Нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ і забудовників 
     Нагляд  та  регулювання діяльності управителів ФФБ здійснюють 
національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання у сфері 
ринків  фінансових  послуг,  та  Національний банк України у межах 
своїх повноважень. 
     Метою нагляду  та  регулювання  діяльності  управителя  ФФБ є 
контроль за дотриманням управителем  ФФБ  вимог  цього  Закону  та 
інших  актів  законодавства,  а  також  дотримання управителем ФФБ 
прийнятих на себе за договорами про участь у ФФБ зобов\’язань. 
     Основними напрямами   нагляду   та   регулювання   діяльності 
управителя ФФБ є: 
     контроль за  відповідністю  Правил  ФФБ та умов договорів про 
участь у ФФБ вимогам законодавства; 
     контроль за дотриманням  управителем  обмежень,  встановлених 
законом та Правилами ФФБ; 
     виконання зобов\’язань    управителем   ФФБ   щодо   включення 
довірителів до переліку,  який управитель  надає  забудовнику  для 
передачі об\’єктів інвестування у власність довірителям; 
     виконання управителем  ФФБ зобов\’язань щодо повернення коштів 
довірителям на їх вимогу та відповідності розміру сум  коштів,  що 
виплачуються довірителю, вимогам цього Закону. 
     Нагляд та   регулювання   діяльності   забудовників  здійснює 
центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну політику 
з питань державного архітектурно-будівельного контролю, в межах та 
в порядку, визначених законодавством.
{  Частина  четверта  статті  24  із  змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Метою нагляду  та  регулювання  діяльності   забудовників   є 
контроль  за дотриманням забудовниками вимог цього Закону та інших 
актів законодавства у сфері будівництва. 
     Основними напрямами   нагляду   та   регулювання   діяльності 
забудовників  є  контроль за дотриманням забудовником зобов\’язань, 
встановлених законом та договором з управителем ФФБ,  у тому числі 
за дотриманням зобов\’язань стосовно: 
 
     { Абзац другий частини шостої статті 24 виключено на підставі 
Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     організації  спорудження  об\’єкта будівництва; { Абзац третій 
частини  шостої  статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     ведення за   кожним   об\’єктом   будівництва   звітності   за 
встановленою  законодавством  формою  та  регулярного  її  надання 
управителю; 
     заборони укладання  за одним об\’єктом будівництва договорів з 
різними управителями ФФБ. 
     Центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну 
політику  з  питань державного архітектурно-будівельного контролю, 
забезпечує   застосування   до  забудовників,  що  порушують  свої 
зобов\’язання,  встановлені законом та договором з управителем ФФБ, 
заходів впливу в межах та в порядку, визначених законодавством.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code