Вимоги до облікової та реєструючої системи фінансових компаній

Вимоги до облікової та реєструючої системи фінансових компаній
1. Облікова та реєструюча система фінансової компанії має забезпечувати облік та реєстрацію договорів про надання фінансових послуг у електронному та паперовому вигляді. Реєстрація договорів про фінансові послуги здійснюється шляхом ведення фінансовою компанією журналу обліку укладених і виконаних договорів про надання фінансових послуг (далі – журнал обліку) та карток обліку укладених та виконаних договорів (далі – картки обліку), відомості яких повинні містити інформацію, необхідну для ведення бухгалтерського обліку відповідних фінансово-господарських операцій.
2. Журнал обліку ведеться в хронологічному порядку (окремо за кожним видом послуг) та має обов’язково містити таку інформацію:
1) номер запису за порядком;
2) дату та номер укладеного договору в хронологічному порядку;
3) найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) – споживача фінансових послуг;
4) код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) – споживача фінансових послуг;
5) розмір фінансового активу в грошовому виразі згідно з умовами договору про надання фінансових послуг та дату зарахування (перерахування) фінансового активу на поточний рахунок фінансової компанії;
6) дату закінчення строку дії договору (дату анулювання або припинення дії договору).
3. Картки обліку виконання договорів мають містити:
1) номер картки;
2) дату укладення та строк дії договору;
3) найменування юридичної особи (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) – споживача фінансових послуг;
4) код за ЄДРПОУ юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) – споживача фінансових послуг;
5) вид фінансового активу, який є предметом договору;
6) відомості про отримані (видані) грошові кошти та/або фінансові активи, а саме:
дату отримання (видачі) грошових коштів та/або фінансових активів;
суму грошових коштів та/або розмір фінансових активів згідно з договором;
суму винагороди;
суму інших нарахувань згідно з умовами договору;
загальну суму та/або розмір фінансових активів, одержаних на дату заповнення картки;
графік отримання грошових коштів від клієнта фінансової компанії за умови, що договором про надання фінансових послуг передбачений обов’язок клієнта здійснювати передання грошових коштів фінансовій компанії за графіком;
7) реквізити документа(ів), який(і) підтверджує(ють) виконання зобов’язань сторін за договором про фінансову послугу (дата та номер платіжного документа, акт виконаних робіт тощо).
4. Журнал та картки обліку в електронній формі ведуться фінансовою компанією з обов’язковою можливістю роздрукування у будь-який час на вимогу державних органів в межах їх повноважень. Фінансова компанія має зберігати інформацію із журналу та карток обліку виконання договорів в електронному вигляді таким чином, щоб забезпечити можливість відновлення втраченої інформації у разі виникнення будь-яких обставин непереборної сили.
У разі необхідності фінансова компанія може доповнити журнал та картки обліку додатковою інформацією, крім визначеної у пунктах 6 та 7 цього розділу.
5. Облікова та реєструюча система фінансових компаній, що надають фінансові послуги, здійснення яких передбачає отримання ліцензії/дозволу відповідних державних органів, має відповідати вимогам, установленим нормативно-правовими актами таких органів.
6. Договори на здійснення діяльності з надання фінансових послуг зберігаються окремо за кожним видом діяльності протягом п’яти років після виконання взаємних зобов’язань сторін договору або відмови від договору за згодою сторін, крім випадків, передбачених законодавством. У разі наявності додатків до договорів вони зберігаються разом з відповідними договорами. Про виконання взаємних зобов’язань сторін за договором має складатись акт виконаних робіт, який підписується всіма сторонами договору.
7. Облікова та реєструюча система фінансової компанії має забезпечувати формування інформації та складання звітності фінансової компанії.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code