одноквартирного будинку.
 
     Про внесення грошей кожний член житлово-будівельного колективу одержує документ за підписом уповноваженого і скарбника житлово-будівельного колективу.
 
     15. Розмір грошового фонду будівництва жилого будинку визначається вартістю будівництва будинку за його проектом та кошторисом, за винятком передбачених трудових затрат самих членів житлово-будівельного колективу та їх сімей, і затверджується загальними зборами житлово-будівельного колективу.
 
     16. Грошові кошти, внесені членами житлово-будівельного колективу в фонд будівництва будинку, зберігаються в найближчій установі Держбанку або комунального банку, а там, де ці установи відсутні, в ощадній касі, в якій відкривається поточний рахунок на ім'я уповноваженого житлово-будівельного колективу.
 
     Скарбник житлово-будівельного колективу веде облік всіх прибутків і видатків грошових коштів на підставі документів, переданих йому уповповноваженим.
 
     17. Безпосередня трудова участь кожного члена житлово-будівельного колективу в будівництві жилого будинку та організація виконання робіт визначаються загальними зборами житлово-будівельного колективу.
 
     18. Якщо член житлово-будівельного колективу не внесе протягом трьох місяців належних з нього грошових внесків або порушить інші зобов'язання, прийняті членами колективу, він може бути, за рішенням загальних зборів житлово-будівельного колективу, виключений з числа членів колективу з поверненням йому проведених затрат в порядку, передбаченому п. 20 цього Положення.
 
     19. Якщо хто-небудь з членів житлово-будівельного колективу не зможе продовжувати розпочате будівництво (за відсутністю коштів, через хворобу та ін.) або відмовиться від дальшої участі в будівництві, то він повинен передати належну йому частку в будівництві іншій особі, за вказівкою підприємства, організації або виконкому міської (районної) Ради депутатів трудящих, за наказом або рішенням яких утворено відповідний житлово-будівельний колектив. Коли підприємство, організація або виконком місцевої Ради депутатів трудящих не призначить протягом місяця іншої особи, то член житлово-будівельного колективу, що вибуває, може передати свою частку в будівництві за своїм розсудом.
 
     20. Особа, що вступає в житлово-будівельний колектив замість вибулого члена колективу у відповідності з пп. 18 і 19 цього Положення, повинна прийняти на себе всі права і обов'язки вибулого члена і провести з ним розрзхунки, сплативши внесені ним на будівництво кошти з урахуванням трудової участі його і сім'ї в будівництві.
_______________ 
Примітка. Трудова  участь в будівництві члена житлово-будівельного 
           колективу      оцінюється      загальними       зборами 
           житлово-будівельного колективу. 
     21. Вибуття будь-якого члена житлово-будівельного колективу і прийняття замість нього іншої особи оформляється наказом керівника підприємства, організації або рішенням виконкому міської (районної) Ради депутатів трудящих, в залежності від того, ким організований житлово-будівельний колектив (п. 8).
 
     В договорі (п. 9) замість вибулого члена-житлово-будівельного колективу зазначається новий член колективу.
 
     Внесені в договір зміни повинні бути нотаріально посвідчені.
 
     22. У випадку смерті одного з членів житлово-будівельного колективу його права і обов'язки щодо участі в будівництві, а також право особистої власності на збудовану квартиру в багатоквартирному будинку або на одноквартирний будинок переходить до його спадкоємців, згідно з діючим законодавством.
 
     23. За кожним членом житлово-будівельного колективу зберігається право особистої власності на одну квартиру в багатоквартирному будинку або на одноквартирний будинок.
 
     Ті частини багатоквартирного будинку, які обслуговують всі квартири (фундамент, дах, сходові клітки та ін.), становлять загальну власність житлово-будівельного колективу і утримуються та ремонтуються на спільні кошти членів колективу.
 
     Питання про експлуатацію і ремонт багатоповерхового будинку та необхідні витрати для цього вирішуються загальними зборами членів житлово-будівельного колективу, рішення яких є обов'язковим для всіх членів колективу.
 
