Уповноважений орган та орган оскарження

Уповноважений орган та орган оскарження
1. Основними функціями Уповноваженого органу є:
1) розроблення і затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;
2) моніторинг закупівель;
3) подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо визначення генерального замовника;
4) підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних звітів про стан закупівель;
5) узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної;
6) вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель;
7) забезпечення функціонування безоплатного веб-порталу Уповноваженого органу;
8) взаємодія з громадськістю та проведення громадських слухань з питань удосконалення системи державних закупівель;
9) організація нарад та семінарів з питань закупівель;
10) надання безоплатної методологічної допомоги замовникам та надання відповідей з питань державних закупівель на запити зацікавлених осіб. Відповіді на запити носять виключно рекомендаційний характер;
11) міжнародне співробітництво у сфері закупівель;
12) розроблення та затвердження:
стандартної документації конкурсних торгів;
типового положення про комітет з конкурсних торгів;
порядку визначення предмета закупівлі;
порядку здійснення моніторингу закупівель;
порядку розміщення інформації;
форм:
річного плану закупівель;
оголошення про проведення процедури закупівлі (оголошення про проведення відкритих торгів, оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів, оголошення про проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про застосування переговорної процедури закупівлі);
обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі;
реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій;
повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції;
повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі;
оголошення про результати процедури закупівлі (оголошення про результати проведення торгів, повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації, інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій, інформація про результати проведення переговорної процедури закупівлі, повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, повідомлення про відміну переговорної процедури закупівлі);
звіту про результати проведення процедури закупівлі;
повідомлення про внесення змін до договору;
звіту про виконання договору про закупівлю;
13) надання роз’яснень щодо застосування законодавства у сфері закупівель;
14) розроблення примірних навчальних програм з питань організації та здійснення закупівель;
15) співробітництво з правоохоронними органами щодо виявлення фактів порушення законодавства у сфері закупівель та подання у випадках, передбачених законами України, до правоохоронних органів матеріалів про виявлені порушення;
16) співробітництво з органами Антимонопольного комітету України щодо виявлення фактів порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;
17) співробітництво з державними органами щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;
18) вжиття заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, максимальної їх економії під час здійснення державних закупівель;
19) інформування громадськості про політику та правила державних закупівель.
2. Уповноважений орган має право:
1) вимагати від замовників подання звіту про результати проведення процедури закупівлі та звіту про виконання договору про закупівлю згідно з цим Законом;
2) встановлювати строки подання замовниками інформації про заплановані закупівлі та укладені договори про закупівлю;
3) отримувати в установленому порядку від замовників, учасників, підприємств, установ, організацій, а також органів, які здійснюють державне регулювання і контроль у сфері закупівель, правоохоронних органів документи та інформацію, що необхідні для виконання функцій, передбачених цим Законом, у тому числі для здійснення моніторингу державних закупівель. Особи та органи, зазначені у цьому пункті, впродовж п’яти днів з дати отримання відповідного запиту зобов’язані надати Уповноваженому органу інформацію та завірені належним чином копії документів;
4) проводити моніторинг закупівель;
5) здійснювати інші дії та вживати інші заходи, передбачені законодавством для виконання покладених на Уповноважений орган функцій;
6) у разі виявлення порушень законодавства з питань державних закупівель під час здійснення моніторингу закупівель надавати рекомендації щодо усунення та недопущення таких, а також повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фінансового державного контролю з метою проведення контрольних заходів.
3. Антимонопольний комітет України як орган оскарження з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах державної закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель. Рішення постійно діючої адміністративної колегії приймаються від імені Антимонопольного комітету України.
Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель діє у складі трьох державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Голова постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України повинен мати вищу юридичну освіту.
Член постійно діючої адміністративної колегії, який є пов’язаною особою з суб’єктом оскарження або замовником, не може брати участі у розгляді та прийнятті рішень щодо такої скарги і повинен бути замінений на час розгляду і прийняття рішення щодо такої скарги іншим державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, що визначається Головою Антимонопольного комітету України.
Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії встановлюється відповідно до Закону України \”Про Антимонопольний комітет України\”, якщо інше не встановлено цим Законом.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code