ЗНАКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ЗНАКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
(5.24.1, 5.24.2, 5.45 — 5.48, 5.50 — 5.56, 5.58.1—5.59, 5.61.1—5.61.3)
4.1 Типорозміри знаків і висота великої літери (hв) на інформаційно-вказівних знаках індивідуального проектування залежно від умов застосування повинні відповідати цьому стандарту. Якщо для певних умов руху типорозмір знака не обумовлено, повинні застосовуватись знаки найближчого типорозміру.
4.2 На знаках 5.51—5.54, 5.59 повинно бути зазначено не більш ніж три назви населених пунктів або інших об\’єктів для кожного з напрямків.
На знаку 5.54 повинно бути зазначено не більш ніж три напрямки руху.
Символи, піктограми тощо на інформаційно-вказівних дорожніх знаках наносяться у вигляді гербів, логограм, ідеограм, логотипів і логознаків, зареєстрованих у встановленому порядку.
4.3 Тло знаків 5.51 і 5.52 (якщо зазначено декілька напрямків руху) повинно бути: зеленого кольору на знаках, призначених для встановлення на автомагістралях; білого кольору — в населених пунктах; синього кольору — на інших дорогах.
Якщо на знаках, призначених для встановлення в населених пунктах, зазначають тільки назви інших І населених пунктів або об\’єктів, рух до яких здійснюється не магістраллю, тло знаків повинно бути си-нього кольору.
На знаках, призначених для встановлення на автомагістралях, напис, який містить назви населених пунктів або об\’єктів, рух до яких здійснюється не автомагістраллю, повинен бути виконаний на вставці з синім тлом, а на призначених для встановлення на ділянці автомагістралі в межах населеного пункту: напис, який містить назви об\’єктів цього населеного пункту — на вставці з білим тлом.
На знаках, призначених для встановлення на дорогах, крім автомагістралей, напис, що містить
назви населених пунктів або об\’єктів, рух до яких здійснюється автомагістраллю, повинен бути виконаний на вставці із зеленим тлом.
На знаках з білим тлом напис, що містить назви інших населених пунктів або об\’єктів, рух до яких і
повинен здійснюватись автомагістраллю, повинен бути виконаний на вставці із зеленим тлом, а якщо рух повинен здійснюватись не автомагістраллю — з синім.
Знак 5.52 у разі зазначення одного напрямку руху повинен мати: зелене тло, якщо вказують напрямок руху до населеного пункту або об\’єкту, рух до якого здійснюється автомагістраллю, синє
якщо рух здійснюється не автомагістраллю, біле — якщо зазначені об\’єкти розміщені в населеному
пункті.
4.4 Знак 5.53 і частини знака 5.54 повинні мати зелене тло, якщо рух до зазначених на них населених пунктів або об\’єктів здійснюється автомагістраллю, синє, — якщо рух здійснюється іншими до
рогами, і біле тло, якщо зазначені об\’єкти розміщені в населеному пункті.
У разі зазначення на знаку 5.54 декількох напрямків руху вони повинні бути розміщені в такій по-слідовності (зверху-вниз): прямо, наліво, направо. Якщо для одного напрямку використовуються знаки (або частина знака), які виконуються на різному тлі, то вони повинні розміщуватись таким чином ■ (зверху-вниз): зелений, синій, білий. У разі зазначення на одному тлі для одного напрямку руху декількох об\’єктів, зверху вказують найближчий від місця встановлення знака об\’єкт, внизу — найбільш віддалений.
4.5 Знаки 5.52, 5.53, 5.58.2, 5.59, 5.61.1 —5.61.3, призначені для встановлення на автомагістралях, повинні мати зелене тло, а призначені для встановлення на всіх інших дорогах, ураховуючи дороги у населених пунктах — синє.
Знак 5.61.1 з літерою Е повинен мати тільки зелене тло.
4.6 Компонувальні розміри зображень знаків і написів на них повинні визначатись залежно від
висоти великої літери (hв), яку залежно від місця встановлення знака слід вибирати з ряду: 100, 150, 200, 300, 400 мм.
У разі використання на знаку двох розмірів шрифтів, розміри облямівки знака, стрілок і елементів напису, що відповідають головному напрямку, а також відстані між написом, який відповідає другорядному напрямку, і елементами, які відносяться до напису, повинні визначатись виходячи з більшої висоти великої літери (hв). Розміри напису і стрілок для другорядних напрямків повинні визначатись виходячи з меншої висоти великої літери (hв).
Якщо в написі, що відповідає головному напрямку руху, є назва проміжного пункту маршруту то розміри цього напису повинні визначатись виходячи з меншого розміру висоти великої літери (hв).
Приклади компонування знаків індивідуального проектування наведено в додатку В.
4.7 Назви населених пунктів або об\’єктів повинні виконуватися великими літерами, а загальні на
зви (площа, шосе, музей і т. ін.) при них — малими. У тому разі, коли загальні назви застосовуються
самостійно, вони повинні бути написані великими літерами.
Висота великої літери (hв) на знаках 5.45—5.48, 5.51—5.54, 5.58.1 —5.59, призначених для вста-новлення поза населеними пунктами, повинна дорівнювати: 300 або 400 мм — на автомагістралях, 200 або 300 мм — на дорогах з чотирма і більше смугами (крім автомагістралей), 150 або 200 мм — на до-рогах з двома і трьома смугами, 100 або 150 мм — на дорогах з шириною проїзної частини меншою ніж 6 м, а призначених для встановлення в населених пунктах повинна дорівнювати: 200 або 300 мм — на швидкісних дорогах та магістральних вулицях загальноміського значення безперервного руху, 150 або 200 мм — на магістральних вулицях загальноміського значення регульованого руху і вулицях районного значення, 100 або 150 мм — на інших вулицях.
Висота великої літери (hв) на знаку 5.56 повинна дорівнювати: 200 мм — для знаків, призначених для встановлення на дорогах поза населеними пунктами, і 100 мм — у населених пунктах.
Висота великої літери (hв) на знаках 5.61.1 —5.61.3 повинна дорівнювати: 200 мм — на магістральних дорогах, 150 мм — на інших дорогах.
4.8 Написи на знаках повинні виконуватися шрифтом, що має більший розмір з двох, установлених для даної дороги. Допускається дворядковий напис однієї назви, напис у рядку, що містить більше
ніж 10 елементів (за елемент слід приймати: літеру, цифру, оголовок стрілки, символ автомагістралі або
аеропорту, зображення знака 5.61.1), а також назви другорядних пунктів маршруту виконувати шриф
том, що має менший розмір.
Написи повинні складатися з окремих літерних площадок, ширину яких для написів на синьому чи зеленому тлі наведено в таблицях 10—12. Для написів на білому чи жовтому тлі ширина літерних пло-щадок, наведена в таблицях 10—12, залежно від висоти великої літери пв (100, 150, 200, 300, 400 мм) відповідно повинна бути зменшена на 5; 7,5; 10; 15; 20; 25 мм з кожного боку. Так само слід зменшувати літерні площадки і для написів на синьому і зеленому тлі, якщо рядок містить більше ніж 10 елементів.
Примітка. Дворядковий напис — напис, що виконується в два рядки однією або двома мовами і стосується од-ного пункту маршруту.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code