ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-житлофонд (річна) \”Житловий фонд\”

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Держкомстату України 
                                      21.07.2008  N 251 
                                      Зареєстровано в Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      11 серпня 2008 р. 
                                      за N 736/15427 
 
ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми державного  статистичного спостереження N 1-житлофонд (річна) \”Житловий фонд\” 
                      I. Загальні  положення 
     1.1.  Звітним  періодом  для  форми  державного статистичного 
спостереження  N  1-житлофонд  \”Житловий  фонд\”  (  v0235202-09  ) 
(далі  – форма N 1-житлофонд) є 12 місяців: з 1 січня до 31 грудня 
звітного  року. 
 
     {  Абзац  другий  пункту  1.1 розділу I виключено на підставі 
Наказу  Державного  комітету  статистики  N  325  ( z0856-09 ) від 
25.08.2009 } 
 
     1.2. Форму N 1-житлофонд складають юридичні особи, які  мають 
на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об\’єднання 
співвласників  багатоквартирного  будинку  та   житлово-будівельні 
кооперативи),  бюро  технічної  інвентаризації,  органи  місцевого 
самоврядування в сільській місцевості – про житло,  що перебуває у 
громадян  на  праві приватної власності. { Абзац перший пункту 1.2 
розділу  I  в редакції Наказу Державного комітету статистики N 322 
( z0736-10 ) від 10.08.2010 }
     Форма  N  1-житлофонд  (  v0235202-09 ) складається окремо за 
житловим  фондом, розташованим на території міст та селищ міського 
типу  (міська місцевість) та сільських населених пунктів (сільська 
місцевість).  Усі  одиниці,  що  звітують,  заповнюють бланк форми 
окремо за кожним населеним пунктом та правом власності на житловий 
фонд.
     Підприємства, які мають житло на території іншого  району  чи 
області,  надсилають  заповнений  бланк форми до органів державної 
статистики за місцезнаходженням житлового фонду.
     Бюро технічної інвентаризації складають окремі звіти:
     – про житло, що перебуває у приватній власності громадян;
     – про  приватизоване житло,  зняте з балансу місцевих органів 
влади та підприємств. 
               II. Заповнення форми ( v0235202-09 ) 
     2.1. Усі  показники  звіту  необхідно  заповнювати  за даними 
первинної облікової документації: технічних паспортів, інвентарних 
книг,  реєстрових  книг,  поверхових планів та експлікацій до них, 
особових рахунків та інших документів.
     За відсутності  первинних  документів  розміри  загальної  та 
житлової площі визначаються за даними внутрішнього виміру площі  в 
натурі.
     Дані повинні бути наведені в одиницях  виміру,  зазначених  у 
формі ( v0235202-09 ). 
     2.2. Заповнення розділу I \”Площа житлових приміщень на кінець 
року\”
     У цьому  розділі наводяться дані,  що характеризують житловий 
фонд на кінець звітного року.
     Об\’єктом статистичного   спостереження  є  житловий  фонд  як 
сукупність  житлових   приміщень,   уключаючи   житлові   будинки, 
спеціалізовані  будинки  (гуртожитки,  притулки,  дитячі  будинки, 
будинки-інтернати  для  громадян  похилого   віку   та   інвалідів 
(дорослих  і  дітей),  школи-інтернати  та  інтернати при школах), 
квартири,  службові житлові приміщення,  інші житлові приміщення в 
будівлях, придатних для проживання.
     До житлового  фонду  не  належать  нежитлові   приміщення   в 
житлових будинках, призначені для торговельних, побутових та інших 
потреб непромислового характеру.
     В Інструкції   щодо   заповнення   державного   статистичного 
спостереження  за  формою  N  1-житлофонд  (річна) \”Житловий фонд\” 
(   v0235202-09  )  (далі  –  Інструкція)  гуртожитком  уважається 
спеціально  побудований  чи  переобладнаний  житловий  будинок або 
житлові  приміщення в житлових будинках і нежитлових будівлях, які 
зареєстровані  як  гуртожитки,  і  використовуються для проживання 
робітників  і службовців, студентів, учнів, а також інших громадян 
у період роботи або навчання.
     До гуртожитків   прирівнюються   притулки,   дитячі  будинки, 
будинки-інтернати  для  громадян  похилого   віку   та   інвалідів 
(дорослих і дітей), школи-інтернати та інтернати при школах.
     Підрахунок площ квартир у житлових  будинках  і  гуртожитках, 
побудованих або реконструйованих після 01.01.2006,  здійснюється з 
урахуванням таких вимог.
     Загальна площа   квартири  визначається  як  сума  площ  усіх 
приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в  одноквартирних 
будинках),  убудованих  шаф  і  літніх  приміщень,  підрахованих з 
такими знижувальними коефіцієнтами:  для балконів і терас  –  0,3; 
лоджій – 0,5; засклених балконів – 0,8; веранд, засклених лоджій і 
холодних комор – 1,0.
     Житлова площа  квартири  визначається  як  сума площ житлових 
кімнат без урахування площ убудованих шаф.
     До житлової площі включається площа квартир, що складається з 
однієї житлової кімнати, яка є одночасно кухнею; житлових кімнат у 
нежитлових  будівлях  –  школах,  лікарнях  тощо,  а  також  площа 
житлових кімнат, тимчасово не заселених з будь-яких причин (ремонт 
переобладнання).
     До житлової площі не належить площа кухонь, коридорів, ванних 
кімнат,  комор,  убудованих шаф,  інших підсобних приміщень, площа 
житлових квартир і кімнат, які переведені у нежитлові.
     Загальна  площа  гуртожитків  визначається   як   сума   площ 
житлових  і  допоміжних  приміщень  (у тому числі вбудованих шаф), 
уключаючи  площу  приміщень  культурно-побутового  призначення  та 
медичного    обслуговування,   а   також   літніх   приміщень   зі 
знижувальними  коефіцієнтами,  що  застосовуються  при  визначенні 
загальної  площі  квартири. { Абзац дванадцятий пункту 2.2 розділу 
II   в  редакції  Наказів  Державного  комітету  статистики  N 325 
( z0856-09 ) від 25.08.2009, N 322 ( z0736-10 ) від 10.08.2010 } 
 
