Отримання кредиту для участі у ФФБ

 ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДОВІРИТЕЛЯМ КРЕДИТУ ДЛЯ УЧАСТІ У 
        ФФБ АБО НА ПРИДБАННЯ ЖИТЛА, ЗБУДОВАНОГО ЗА РАХУНОК 
                            КОШТІВ ФОН 
     Стаття 50. Отримання кредиту для участі у ФФБ 
     Банк  надає  кредит  довірителю  ФФБ  на умовах, визначених в 
договорі  про  іпотечний  кредит.  Предметом  іпотеки за іпотечним 
договором є об\’єкт інвестування, який стане власністю позичальника 
в  майбутньому,  та/або  майнові  права  на нього.
{  Частина перша статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
     Обтяження такого  предмета  іпотеки  підлягає  реєстрації   у 
встановленому законом порядку. 
     Оцінка предмета іпотеки здійснюється за згодою сторін. 
     Умови  договору  про  іпотечний кредит та іпотечного договору 
розробляє банк. 
     Договір   про   іпотечний   кредит  може  містити  інфляційне 
застереження. 
     Довіритель ФФБ,  який  отримав  кредит  для  участі  у ФФБ та 
забезпечив  виконання своїх зобов\’язань за договором про іпотечний 
кредит  іпотекою,  до  моменту  повного  виконання  зобов\’язань за 
договором  про  іпотечний  кредит  не  має  права  змінити  об\’єкт 
інвестування,  уступити право вимоги за договором про участь у ФФБ 
третім особам,  частково отримати кошти з ФФБ або відмовитися  від 
участі у ФФБ. 
     Порушення строків   спорудження   об\’єкта   будівництва   або 
неналежне виконання зобов\’язань забудовником не може  впливати  на 
правовідносини,  що виникли між банком та позичальником відповідно 
до укладеного ними договору про іпотечний кредит, і не є підставою 
для  припинення  виконання  зобов\’язань  позичальником.
{  Частина сьома статті 50 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
     Після закінчення  будівництва  об\’єкт  інвестування продовжує 
бути предметом іпотеки відповідно до умов іпотечного договору, при 
цьому  іпотечний  договір  є чинним і не потребує внесення змін та 
доповнень до нього. 
     Зміна  або  розірвання  іпотечного договору допускається лише 
за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. 
{   Частина   дев\’ята  статті  50  в  редакції  Закону  N  3201-IV 
( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
     У разі   закінчення   будівництва,   зміни   або   розірвання 
іпотечного  договору  банк вносить в установленому законом порядку 
зміни щодо обтяження нерухомості іпотекою.
{ Частина десята статті 50 в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005 } 
     Нотаріус   за   повідомленням   банку  накладає  заборону  на 
відчуження  збудованої  нерухомості, яка є предметом іпотеки, якщо 
це передбачено іпотечним договором.
{  Частина  одинадцята  статті  50  в  редакції  Закону  N 3201-IV 
( 3201-15 ) від 15.12.2005 } 
     Стаття 51. Інфляційне застереження 
     Інфляційним  застереженням  є  обумовлений сторонами договору 
про  іпотечний кредит спосіб збереження реальної вартості грошових 
вимог  та  доходів  банку.  Таке  застереження  має  забезпечувати 
індексацію  платежів  позичальника  при  сплаті ним зобов\’язань за 
договором про іпотечний кредит. 
     В інфляційному  застереженні  та   для   обліку   зобов\’язань 
позичальника    за   договором   про   іпотечний   кредит   можуть 
використовуватися індексуючі умовні розрахункові одиниці або  інші 
механізми, які не суперечать законодавству. 
                            Розділ VI 
                       ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
     1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року. 
     2.  Відносини  щодо  залучення  коштів  в  управління з метою 
фінансування  будівництва  житла  та  особливості  управління ними 
регулюються  цим  Законом та іншими законодавчими актами України в 
частині, що не суперечать цьому Закону.
{  Пункт  2 розділу VI в редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 
15.12.2005 } 
     3. До   приведення   інших   законодавчих   актів  України  у 
відповідність із нормами цього Закону вони діють у частині,  що не 
суперечить цьому Закону. 
     4. Кабінету  Міністрів  України  у  двомісячний  термін з дня 
набрання чинності цим Законом: 
     підготувати та  подати  на  розгляд  Верховної  Ради  України 
пропозиції   щодо   приведення   законодавчих   актів   України  у 
відповідність із цим Законом; 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із  цим 
Законом; 
     забезпечити перегляд  і  скасування  міністерствами та іншими 
центральними  органами  виконавчої  влади  їх  нормативно-правових 
актів, що суперечать цьому Закону. 
     5.  Спеціально  уповноваженому центральному органу виконавчої 
влади  з питань будівництва та архітектури забезпечити контроль за 
виконанням забудовниками цього Закону.
{  Розділ  VI  доповнено  пунктом  5  згідно  із  Законом N 692-VI 
( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     6.   Національному  банку  України  забезпечити  контроль  за 
виконанням банками-управителями цього Закону.
{  Розділ  VI  доповнено  пунктом  6  згідно  із  Законом N 692-VI 
( 692-17 ) від 18.12.2008 } 
     7.  Національній  комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг, забезпечити контроль за виконанням 
управителями – небанківськими фінансовими установами цього Закону. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code