Професійні вимоги до головних бухгалтерів фінансових установ

Професійні вимоги до головних бухгалтерів фінансових установ 
     3.1. Головний   бухгалтер   фінансової    установи    повинен 
відповідати таким професійним вимогам:
     а)  мати  базову  вищу освіту відповідного напряму підготовки 
або  повну  вищу  освіту;  {  Підпункт  \”а\” пункту 3.1 розділу 3 в 
редакції  Розпорядження  Державної  комісії  з  регулювання ринків 
фінансових послуг N 529 ( z0503-08 ) від 17.04.2008, Розпорядження 
Національної  комісії,  що  здійснює  державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг N 707 ( z1457-11 ) від 24.11.2011 }
     б) пройти  підвищення  кваліфікації  та  скласти  екзамен  на 
відповідність  знань  професійним  вимогам  за  типовою  програмою 
підвищення  кваліфікації  головних   бухгалтерів,   складеною   за 
напрямом    діяльності   фінансової   установи   та   затвердженою 
Нацкомфінпослуг.  Тривалість курсу підвищення кваліфікації повинна 
бути  не  менше  72  годин;  { Підпункт \”б\” пункту 3.1 розділу 3 в 
редакції  Розпорядження  Державної  комісії  з  регулювання ринків 
фінансових послуг N 529 ( z0503-08 ) від 17.04.2008 }
     в)  мати  стаж  роботи  на  керівних  посадах,  пов\’язаних  з 
фінансовою  або  бухгалтерською  діяльністю,  або  стаж  роботи на 
ринках фінансових послуг на посадах,  пов\’язаних з фінансовою  або 
бухгалтерською  діяльністю, – не менше трьох років; { Підпункт \”в\” 
пункту  3.1 розділу 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  529  (  z0503-08 ) від 
17.04.2008,   Розпорядження   Національної  комісії,  що  здійснює 
державне  регулювання  у  сфері  ринків  фінансових  послуг  N 707 
( z1457-11 ) від 24.11.2011 }
     г) протягом   останніх   п\’яти   років  не  бути  керівником, 
фінансовим  директором   або   головним   бухгалтером   фінансової 
установи,   визнаної   банкрутом,  підданої  процедурі  примусової 
ліквідації  або  до якої було застосовано захід впливу відповідним 
органом,  який  здійснює  регулювання ринків фінансових послуг,  у 
вигляді  відсторонення  керівництва  від   управління   фінансовою 
установою та призначення тимчасової адміністрації;
     ґ) не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у 
сфері  господарської  та  службової  діяльності,  а  також не бути 
позбавленим  права  обіймати  певні  посади  та  займатися  певною 
діяльністю. 
     3.2.  При  зміні  головного  бухгалтера  фінансової  установи 
новопризначений  головний  бухгалтер  у разі, якщо він не проходив 
підвищення  кваліфікації і не складав екзамену згідно з підпунктом 
\”б\”  пункту 3.1 цього розділу або протягом останніх трьох років не 
проходив   підвищення   кваліфікації  за  формою  \”спеціалізація\”, 
повинен  у  тримісячний  строк  з  дати  його призначення виконати 
вимоги підпункту \”б\” пункту 3.1 цього розділу.
{ Розділ 3 доповнено пунктом 3.2 згідно з Розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4346 ( z0834-05 ) 
від  20.07.2005;  в  редакції  Розпорядження  Державної  комісії з 
регулювання  ринків  фінансових  послуг  N  529  (  z0503-08 ) від 
17.04.2008 } 
     3.3.  Головні  бухгалтери  фінансових  установ,  які  пройшли 
підвищення  кваліфікації та склали екзамен згідно з підпунктом \”б\” 
пункту 3.1 цього розділу, кожних три роки повинні складати екзамен 
на  відповідність знань професійним вимогам за відповідною типовою 
програмою    підвищення    кваліфікації    головних   бухгалтерів, 
затвердженою  Нацкомфінпослуг.  З  метою  підготовки  до складання 
екзамену   на  відповідність  знань  професійним  вимогам  головні 
бухгалтери   можуть   пройти  навчання  за  відповідними  типовими 
програмами підвищення кваліфікації головних бухгалтерів.
{ Розділ 3 доповнено пунктом 3.3 згідно з Розпорядженням Державної 
комісії  з регулювання ринків фінансових послуг N 529 ( z0503-08 ) 
від 17.04.2008 } 
                  Розділ 4. Прикінцеві положення 
     4.1. Контроль   за   дотриманням   цих   Професійних    вимог 
здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України. 
     4.2. До  керівників  та головних бухгалтерів кредитних спілок 
та ломбардів,  призначених на посади  до  набрання  чинності  цими 
Професійними вимогами,  які навчаються у вищих навчальних закладах 
з метою здобуття вищої освіти за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем 
спеціаліста/магістра,  вимоги  відповідно підпункту \”а\” пункту 2.1 
та підпункту \”а\” пункту 3.1 цих Професійних вимог застосовуються з 
12 серпня 2008 року. 
     4.3. Керівники та головні бухгалтери фінансових установ,  які 
до 1 липня 2008 року пройшли  підвищення  кваліфікації  за  формою 
\”спеціалізація\”, протягом трьох років з дня отримання відповідного 
свідоцтва  повинні  скласти   екзамен   на   відповідність   знань 
професійним  вимогам  за  відповідною типовою програмою підвищення 
кваліфікації  керівників   або   відповідною   типовою   програмою 
підвищення   кваліфікації  головних  бухгалтерів,  що  затверджені 
Нацкомфінпослуг.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code