     {  Абзац  тринадцятий  пункту  2.2  розділу  II  виключено на 
підставі  Наказу Державного комітету статистики N 322 ( z0736-10 ) 
від 10.08.2010 } 
 
     {  Абзац  чотирнадцятий  пункту  2.2  розділу II виключено на 
підставі  Наказу Державного комітету статистики N 322 ( z0736-10 ) 
від 10.08.2010 } 
 
     {  Абзац  п\’ятнадцятий пункту  2.2  розділу  II  виключено на 
підставі  Наказу Державного комітету статистики N 322 ( z0736-10 ) 
від 10.08.2010 } 
 
     Аналогічно визначається  загальна площа в притулках,  дитячих 
будинках,  будинках-інтернатах  для  громадян  похилого  віку   та 
інвалідів  (дорослих  і дітей),  у школах-інтернатах та інтернатах 
при школах.
     У будинках,   зайнятих   під   гуртожитки,  притулки,  дитячі 
будинки, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів 
(дорослих і дітей),  інтернати,  до загальної площі не включаються 
площа   приміщень   завідувача   гуртожитку,   службових    кімнат 
обслуговуючого  персоналу,  приміщень  їдалень,  буфетів,  клубів, 
бібліотек,  читалень,  спортивних   залів,   приймальних   пунктів 
побутового   обслуговування,   перукарень,   торговельних  ларків, 
медичних  пунктів,  які входять до житлового комплексу гуртожитку, 
але  не  належать  до  житлового  фонду і є самостійними об\’єктами 
цивільно-правових  відносин.  {  Абзац  чотирнадцятий  пункту  2.2 
розділу  II  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Державного 
комітету статистики N 322 ( z0736-10 ) від 10.08.2010 }
     Житлова площа  гуртожитків визначається як сума площ житлових 
кімнат без урахування площ убудованих шаф.
     У графі   1  рядка  01  указується  загальна  площа  житлових 
приміщень у житлових будинках, нежитлових будівлях та гуртожитках.
     У графі 4 рядка 01 указується площа літніх приміщень (лоджій, 
балконів,  веранд,  терас  і  холодних   комор),   підрахована   з 
відповідними знижувальними коефіцієнтами.
     У графі  2  рядка  01  указується  житлова   площа   житлових 
приміщень у житлових будинках, нежитлових будівлях та гуртожитках.
     У графі 1  рядка  02  указується  загальна  площа  квартир  у 
житлових будинках.
     У графі 4 рядка 02 указується площа літніх приміщень (лоджій, 
балконів,  веранд,  терас  і  холодних комор) у житлових будинках, 
підрахована з відповідними знижувальними коефіцієнтами.
     У графі  2  рядка  02  указується  житлова  площа  квартир  у 
житлових будинках.
     У графі   1  рядка  03  указується  загальна  площа  житлових 
приміщень у  нежитлових  будівлях  (школах,  лікарнях,  санаторіях 
тощо).
     У графі 4 рядка 03 указується площа літніх приміщень (лоджій, 
балконів,  веранд,  терас і холодних комор) у нежитлових будівлях, 
підрахована з відповідними знижувальними коефіцієнтами.
     У графі  2  рядка  03  зазначається  житлова  площа  житлових 
приміщень у нежитлових будівлях.
     У графі   1  рядка  04  вказується  загальна  площа  житлових 
приміщень у гуртожитках.
     У графі 4 рядка 04 вказується площа літніх приміщень (лоджії, 
балкони,  веранди,  тераси  і  холодні  комори)   у   гуртожитках, 
підрахована з відповідними знижувальними коефіцієнтами.
     У графі  2  рядка  04  вказується  житлова   площа   житлових 
приміщень у гуртожитках. 

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code