Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації

Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації
1. Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
2. В оголошенні про проведення попередньої кваліфікації учасників обов’язково зазначаються:
найменування та місцезнаходження замовника;
адреса веб-сайту, на якому додатково розміщується інформація замовника про закупівлю (у разі наявності);
найменування предмета закупівлі;
кількість товару та місце його поставки, вид робіт і місце їх виконання чи вид послуг та місце їх надання;
строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
способи та місце отримання кваліфікаційної документації;
місце і строк подання кваліфікаційних пропозицій;
місце, дата і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;
прізвище, ім’я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;
реєстраційний рахунок замовника, відкритий в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (у разі здійснення закупівлі за рахунок бюджетних коштів).
3. Кваліфікаційна документація повинна містити:
1) інструкції з підготовки та подання кваліфікаційної пропозиції;
2) кваліфікаційні критерії до учасників та перелік документів, що підтверджують їх відповідність таким критеріям;
3) процедуру оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям (відповідає/не відповідає);
4) інформацію про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі). Технічна специфікація, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупівлі, що вимагаються замовником, не повинні містити посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження чи виробника. У разі якщо таке посилання є необхідним, специфікація повинна містити вираз \”або еквівалент\”. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля;
5) кількість та місце поставки товару;
6) місце, у якому виконуватимуться роботи чи надаватимуться послуги;
7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;
8) інформацію про мову (мови), якою (якими) повинно бути викладено кваліфікаційні пропозиції;
9) спосіб, місце та кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій;
10) процедуру надання роз’яснень щодо кваліфікаційної документації;
11) місце, дату і час розкриття кваліфікаційних пропозицій;
12) прізвище, ім’я та по батькові, посаду та адресу однієї чи кількох посадових осіб або інших працівників замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками.
Кваліфікаційна документація може містити також іншу інформацію, яку замовник вважає за необхідне включити до неї.
4. Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 30 днів з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.
Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим, ніж 15 днів з дня оприлюднення оголошення про попередню кваліфікацію на веб-порталі Уповноваженого органу.
5. Розкриття кваліфікаційних пропозицій учасників відбувається в день закінчення строку їх подання в час та місці, що зазначені в оголошенні про проведення попередньої кваліфікації.
До участі в розкритті кваліфікаційних пропозицій замовником допускаються всі учасники, що подали кваліфікаційні пропозиції, або їх уповноважені представники.
Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційною документацією щодо їх підготовки, а також оголошуються найменування та адреса кожного учасника.
Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій складається протокол за визначеною Уповноваженим органом формою, копія якого надається всім учасникам на їх запит протягом одного робочого дня з дня отримання від учасника відповідного запиту.
6. Після розкриття кваліфікаційних пропозицій замовник перевіряє відповідність пропозицій учасників попередньої кваліфікації вимогам, установленим у кваліфікаційній документації.
Учасники попередньої кваліфікації, кваліфікаційні пропозиції яких відповідають вимогам, установленим у кваліфікаційній документації, вважаються такими, що пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації. Пропозиції інших учасників попередньої кваліфікації відхиляються.
У разі якщо за результатами попередньої кваліфікації відбір пройшли пропозиції менше ніж двох учасників, процедура попередньої кваліфікації відміняється.
Замовник у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій, повідомляє кожного учасника про результати попередньої кваліфікації.
Для подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються всі учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників, але не менше двох. Строк подання пропозицій конкурсних торгів після попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше ніж 15 днів з дня надсилання повідомлення про її результати.
Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code