ПЕРЕЛІК ботанічних садів загальнодержавного значення Української РСР

    Додаток N 2 
до постанови Ради Міністрів УРСР
від 22 липня 1983 р. N 311
ПЕРЕЛІК ботанічних садів загальнодержавного значення Української РСР
----------------------------------------------------------------------------------------- Назва | Площа | Місцезна- | | У чиєму ботанічного | (га) | ходження | Коротка характеристика |віданні перебуває саду загально-| | | |державний ботаніч- державного | | | | ний сад значення | | | | ний сад----------------------------------------------------------------------------------------- Волинська область
Ботанічний сад 10,0 м. Луцьк Заснований в 1977 році. ЛуцькогоЛуцького Налічується понад 100 видів педагогічногопедагогічного дерев і чагарників. В саду є інститутуінституту розсадник для вирощування Міносвіти УРСР екзотичних рослин. База наукових досліджень і проведення практики студентів інституту
Дніпропетровська область
Ботанічний сад 18,0 м. Дніпро- Заснований в 1930 році. Колекція Дніпропетровсь-Дніпропетровсь- петровськ саду включає понад 3000 видів, кого державногокого державного форм і сортів рослин з різних університетууніверситету континентів. База наукових Мінвузу СРСР досліджень і проведення практики студентів університету
Донецька область
Донецький 275,5 м. Донецьк Заснований в 1965 році. У Академія наукботанічний сад ботсаду налічується близько 8000 УРСР видів, форм і сортів рослин.
Філіал 75,0 м. Кривий У філіалі, організованому в 1981 Ріг Дні- році, зростає більше 20 видів пропетров- дерев, 100 сортів квітів, ської закладено плантацію хвойних області дерев та витких рослин.
База фундаментальних наукових досліджень, місце масового відпочинку трудящих
Житомирська область
Ботанічний сад 35,4 м. Жито- Заснований в 1933 році. Колекція ЖитомирськогоЖитомирського мир саду налічує близько 200 видів сільськогоспо-сільськогоспо- деревних і чагарникових порід та дарськогодарського 750 видів і форм трав\'яних інститутуінституту рослин. База наукових досліджень Мінсільгоспу і практики студентів інституту СРСР
Закарпатська обдасть
Ботанічний сад 4,5 м. Ужго- Заснований в 1946 році. В саду УжгородськогоУжгородського род налічується понад 300 видів державногодержавного дерев та чагарників, в тому університетууніверситету числі екзотичних. База наукових Мінвузу УРСР досліджень та практики студентів університтету
м. Київ
Ботанічний сад 22,5 м. Київ Заснований в 1834 році. Колекція Київськогоімені академіка саду налічує близько 10 тисяч державногоО.В. Фоміна видів і форм рослин. База університету наукових досліджень та практики Мінвузу УРСР студентів університету

Центральний 130,0 м. Київ Заснований в 1936 році. Колекція Академіяреспубліканський рослин налічує близько 13 тисяч наук УРСРботанічний сад видів і форм з різних континентів. Науковий центр фундаментальних ботанічних досліджень, місце масового відпочинку трудящих
Кримська область
Нікітський 147,9 м. Ялта Заснований в 1812 році. Колекція ВАСГНІЛботанічний сад смт Бота- саду налічує близько 180 видів нічне хвойних, понад 340 вічнозелених листяних та 840 листопадних 158,7 м. Алушта, деревних і чагарникових порід, смт Фрун- 1800 сортів троянд, численну зенське кількість інших видів рослин. У філіалах розсадники декоративних 575,0 Сімферопо- та плодових культур. Науковий льський центр фундаментальних досліджень район, рослин. Місце масового смт Гвар- відпочинку трудящих
дійське
Львівська область
Ботанічний сад 18,5 м. Львів Заснований в 1911 році. У саду ЛьвівськогоЛьвівського налічується понад 1200 видів і державногодержавного форм місцевих і екзотичних видів університетууніверситету рослин. База наукових досліджень Мінвузу УРСР і практики студентів університету
Одеська область
Ботанічний сад 16,0 м. Одеса Заснований в 1880 році. Колекція ОдеськогоОдеського саду налічує 400 видів деревних державногодержавного і чагарникових порід та близько університетууніверситету 1500 сортів та видів трав\'яних Мінвузу УРСР рослин. База наукових досліджень і практики студентів університету
Харківська область
Ботанічний сад 5,5 м. Харків Заснований в 1804 році. ХарківськогоХарківського Налічується понад 300 видів державногодержавного деревних і чагарникових порід, університетууніверситету 1400 видів трав\'яних рослин, з Мінвузу УРСР яких близько 800 видів зростає в оранжереях. База наукових досліджень і практики студентів університету
Хмельницька область
Кам\'янець- 17,5 м. Кам\'я- Заснований в 1930 році. Колекція ВиконкомуПодільський нець-По- саду налічує близько 2800 видів, Кам\'янець-ботанічний сад дільський форм, сортів деревних, Подільської чагарникових і трав\'яних рослин. міської База наукових досліджень і Ради народних практики студентів інститутів депутатів міста
Чернівецька область
Ботанічний сад 3,5 м. Черні- Заснований в 1877 році. ЧернівецькогоЧернівецького вці Налічується більше 1300 видів і державногодержавного форм рослин, з них 170 університетууніверситету лікарських, 650 зростає в Мінвузу УРСР оранжереях. База наукових досліджень і практики студентів університету

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code