Про деякі заходи для забезпечення виконання містом Києвом функцій столиці України

     У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
Про деякі заходи для забезпечення виконання містом Києвом функцій столиці України 
        ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента 
          N 227/95 ( 227/95 ) від 16.03.95 ) 
 
     З метою  забезпечення виконання містом Києвом функцій столиці 
України    та     здійснення     заходів     щодо     нормалізації 
соціально-економічної ситуації         в        місті        Києві 
п о с т а н о в л я ю: 
     1. Установити,  що на час до прийняття  Закону  України  \”Про 
столицю України\” Київська міська державна адміністрація: 
     бере участь   у  розробці  проектів  та  реалізації  цільових 
програм розвитку міста Києва; 
     здійснює управління    майном    підприємств,    установ    і 
організацій, які засновані на загальнодержавній власності та мають 
важливе значення для забезпечення життєдіяльності міста Києва; 
     бере участь у вирішенні  питань  щодо  розміщеня  центральних 
органів,  які  створюються  Верховною  Радою України,  Президентом 
України та Кабінетом  Міністрів  України,  а  також  дипломатичних 
представництв,   консульств   іноземних  держав  та  представництв 
міжнародних організацій в Україні у  адміністративних  будинках  і 
нежилих приміщеннях, що перебувають у загальнодержавній власності; 
     за згодою   Кабінету   Міністрів  України  виступає  гарантом 
кредитів іноземних інвесторів, що надані підприємствам, майно яких 
перебуває в управлінні Київської міської державної адміністрації; 
     здійснює облік та контроль за використанням нежитлового фонду 
міністерствами   та   іншими   центральними   органами   державної 
виконавчої   влади,   а   також   підприємствами,   установами   і 
організаціями,  заснованими на  загальнодержавній  власності,  які 
розташовані на території міста Києва; 
     бере участь  у  вирішенні  та  погоджує  питання  щодо оренди 
нежилих  приміщень,  що  належать   підприємствам,   установам   і 
організаціям,  які  засновані  на  загальнодержавній  власності та 
знаходяться на території міста Києва; 
     бере участь у підготовці переліків підприємств, заснованих на 
загальнодержавній  власності,  які  знаходяться на території міста 
Києва і підлягають приватизації; 
     розробляє і затверджує за погодженням з Міністерством України 
у   справах  будівництва  і  архітектури  нормативи  планування  і 
забудови міста Києва; 
     установлює порядок утримання та експлуатації житлового фонду, 
інженерних   споруд,   благоустрою   територій,  обов\’язковий  для 
підприємств,   установ   і   організацій,   незалежно    від    їх 
підпорядкування і форм власності; 
 
     ( Абзац  одинадцятий  статті  1  втратив чинність на підставі 
Указу Президента N 227/95 ( 227/95 ) від 16.03.95 ) 
 
     має право    здійснювати    продаж   об\’єктів   незавершеного 
будівництва,  а також  житла  з  цільовим  направленням  одержаних 
коштів на будівництво житла і соціально-культурних об\’єктів міста. 
     2. Кабінету  Міністрів  України за участю Національного банку 
України передбачити щорічне виділення Київській міській  державній 
адміністрації за курсом, установленим Національним банком України, 
з сум обов\’язкового продажу 15-20 відсотків  вільно  конвертованої 
валюти,  одержаної  за  рахунок  дїяльності підприємств,  установ, 
організацій,  які знаходяться на території міста Києва,  незалежно 
від форм власності. 
     3. Кабінету  Міністрів  України  за  участю Київської міської 
державної адміністрації затвердити у місячний строк цільові заходи 
щодо  нормалізації соціально-економічної ситуації в місті Києві та 
основних  напрямків  розвитку  його  господарства  і   передбачити 
виділення для їх реалізації необхідних коштів з державного бюджету 
та вільно конвертованої валюти, в тому числі і на виконання містом 
Києвом функцій столиці. 
     4. Кабінету Міністрів України: 
     щорічно встановлювати  державне  замовлення на поставку місту 
Києву необхідних продуктів харчування та непродовольчих товарів; 
     при розробці  проектів  Державного  бюджету  України  вносити 
узгоджені  з Київською міською державною адміністрацією пропозиції 
Верховній Раді України  щодо  нормативів  відрахувань  до  бюджету 
міста на відповідний рік від загальнодержавних податків та зборів. 
     5. Національному   банку   України  розглянути  питання  щодо 
надання  підприємствам  та  організаціям   міського   господарства 
ліцензії  на  одержання у валюті плати за оренду нежилих приміщень 
та комунальні послуги згідно з укладеними договорами. 
     6. Київській  міській   державній   адміністрації   разом   з 
Міністерством  економіки України та Міністерством фінансів України 
визначити  у  місячний  строк  перелік  підприємств,   установ   і 
організацій,  які відповідно до статті 1 цього Указу передаються в 
управління Київській міській державній  адміністрації,  та  подати 
його на затвердження Кабінету Міністрів України. 
     7. Київській  митниці,  Головному управлінню внутрішніх справ 
м. Києва перераховувати Київській міській державній  адміністрації 
50 відсотків доходів,  у тому числі у вільно конвертованій валюті, 
одержаних митницею,  а також валюти, конфіскованої правоохоронними 
органами міста Києва. 
     8. Установити,   що   розпорядження  Представника  Президента 
України у місті  Києві  щодо  життєзабезпечення  міста  і  охорони 
громадського   порядку   є   обов\’язковими   для  виконання  всіма 
підприємствами,  установами і організаціями,  які  знаходяться  на 
території   міста   Києва,   незалежно   від   форм  власності  та 
підпорядкування. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code