Підвищена теплова дія пов\’язується зазвичай з подальшим розвитком пожежі.

Підвищена теплова дія пов\’язується зазвичай з подальшим розвитком пожежі. Проте у великому приміщенні жорстка термічна дія локального вогню від предметів, які розташовані в приміщенні, може спричинити нагрівання будівельних виробів, що знаходяться поряд, і, зазвичай, сприяє подальшому розвитку пожежі.
Системи пожежної сигналізації, автоматичні системи пожежогасіння можуть встановлюватись для забезпечення раннього виявлення пожежі і для приведення в дію системи оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей під час пожежі.
6.2.3.3.2 Частини об\’єктів, яких стосуються вищевказані вимоги:
а) стіни/стелі;
б) перекриття, підлоги;
в) труби і повітропроводи, в тому числі зовнішня ізоляція (відповідні вироби: див. 6.3.1.1);
г) системи:
1) пожежні кран-комплекти
Пожежний кран-комплект є засобом пожежогасіння, придатним для використання людиною для локалізування і (або) ліквідування пожежі.
Експозиція/дія:
– кліматичні умови навколишнього середовища всередині приміщення та ззовні;
– зусилля для витягування рукава;
– тиск води.
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність забезпечити необхідну витрату води (л/с) за проектного тиску по всій довжині рукава з утворенням струменя води достатньої довжини для того, щоб дати можливість тим, хто перебуває на об\’єкті, без затримки розпочати гасіння пожежі;
2) системи пожежогасіння спринклерного типу
Система спринклерного типу призначена для забезпечення раннього реагування на пожежу в автоматичному режимі і подавання встановленої кількості води на задану площу протягом відповідного проміжку часу (л/м2 хв) з метою локалізації/гасіння пожежі. Система спринклерного типу може також виконувати функції оповіщення, такі як подача сигналу тривоги для людей, що там перебувають, та виклик пожежно-рятувального підрозділу.
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища всередині приміщення (наприклад, температура і вологість).
Моделювання дії пожежі в середовищі (наприклад, гаряче повітря або гаряча рідина) для оцінки швидкості спрацювання.
Механічний вплив на розподільну трубопровідну мережу тощо.
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність до автоматичного спрацювання і подавання встановленої кількості води з рівномірним розподілом на задану площу протягом встановленого проміжку часу.
Характеристики:
– інтенсивність зрошування л/(м2 хв); максимальна площа, що захищається системою; кількість спринклерних зрошувачів, які діють одночасно;
– тривалість спрацьовування установки;
3) системи водяного пожежогасіння
Призначенням системи водяного пожежогасіння є одне або більше із наведеного нижче:
– забезпечення раннього реагування на пожежу шляхом подавання заданої кількості води за відповідний проміжок часу струменем заданої форми на задану площу з метою локалізації і/або гасіння пожежі;
– забезпечення охолодження обладнання, яке під дією тепла (звичайно, але не обов\’язково, радіаційного тепла) може ускладнити ситуацію через можливий вибух, пошкодження, витікання пального або в інший спосіб;
– створення водяної завіси для запобігання поширенню вогню;
4) системи пожежогасіння діоксидом вуглецю (СО2)
Система пожежогасіння діоксидом вуглецю призначена для зменшення вмісту кисню в зоні пожежі шляхом заміни частини кисню діоксидом вуглецю для гасіння вогню з одночасним або попереднім подаванням сигналу тривоги для того, щоб можна було здійснити відповідні аварійні заходи (евакуацію персоналу, виклик пожежно-рятувальних підрозділів тощо).
Гасіння може бути досягнуте шляхом суцільного заповнення відсіку СО2 до проектної вогнегасної концентрації або локальним застосуванням (досягаючи вогнегасної концентрації тільки в безпосередній близькості до вогню).
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища всередині приміщення.
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність до приведення в дію вручну або автоматично і подавання вогнегасної речовини, рівномірно розподіленої в об\’ємі приміщення для того, щоб досягти і підтримувати проектну вогнегасну концентрацію (% об.) протягом заданого часу.
Характеристики: вогнегасна концентрація СО2, тривалість заповнення об\’єму приміщення, швидкість подавання (витрата) СО2.
Примітка. Для систем пожежогасіння об\’ємним способом, оскільки з досягненням вогнегасної концентрації СО2 вміст кисню зменшується нижче рівня, потрібного для підтримування життя людини, необхідно забезпечити повну евакуацію з приміщення до того, коли відбудеться випуск газу СО2. Оскільки для систем пожежогасіння локального застосування повна евакуація може бути необов\’язковою, важливим є жорстке дотримання проектних умов і запобіжних заходів (навчання персоналу тощо);
5) системи пожежогасіння галонами (або подібними до них замінниками)
Система пожежогасіння з використанням галону або вогнегасної речовини подібної дії призначена для подавання розрахованої кількості галону в газоподібному стані, достатньої для гальмування хімічної реакції між горючою речовиною (пальним) і киснем для гасіння пожежі з одночасним або попереднім подаванням сигналу тривоги для того, щоб можна було вжити відповідних заходів (евакуацію персоналу, виклик пожежно-рятувальних підрозділів тощо).
Гасіння може бути досягнуте шляхом суцільного заповнення відсіку галоном до проектної вогнегасної концентрації або локальним застосуванням (досягаючи вогнегасної концентрації тільки в безпосередній близькості до вогню).
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища всередині приміщення.
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність до приведення в дію вручну або автоматично і подавання вогнегасної речовини, рівномірно розподіленої в об\’ємі приміщення для того, щоб досягти і підтримувати проектну вогнегасну концентрацію (% об.) протягом заданого часу.
