ПРАВИЛА користування крематоріями

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва 
та житлово-комунального 
господарства України 
08.08.2013  № 373
Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
27 серпня 2013 р. 
за № 1469/24001
ПРАВИЛА користування крематоріями
I. Загальні положення
1.1. Ці Правила застосовуються до крематоріїв та встановлюють вимоги щодо організації роботи та утримання крематоріїв.
1.2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:
виконавець волевиявлення померлого – особа, яка здійснює поховання померлого згідно з волевиявленням останнього, або чоловік (дружина), батьки (усиновителі), діти, сестра, брат, дід або баба, онук (правнук), інша особа, яка зобов’язалася поховати померлого (в разі якщо у волевиявленні померлого немає вказівки на виконання волевиявлення чи в разі відмови виконавця від виконання волевиявлення померлого);
громадянська панахида – жалобна церемонія прощання з померлим, що здійснюється виконавцем волевиявлення померлого самостійно або із залученням організатора ритуалу;
кремація – спалювання труни з тілом померлого для подальшого вшанування праху померлого відповідно до звичаїв і традицій, що не суперечать чинному законодавству;
підпоховання – поховання в установленому порядку в існуючу колумбарну нішу урни з прахом померлого.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про поховання та похоронну справу».
1.3. Експлуатація крематоріїв здійснюється відповідно до вимог законодавства, зокрема у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.
1.4. Пожежна безпека в крематоріях забезпечується відповідно до вимог законодавства про пожежну безпеку.
1.5. Охорона праці в крематоріях здійснюється відповідно до вимог законодавства про охорону праці.
II. Порядок роботи крематоріїв
2.1. Режим роботи крематорію встановлюється органами місцевого самоврядування.
2.2. На в’їзді до крематорію встановлюється стенд з інформацією про:
найменування ритуальної служби – спеціалізованого комунального підприємства, що здійснює експлуатацію крематорію (далі – ритуальна служба крематорію), та її підпорядкованість;
місцезнаходження та номери телефонів крематорію;
режим роботи крематорію;
найменування суб’єкта господарювання, що забезпечує охорону крематорію.
2.3. В’їзд на територію крематорію і проїзд його територією здійснюються за маршрутами, встановленими ритуальною службою крематорію. На шляху руху транспорту мають бути встановлені інформаційні таблички, які вказують напрямок руку до об’єктів, що розташовані на території крематорію.
2.4. Під час роботи крематорію забезпечуються освітлення території, вільний доступ відвідувачів до туалету та безкоштовне користування майданчиками для паркування транспортних засобів.
2.5. У приймальній залі крематорію у доступному для огляду місці встановлюється стенд, на якому розміщується інформація про:
необхідний мінімальний перелік окремих видів ритуальних послуг із зазначенням вартості, особливостей та строків їх виконання;
виконавців ритуальних послуг, з якими ритуальна служба або сільський голова уклали договори про надання послуг (згідно з вимогами статті 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу»), із зазначенням їх місцезнаходжень, телефонів та режимів роботи;
перелік ритуальних послуг із зазначенням їх вартості, особливостей надання і строків та/або термінів їх виконання (щодо кожного виконавця ритуальних послуг);
необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання та ритуального обслуговування населення;
порядок утримання місць поховань;
вимоги щодо утримання та охорони місць поховань;
реєстрацію поховань та перепоховань померлих;
організацію поховань за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;
пільгове обслуговування населення (витяги з положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» та інших нормативно-правових актів);
режим роботи організації, що виплачує допомогу на поховання;
книги заяв, пропозицій і скарг;
режим роботи та номери телефонів місцевих органів виконавчої влади та відповідного територіального органу у сфері захисту прав споживачів, а на території Автономної Республіки Крим – органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері захисту прав споживачів.
III. Поховання шляхом кремації
3.1. Поховання шляхом кремації виконується згідно з волевиявленням померлого, вираженого в усній (у присутності свідків) або в письмовій формі, завіреній в установленому законодавством порядку, та/або за бажанням виконавця волевиявлення померлого, чоловіка (дружини), батьків (усиновителів), дітей, сестри, брата, діда або баби, онука (правнука), іншої особи, яка зобов’язалася поховати померлого.
3.2. Поховання шляхом кремації проводиться ритуальними службами згідно з укладеним договором-замовленням на організацію та проведення кремації (далі – договір-замовлення) на підставі свідоцтва про смерть, що видається відділом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.
Договір-замовлення оформлюється на підставі примірного договору-замовлення на організацію та проведення поховання за формою, наведеною у додатку до Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1112/9711.
3.3. Кремація проводиться не раніше ніж через 24 години після настання смерті. Цей строк може бути зменшений, якщо труп підлягав судово-медичній експертизі, про що повинна бути зроблена відповідна відмітка в лікарському свідоцтві про смерть.
