Про класифікацію і мережу територій та об\’єктів природно-заповідного фонду Української РСР

    РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 
                        П О С Т А Н О В А 
                    від 22 липня 1983 р. N 311 
                               Київ 
Про класифікацію і мережу територій та об\’єктів природно-заповідного фонду Української РСР 
         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Ради 
                                          Міністрів УРСР 
           N 5 ( 5-85-п ) від 07.01.85 
           N 2 ( 2-87-п ) від 07.01.87 ) 
         ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
           N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 ) 
 
     Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є: 
     (  Пункт  1  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 584 
(  584-92-п  ) від 12.10.92 ) 1. Затвердити класифікацію територій 
та  об\’єктів  природно-заповідного  фонду Української РСР згідно з 
додатком N 1. 
     Міністерствам і відомствам УРСР,  облвиконкомам, Київському і 
Севастопольському міськвиконкомам разом з Державним комітетом УРСР 
по охороні природи до 1 січня 1985 р. переглянути мережу територій 
та об\’єктів  природно-заповідного фонду відповідно до затвердженої 
класифікації і,  в разі необхідності,  подати пропозиції  до  Ради 
Міністрів УРСР. 
     2. Прийняти  пропозиції  Державного  комітету УРСР по охороні 
природи і  Академії  наук  УРСР,   погоджені   з   міністерствами, 
відомствами УРСР, облвиконкомами і Київським міськвиконкомом, про: 
     затвердження  переліків  ботанічних  садів,  дендрологічних і 
зоологічних  парків  загальнодержавного  значення  Української РСР 
згідно  з  додатками  N  2-4;  ( Абзац другий пункту 2 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 ) 
     виключення  із  списку  пам\’яток  природи  загальнодержавного 
значення,   що   беруться   під   охорону  держави,  затвердженого 
розпорядженням  Ради Міністрів УРСР від 1 листопада 1968 р. N 1085 
(ЗП УРСР, 1968 р., N 11, ст. 161), Гермаківського дендропарку в с. 
Гермаківка    Борщівського    району    Тернопільської    області, 
Сторожинецького дендропарку в м. Сторожинець Чернівецької області, 
дендропарку  і  зоопарку \”Оброшине\” в с. Оброшине Пустомитівського 
району  Львівської  області,  Сирецького  дендропарку в м. Києві у 
зв\’язку    з    віднесенням    їх    до    дендрологічних   парків 
загальнодержавного  значення.  ( Абзац третій пункту 2 із змінами, 
внесеними згідно з Постановою КМ N 584 ( 584-92-п ) від 12.10.92 ) 
     (  Пункт  3  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 584 
(  584-92-п  )  від  12.10.92  )  3. Державному комітетові УРСР по 
охороні  природи  забезпечити  належний  контроль  за  додержанням 
встановленого  режиму  територій  та об\’єктів природно-заповідного 
фонду Української РСР. 
     (  Пункт  4  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 584 
(  584-92-п  )  від  12.10.92  ) 4. Покласти на Академію наук УРСР 
методичне  керівництво  і  координацію  науково-дослідних робіт на 
територіях та об\’єктах природно-заповідного фонду Української РСР, 
а   також   видання   наукових  праць  по  результатах  проведених 
досліджень. 
     (  Пункт  5  втратив  чинність на підставі Постанови КМ N 584 
(  584-92-п  ) від 12.10.92 ) 5. Міністерствам, відомствам УРСР за 
погодженням   з   Державним  комітетом  УРСР  по  охороні  природи 
затверджувати положення про кожний державний заповідник, державний 
природний  національний парк, державний заказник республіканського 
значення,  державний  ботанічний  сад, державний дендрологічний та 
державний   зоологічний   парк,   які   розробляються   на  основі 
відповідних  типових  положень,  затверджених постановою Держплану 
СРСР  і  Державного комітету СРСР по науці і техніці від 27 квітня 
1981 р. N 77/106. 
     Положення про  кожний  державний  заказник місцевого значення 
затверджується облвиконкомом,     Київським,      Севастопольським 
міськвиконкомом. 
     6. Державному   комітетові   УРСР   по   охороні  природи  за 
погодженням з Академією наук УРСР,  Міністерством юстиції УРСР  та 
іншими заінтересованими    міністерствами   і   відомствами   УРСР 
затвердити: 
     в 3-місячний   строк   типові    положення    про    державні 
парки-пам\’ятки садово-паркового мистецтва і заповідні урочища; 
     в 6-місячний    строк   порядок   порушення   клопотань   про 
організацію (оголошення) і  реєстрацію   територій   та   об\’єктів 
природно-заповідного фонду Української РСР. 
     7. Визнати такими,  що втратили чинність,  рішення Уряду УРСР 
згідно з переліком, що додається. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code