     24. Документом, що підтверджує право особистої власності кожного члена житлово-будівельного колективу на квартиру в багатоквартирному будинку або на одноквартирний будинок, є:
 
     а) для багатоквартирних будинків - витяг з нотаріально-посвідченого і зареєстрованого в органі технічної інвентаризації договору, укладеного між виконкомом міської (районної) Ради депутатів трудящих і житлово-будівельним колективом (п. 9).
 
     Витяг з договору повинен бути нотаріально засвідчений:
 
     б) для одноквартирних будинків - нотаріально посвідчений договір, укладений між виконкомом міської (районної) Ради депутатів трудящих і членом житлово-будівельного колективу, зареєстрований в органі технічної інвентаризації (п. 9).
_______________ 
Примітка. В   місцевостях,  де  органів  технічної  інвентаризації 
          немає,  реєстрація провадиться у виконкомі місцевої Ради 
          депутатів трудящих. 
     25. Управління багатоквартирним будинком, зданим в експлуатацію, здійснюється уповноваженим, обраним на загальних зборах житлово-будівельного колективу. Догляд за одноквартирними будинками здійснюється власниками цих будинків.
 
     26. Всі майнові спори між членами цього колективу вирішуються в судовому порядку.
 
III. Будівництво жилих будинків індивідуальними
забудовниками
 
     27. Громадянам за рішенням сільської, селищної, міської Ради народних депутатів передаються у власність або надаються у користування земельні ділянки для будівництва індивідуальних жилих будинків.
( Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
( Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
( Пункт 29 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
( Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
     31. Строк будівництва індивідуальними забудовниками одноквартирних і жилих будинків встановлюється договором на будівництво жилого будинку (п. 30).
( Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 667 ( 667-92-п ) від 27.11.92 )
 
     32. Документом, що підтверджує право особистої власності на одноквартирний будинок, є нотаріально посвідчений договір, укладений між виконкомом міської (районної) Ради депутатів трудящих з індивідуальним забудовником (п. 30), зареєстрований в органі технічної інвентаризації, а там де такого органу немає, - у виконкомі місцевої Ради депутатів трудящих.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

012017 23

Органи управління і ревізійна комісія житлово-будівельного кооперативу

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Законодательство | Просмотров: 864

Органи управління і ревізійна комісія житлово-будівельного кооперативу

 
     60. Органами управління житлово-будівельного кооперативу є загальні збори членів кооперативу і правління кооперативу.
 
     Загальні збори членів житлово-будівельного кооперативу є вищим органом управління кооперативу. Загальні збори:
 
     1) приймають статут кооперативу;
 
     2) обирають правління і ревізійну комісію кооперативу;
 
     3) приймають громадян до членів кооперативу і виключають з кооперативу;
 
     4) затверджують, а в разі потреби перезатверджують проект і зведений кошторис на будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель;
 
     5) приймають рішення про одержання банківського кредиту на будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель;
 
     6) встановлюють розмір і строк внесення вступного внеску;
 
     7) затверджують розрахунок вартості квартир, складений проектною організацією;
 
     8) встановлюють розміри пайових внесків;
 
     9) розподіляють квартири між членами новоорганізовуваного кооперативу;
 
     10) приймають рішення про порядок експлуатації, жилого будинку (будинків);
 
     11) затверджують звіт правління кооперативу про фінансово-господарську діяльність кооперативу за минулий рік і фінансово-господарський план на поточний рік;
 
     12) встановлюють строки внесення внесків на капітальний ремонт жилого будинку (будинків), внесків на експлуатацію жилого будинку (будинків) та утримання придомової території, плати за комунальні послуги і приймають рішення про справляння з членів кооперативу пені за несвоєчасне їх внесення (в межах 0,2 процента від суми платежу за кожний день прострочення); ( Підпункт 12 пункту 60 в редакції Постанови РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
 