3.4. У випадках самогубства, раптової смерті з невідомих причин, якщо смерть настала від тілесних ушкоджень, при підозрі у вчиненні злочину, якщо тіло померлого знайдено, для кремації потрібна письмова згода органів внутрішніх справ або прокуратури.
3.5. Невпізнані трупи кремації не підлягають.
3.6. По прибутті процесії в крематорій виконавець волевиявлення померлого надає ритуальній службі крематорію договір-замовлення на організацію та проведення поховання – у разі його попереднього оформлення, свідоцтво про смерть, документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого, та у разі потреби письмову згоду органів внутрішніх справ або прокуратури.
Після оформлення всіх документів видається довідка на одержання урни з прахом.
3.7. Тіла померлих доставляються на кремацію у трунах, виготовлених з горючого матеріалу.
3.8. У разі коли тіло померлого зберігалось у відділенні зберігання крематорію, ритуальна служба крематорію має за 30 хвилин до початку громадянської панахиди забезпечити оформлення зали, де вона проводиться.
В інших випадках оформлення зали здійснюється до моменту прибуття траурної процесії за попередньою домовленістю.
3.9. Доступ учасників громадянської панахиди до тіла померлого здійснюється лише протягом проведення процедури прощання.
3.10. Прах після кремації вміщується у спеціальну урну, яка герметично закривається.
На боковій поверхні урни гравіруються прізвище, ім’я, по батькові померлої особи, дати її народження та смерті.
Урни з прахом направляють у сховище крематорію для тимчасового зберігання.
Урна з прахом видається виконавцю волевиявлення померлого або представнику ритуальної служби через три робочі дні після кремації для захоронення в колумбаріях та родинних похованнях на інших кладовищах або для перевезення до іншого населеного пункту при пред’явленні документа, що посвідчує особу.
3.11. Поховання урни з прахом на території колумбарію виконується службою крематорію згідно з укладеним договором-замовленням на підставі довідки на одержання урни з прахом з крематорію та документа, що посвідчує особу.
У договорі-замовленні на поховання урни з прахом на колумбарії вказуються день, час і місце розміщення урни з прахом померлого в колумбарній ніші.
Ритуальна служба крематорію забезпечує поховання урни з прахом на колумбарії протягом восьми днів після укладеного договору-замовлення у порядку, визначеному главою 2 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712, до повного заповнення відповідної секції або стіни колумбарію з реєстрацією у Книзі реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян за формою, наведеною у додатку 1 до зазначеного Порядку.
3.12. У колумбарії крематорію на могилі встановлюється пам’ятна плита єдиного зразка розміром 0,25 м х 0,25 м, на якій здійснюється напис прізвища, ім’я, по батькові та дати народження і смерті.
Можливе підпоховання урн в одну колумбарну нішу, якщо це дозволяє її конструкція.
3.13. Через 8 діб після поховання урни з прахом на колумбарії виконавцеві волевиявлення померлого при пред’явленні договору-замовлення на поховання і документа, що посвідчує особу, ритуальною службою колумбарію видається свідоцтво про поховання, у якому вказуються номер ділянки, секції, ніші поховання урни.
3.14. Урна з прахом після її поховання може бути видана виконавцю волевиявлення померлого за наявності свідоцтва про поховання, обґрунтованої письмової заяви і документа, що посвідчує особу. Роботи по розмуровці або викопуванню урни виконуються за рахунок виконавця волевиявлення померлого. На звільнене місце в колумбарії може встановлюватись інша урна.
3.15. Незатребуваний прах зберігається у крематорії протягом одного року, після чого підлягає похованню у спільній могилі.
Вилучення урни із спільної могили не дозволяється.
Намогильні споруди на спільних могилах не встановлюються.
3.16. Забороняється самовільно (без узгодження з ритуальною службою крематорію) переобладнувати колумбарні стінки та ніші для урн на колумбаріях.
3.17. Ритуальна служба крематорію відповідає за охорону колумбаріїв, розміщених на території крематорію, відповідно до чинного законодавства.
3.18. Вінки до і після проведення громадянської панахиди можуть прийматися ритуальною службою крематорію на зберігання строком до трьох діб. Після сплину трьох діб ритуальна символіка прибирається ритуальною службою крематорію.
Ритуальна символіка не встановлюється біля місця поховання урни. За бажанням виконавця волевиявлення померлого вінки можуть встановлюватись на спеціальне місце.
3.19. Ліквідація колумбаріїв здійснюється у встановленому Законом України «Про поховання та похоронну справу» порядку.
3.20. При оформленні документів на кремацію виконавець волевиявлення померлого має ознайомитися з переліком і вартістю ритуальних послуг, які надає крематорій.
3.21. На території крематорію забороняється:
порушувати тишу і порядок роботи крематорію;
палити у не відведених для цього місцях;
їздити на транспорті, крім службового, по території у не відведених для цього місцях;
перебувати на території крематорію після його закриття;
заходити стороннім особам у виробничі приміщення.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code