Характеристики: вогнегасна концентрація галону і тривалість заповнення об\’єму приміщення;
6) системи пінного пожежогасіння
Система пінного пожежогасіння призначена зокрема для гасіння легкозаймистих та горючих рідин.
Системи пінного пожежогасіння подають водний розчин піноутворювача на поверхню, що горить, для створення перешкоди між горючими парами на поверхні горючого та киснем навколишньої атмосфери. Додатковою функцією є охолодження горючого для припинення подальшого горіння.
Системи можуть працювати в автоматичному режимі, для деяких з них може бути передбачений тільки ручний запуск.
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища всередині приміщення.
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність до приведення в дію вручну або автоматично і подавання розрахованої кількості піни заданої кратності/водного розчину заданої густини (кг/м3) на задану площу протягом заданого часу.
Характеристики: кратність піни і тривалість заповнення приміщення;
7) системи порошкового пожежогасіння
Система порошкового пожежогасіння призначена для забезпечення подавання вогнегасного порошку на вогонь на ранній стадії пожежі.
Вогнегасний порошок, що зберігається в резервуарі(ах) систем, випускається з нього під дією надлишкового тиску газу крізь насадки. Він може транспортуватись від резервуара до насадок жорсткою трубою (трубопровідною мережею) чи гнучкою трубою (рукавною котушкою). Насадка також може кріпитись безпосередньо на резервуарі. Система може працювати в ручному або автоматичному режимі.
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища всередині приміщення.
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність до приведення в дію вручну або автоматично і подавати розраховану кількість (кг) вогнегасного порошку на задану площу (м2) або у заданий об\’єм (м3) протягом заданого часу;
8) ручний пожежний сповіщувач
За допомогою ручного пожежного сповіщувача людина може ініціювати (і отже передавати) сигнал оповіщення про пожежу на центральний диспетчерський пункт для надання можливості проведення різних дій, наприклад, евакуації людей.
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища для застосування відповідно до призначення (використання всередині приміщення/назовні).
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність до приведення в дію вручну і, за необхідності, передавання сигналу на центральний диспетчерський пункт;
9) автоматичні системи пожежної сигналізації
Автоматична система пожежної сигналізації призначена для виявлення пожежі на якомога ранній стадії і передавання сигналу до диспетчерського пункту для оповіщення і відповідних дій (наприклад, евакуації людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, автоматичного пожежогасіння). Система оповіщення включає сигнал \”пожежа\”.
Ця система призначена для виявлення будь-яких ознак пожежі, таких як газ, дим, полум\’я, тепло і перетворює результат цього виявлення на сигнал, що відображається на приймально-контрольному пожежному приладі.
Блок виявлення.
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища.
Задані модельні вогнища (типу – \”поодинокий предмет, що горить\”).
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність автоматичного виявлення диму, полум\’я та/або тепла (відповідно до встановлених розмірів можливого вогнища пожежі або його моделі) і передавання сигналу на центральний диспетчерський пункт.
Блок оповіщення.
Експозиція/дія: кліматичні умови навколишнього середовища.
Критерії експлуатаційних характеристик: здатність приведення в дію автоматично або вручну і подавання звукового та/або візуального сигналу про аварію/пожежу;
10) системи димо-та тепловидалення (газодимозахисту)
Система призначена для видалення диму і тепла з місця пожежі в будівельному об\’єкті з використанням пристроїв природної або примусової вентиляції або їх комбінації (якщо вони не використовуються в тому самому димовому відсіку) з ручним чи автоматичним керуванням, разом зі шторами для обмеження горизонтального поширення диму і створення зони, вільної від диму під завислим димовим шаром.
Ця система може сприяти досягненню будь-якої з наведених нижче цілей:
– утримання шляхів евакуації вільними від диму;
– сприяння діям із пожежогасіння шляхом створення зони, вільної від диму;
– затримування або запобігання швидкому охопленню вогнем всієї поверхні горючих матеріалів у межах замкнутого простору так, щоб запобігти повному розвитку пожежі;
– зменшення пошкоджень, спричинених димом і теплом;
– зменшення навантаження, якого зазнають елементи конструкції під час пожежі.
6.2.3.4 Обмеження поширення вогню і диму за межі приміщення, де виникла пожежа.
6.2.3.4.1 Загальні положення
Обмеження поширення вогню і диму можна досягти одним з наведених нижче способів або їх комбінацією:
– встановленням протипожежних перешкод (стін, перекриттів тощо) відповідно до призначення об\’єкта (тобто до очікуваної термічної дії на будівельному об\’єкті);
– закриванням прорізів у протипожежних перешкодах;
– відповідною конструкцією фасадів, що стримує поширення вогню на прилеглі частини того самого об\’єкта;
– застосуванням систем пожежогасіння;
– застосуванням систем димо– і тепловидалення;
– встановленням протидимних перешкод (наприклад, димонепроникних дверей);
– влаштуванням вогнестійких вентиляційних повітропроводів та/або установленням протипожежних клапанів із привідними пристроями;
– застосуванням систем підпору повітря для створенням перепадів тиску повітря між зонами в межах будівельного об\’єкта для обмеження проходження між ними диму.
Примітка. На шляхах евакуації не повинні створюватись критичні умови, небезпечні для життя людей, які там перебувають. Поширення тепла і диму (зниження видимості – токсичність) за межі приміщення, в якому виникла пожежа, може призвести до зменшення тривалості досягнення критичних умов.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code