     13) приймають рішення про надання жилого приміщення, що звільнилося, в будинку (будинках) кооперативу пайовий внесок за яке внесено не повністю; ( Підпункт 13 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     14) приймають рішення про передачу членом кооперативу паю, надання членові кооперативу замість займаної іншої квартири з такою ж кількістю кімнат; ( Підпункт 14 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ УРСР N 89 ( 89-89-п ) від 21.03.89, Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     15) приймають рішення про утворення спеціальних фондів, установлюють розмір строки внесення членами кооперативу внесків до цих фондів, а також порядок їх витрачання;
 
     16) встановлюють порядок витрачання інших надходжень;
 
     17) приймають рішення про переобладнання не придатних для проживання жилих приміщень у будинку (будинках) кооперативу в нежилі. Рішення загальних зборів з цього питання затверджуються виконавчим комітетом районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів;
 
     18) приймають рішення про преміювання та інші форми заохочення членів правління, ревізійної комісії й інших членів кооперативу;
 
     19) розглядають скарги на дії правління і ревізійної комісії кооперативу;
 
     20) вирішують інші питання, що належать до відання кооперативу.
 
     61. При наявності в житлово-будівельному кооперативі 75 і більше членів замість загальних зборів членів кооперативу можуть скликатися збори уповноважених. Уповноважені обираються загальними зборами членів кооперативу по одному від п'яти членів кооперативу строком на 2 роки.
 
     Збори уповноважених вирішують ті ж питання, що й загальні збори членів кооперативу, крім зазначених у підпунктах 1, 2, 4, 7 - 9 пункту 60 та в пунктах 75 і 76 цього Примірного статуту.
 
     62. Загальні збори членів житлово-будівельного кооперативу (збори уповноважених) скликаються правлінням не рідше двох разів на рік.
 
     Позачергові збори скликаються на вимогу 1/3 загального числа членів кооперативу, на вимогу правління кооперативу, ревізійної комісії, а також виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів або адміністрації підприємства, установи, організації чи органу кооперативної або іншої громадської організації, при яких організовано кооператив, та профспілкового комітету.
 
     Загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених) визнаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 загального числа членів кооперативу (уповноважених).
 
     Рішення загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених приймаються простою більшістю, а рішення про прийняття статуту кооперативу, прийом до кооперативу і виключення з кооперативу, про затвердження розрахунку вартості квартир та застосування поправочних коефіцієнтів, встановлення розмірів пайових внесків і про розподіл квартир між членами новоорганізовуваного кооперативу - більшістю не менше 3/4 голосів присутніх на зборах членів кооперативу (уповноважених). Рішення про реорганізацію та ліквідацію кооперативу приймаються загальними зборами членів кооперативу за умови, що за нього проголосувало не менше 3/4 загальної кількості всіх членів кооперативу.
 
      Замість члена кооперативу на загальних зборах членів кооперативу може бути присутня уповноважена ним особа. Повноваження підтверджується довіреністю, засвідченою нотаріально, або в порядку, передбаченому частиною другою статті 65 Цивільного кодексу УРСР. Уповноважена особа може представляти інтереси одного члена кооперативу.
 
     63. Правління житлово-будівельного кооперативу є виконавчим органом кооперативу, підзвітним загальним зборам членів кооперативу (зборам уповноважених).
 
     Правління обирається загальними зборами з числа членів кооперативу в кількості не менше 3 осіб строком на два роки. ( Абзац другий пункту 63 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
 
     Правління обирає з свого складу голову та його заступника (заступників). Голова правління здійснює повсякденне керівництво діяльністю кооперативу, забезпечує виконання рішень загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених) і правління.
 
     Якщо кооператив складається менш як з 20 членів, замість правління обираються голова кооперативу та його заступник, які мають повноваження правління.
 
( Абзац пункту 63 втратив чинність на підставі Постанови РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 ) Голова, заступник голови правління (кооперативу) та інші члени правління виконують свої обов'язки на громадських засадах.
 
