Видача дубліката додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ

Видача дубліката додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ
1. Підставами для видачі дубліката додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ є:
1) втрата додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ;
2) пошкодження додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ.
2. У разі втрати або пошкодження додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ фінансова компанія подає до Нацкомфінпослуг такі документи:
1) заяву про видачу дубліката додатка до Свідоцтва згідно з додатком 11 до цього Положення або заяву про видачу дубліката Довідки про відокремлений підрозділ згідно з додатком  12 до цього Положення;
2) примірник оголошення в друкованих засобах масової інформації про втрату додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ (у разі втрати додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ);
3) оригінал додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ (у разі пошкодження додатка до Свідоцтва або Довідки про відокремлений підрозділ).
3. Заява про видачу дубліката додатка до Свідоцтва або заява про видачу дубліката Довідки про відокремлений підрозділ залишаються без розгляду, якщо документи, що додаються до них, подані не в повному обсязі.
4. Щодо прийнятого Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви про видачу дубліката додатка до Свідоцтва без розгляду або рішення про залишення заяви про видачу дубліката Довідки про відокремлений підрозділ без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення відповідних заяв без розгляду в строк не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження цих заяв до Нацкомфінпослуг.
5. Після усунення причин, що стали підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу дубліката додатка до Свідоцтва без розгляду або рішення про залишення заяви про видачу дубліката Довідки про відокремлений підрозділ без розгляду, заявник може повторно подати нову заяву про видачу дубліката додатка до Свідоцтва або нову заяву про видачу дубліката Довідки разом з документами, визначеними в пункті 2 цього розділу, які розглядаються Нацкомфінпослуг у встановленому цим Положенням порядку.
6. Нацкомфінпослуг видає дублікат додатка до Свідоцтва або дублікат Довідки про відокремлений підрозділ протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката додатка до Свідоцтва або заяви про видачу дубліката Довідки про відокремлений підрозділ та всіх необхідних документів, що додаються до цих заяв.
VII. Порядок виключення фінансової компанії з Реєстру
1. Рішення про виключення інформації про фінансову компанію з Реєстру може бути прийняте Нацкомфінпослуг за наявності таких підстав:
1) заяви про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру згідно з додатком 13 до цього Положення.
До заяви про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру повинні додаватися такі документи:
копія рішення органу управління фінансової компанії про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою заявника;
підтверджений аудитором (аудиторською фірмою) баланс заявника за останній звітний період;
оригінал Свідоцтва;
2) припинення юридичної особи, крім перетворення;
3) виявлення недостовірної інформації в поданих заявником документах для внесення інформації до Реєстру;
4) систематичне невиконання заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до фінансової компанії;
5) встановлений перевіркою факт відсутності фінансової компанії за місцезнаходженням, зазначеним у Свідоцтві, та в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
2. Нацкомфінпослуг протягом тридцяти робочих днів з дати виявлення підстав для виключення інформації про фінансову установу з Реєстру приймає рішення про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру, яке видається (надсилається) заявнику із зазначенням підстав виключення не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.
3. Рішення про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру може бути оскаржено в суді.
4. Рішення про виключення інформації про фінансову установу з Реєстру оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг в мережі Інтернет та протягом десяти робочих днів – у друкованих засобах масової інформації, визначених Нацкомфінпослуг.
VIII. Порядок контролю за додержанням вимог цього Положення фінансовими компаніями
1. Державне регулювання та нагляд за діяльністю фінансових компаній, частиною якого є контроль за додержанням вимог цього Положення, здійснюється Нацкомфінпослуг.
2. Контроль за додержанням вимог цього Положення здійснюється Нацкомфінпослуг шляхом моніторингу звітності учасників ринків фінансових послуг, безвиїзних перевірок та виїзних перевірок (інспекцій).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code