     64. Правління житлово-будівельного кооперативу:
 
     1) забезпечує додержання кооперативом та його членами законодавства, рішень виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів з питань діяльності кооперативу і статуту кооперативу;
 
     2) оформляє банківський кредит на будівництво жилого будинку (будинків) та надвірних будівель і своєчасно його погашає;
 
     3) здійснює контроль за будівництвом жилого будинку (будинків) та надвірних будівель;
 
     4) виділяє представника для участі в державній приймальній комісії по прийняттю в експлуатацію жилого будинку (будинків) і надвірних будівель;
 
     5) забезпечує складання звіту про фінансово-господарську діяльність кооперативу за минулий рік та фінансово-господарського плану, кошторису доходів і витрат на поточний рік та подає їх на затвердження загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);
 
     6) розпоряджається коштами кооперативу відповідно до затвердженого загальними зборами членів кооперативу (зборами уповноважених) кошторису доходів і витрат на поточний рік;
 
     7) укладає договори та інші угоди, пов'язані з діяльністю кооперативу;
 
     8) представляє інтереси кооперативу в державних і громадських органах, на підприємствах, в установах і організаціях;
 
     9) подає заявки і розрахунки на виконання проектних, ремонтних та інших робіт, пов'язаних з експлуатацією і ремонтом жилого будинку (будинків) та утримання придомової території;
 
     10) контролює надходження від членів кооперативу платежів у рахунок погашення позички банку, веде точний облік заборгованості і забезпечує збереження зобов'язань членів кооперативу до повного погашення заборгованості;
 
     11) контролює надходження від членів кооперативу вступних внесків, пайових внесків, внесків на капітальний ремонт жилого будинку (будинків), на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання придомової території, плати за комунальні послуги та інших платежів;
 
     12) у разі несвоєчасного внесення членами кооперативу відповідних платежів вживає заходів до їх стягнення в установленому порядку;
 
     13) забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку і складання звітності;
 
     14) веде списки членів кооперативу і членів їх сімей на одержання жилих приміщень що звільняються, в будинку (будинках) кооперативу пайовий внесок за які внесено не повністю; ( Підпункт 14 пункту 64 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ УРСР N 163 ( 163-91-п ) від 22.08.91 )
 
     15) повідомляє у п'ятиденний строк виконавчий комітет місцевої Ради народних депутатів або підприємство, установу, організацію, при яких організовано кооператив, про звільнення жилого приміщення в будинку (будинках) кооперативу;
 
     16) готує пропозиції про прийом до кооперативу і виключення з кооперативу, надання жилих приміщень та з інших питань, що належать до відання загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);
 
     17) дає членам кооперативу дозволи на здачу жилих приміщень в найом і реєструю договори найму;
 
     18) приймає на роботу та звільняє робітників і службовців, які обслуговують жилий будинок (будинки) та придомову територію;
 
     19) забезпечує проведення загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);
 
     20) звітує перед загальними зборами членів кооперативу (зборами уповноважених) не рідше одного разу на рік;
 
     21) вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю кооперативу, за винятком тих, які належать до компетенції загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених).
 
     65. Засідання правління житлово-будівельного кооперативу скликаються головою правління в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання можуть скликатися також на вимогу членів правління або ревізійної комісії.
 
     Рішення правління приймаються простою більшістю голосів присутніх членів правління відкритим голосуванням.
 
     66. Грошові документи підписуються головою правління або його заступником та бухгалтером, а при відсутності останнього - членом правління, до відання якого віднесені фінансові питання кооперативу.
 
     67. Ревізійна комісія обирається загальними зборами членів кооперативу з їх числа в кількості не менше 3 осіб строком на 2 роки. Ревізійна комісія обирає з свого складу голову комісії. ( Абзац перший пункту 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
 
     Якщо кооператив складається менш як з 20 членів, замість ревізійної комісії обирається ревізор, який має повноваження комісії.
 
     Голова і члени ревізійної комісії (ревізор) виконують свої обов'язки на громадських засадах.
 
     68. Ревізійна комісія житлово-будівельного кооперативу:
 
     1) здійснює контроль за додержанням правлінням кооперативу і членами кооперативу законодавства, рішень виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів з питань діяльності кооперативу і статуту кооперативу;
 
     2) проводить не рідше одного разу на рік (при необхідності - з участю відповідних спеціалістів) планові ревізії фінансово-господарської діяльності кооперативу та про наслідки звітує перед загальними зборами членів кооперативу (зборами уповноважених);
 
     3) перевіряє виконання правлінням кооперативу рішень загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених);
 
     4) контролює правильність укладення правлінням кооперативу договорів;
 
     5) перевіряє правильність нарахування і своєчасність внесення платежів у рахунок погашення банківського кредиту та інших встановлених платежів;
 
     6) контролює своєчасність розгляду правлінням кооперативу заяв і скарг членів кооперативу та інших громадян.
 
     69. У разі виявлення допущених правлінням кооперативу порушень законодавства, рішень виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів з питань діяльності кооперативу і статуту кооперативу, а також порушень фінансової дисципліни ревізійна комісія повідомляє про це загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених), а при необхідності - також виконавчий комітет відповідної місцевої Ради народних депутатів.

 
     70. До складу правління та ревізійної комісії житлово-будівельного кооперативу не можуть одночасно входити особи, які є між собою близьким родичами або перебувають у свояцтві.
 
     Члени правління та ревізійної комісії, а також особи, які є з ними близькими родичами або перебувають у свояцтві, не можуть займати оплачувані посади в цьому кооперативі або в житлово-експлуатаційній організації кооперативу (кооперативів).
 
     71. Рішення загальних зборів членів житлово-будівельного кооперативу про обрання правління та ревізійної комісії кооперативу або окремих їх членів, а також рішення правління та ревізійної комісії про обрання керівників цих органів у місячний строк подаються виконавчому комітетові місцевої Ради народних депутатів для реєстрації складу вказаних органів. Виконавчий комітет вправі відмовити в реєстрації, якщо вибори було проведено з порушенням законодавства. ( Пункт 71 із змінами, внесеними згідно з Постановою РМ N 24 ( 24-88-п ) від 28.01.88 )
 
     72. Члени правління та члени ревізійної комісії житлово-будівельного кооперативу, які винні в порушенні законодавства або статуту кооперативу чи заподіянні шкоди інтересам держави, кооперативу і громадян, або не справляються із своїми обов'язками, можуть бути достроково відкликані за рішенням загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених).
 
     73. Члени правління та члени ревізійної комісії житлово-будівельного кооперативу, які завдали, своїми діями шкоди кооперативу, несуть перед ним матеріальну відповідальність у встановленому законом порядку.
 
     74. Контроль за діяльністю житлово-будівельних кооперативів, за експлуатацією та ремонтом належних їм будинків здійснюють виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів. Виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів вправі скасувати рішення загальних зборів або правління кооперативу, якщо воно суперечить законодавству.
 
     Виконавчий комітет місцевої Ради народних депутатів може поставити перед загальними зборами членів кооперативу (зборами уповноважених) питання про виключення окремих осіб з членів кооперативу за наявності підстав, передбачених пунктом 50 цього Примірного статуту, та про усунення від роботи у правлінні або ревізійній комісії кооперативу осіб, винних у грубому порушенні законодавства чи статуту кооперативу або заподіянні істотної шкоди інтересам держави, кооперативу та громадян.
 
     При незгоді загальних зборів членів кооперативу (зборів уповноважених) з указаними пропозиціями виконавчого комітету місцевої Ради народних депутатів, а також у разі, якщо загальні збори членів кооперативу (збори уповноважених) не розглянуть ці пропозиції протягом місяця, рішення про виключення з членів кооперативу, або усунення від роботи в правлінні чи ревізійній комісії приймає виконавчий комітет районної, міської, районної в місті Ради народних депутатів. Рішення виконавчого комітету про виключення з членів кооперативу може бути оспорене в судовому порядку.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.