ЗНАКИ ДОРОЖНІ

ГРУПИ, НАЗВИ, ЗОБРАЖЕННЯ, РОЗМІРИ
3.1 Стандарт встановлює сім груп дорожніх знаків:
1 — попереджувальні;
2 — пріоритету;
3 — заборонні;
4 — наказові;
5 — інформаційно-вказівні;
6 — сервісу;
7 —доповнювальної інформації (таблички до дорожніх знаків).
Групи, назви, номери та зображення дорожніх знаків наведено в таблицях 1—7.
3.2 Номер знака складається з номера групи, порядкового номера знака в групі, порядкового номера різновиду (у разі наявності), розділених між собою крапками.
3.3 Зображення знаків, крім знаків індивідуального проектування 5.24.1, 5.24.2, 5.45—5.48, 5.50, 5.56, 5.58.1, 5.59, 5.61.1 —5.61.3 наведено у додатку А.
3.4 Літери, цифри, розділові знаки повинні бути написані шрифтом, наведеним у додатку Б.
3.5 Збільшення зображення знаків, літер, цифр і т. ін. щодо встановлених цим стандартом розмірів, повинно виконуватись фотографічним методом або за допомогою масштабної сітки.
3.6 Значення параметрів, що наносять на знаки 1.6, 1.7, 3.3, 3.15—3.20, 3.29—3.32, 4.16, 4.17, 5.20.2, 5.27, 5.30, 5.51, 5.53, 5.54, 5.59, 6.1—6.24, 7.1.1—7.2.2, 7.2.5, 7.2.6, 7.4.3—7.4.7, 7.19, 7.20 повинні братись з наведених у таблиці 8.
3.7 На знаках 5.16, 5.18, 5.24.1, 5.24.2, 5.25, 5.28, 5.51, 5.52, 5.54—5.57, 5.61.2, 5.61.3, 7.8 зображення (положення) стрілок (основного напрямку руху) повинно відповідати реальному плануванню перехресть, вимогам напрямів або схемі руху.
3.8 Допускається виготовляти знаки 4.1 —4.6 інших різновидів, ніж встановлено цим стандартом, з конфігурацією стрілок, що відповідає вимогам напряму руху на конкретному перехресті.
3.9 У разі необхідності на знаках 5.57.1, 5.57.2, 7.1.3, 7.1.4 допускається зображати стрілки під кутом 45° до горизонталі.

3.10 На знаку 5.16 повинні зазначатись напрямки руху тільки для двох або трьох смуг, у випадку якщо ці напрямки відрізняються від дозволених напрямків руху (смугами на перехресті), які передбачені Правилами дорожнього руху.
3.11 На знаку 5.19 допускається зображати знаки, що забороняють або дозволяють рух окремих видів транспортних засобів.
На знаку 5.20.2 допускається зображати знак 4.16.
3.12 У нижній частині знаків 5.41 —5.44 повинні зазначати: назву зупинки, номер маршруту, час початку і закінчення руху, інтервали руху, назви суб\’єктів, відповідальних за технічний та санітарний стан зупинки. У цьому разі допускається зміщувати і зменшувати біле тло із зображенням символу транс-портного засобу вгору на 50 мм, щоб розмістити потрібну інформацію у нижній частині знака.
3.13 У нижній частині знаків сервісу у разі необхідності допускається зазначати відстань до об\’єктів, розміщених спереду за ходом руху або на певній відстані від дороги, і час їхньої роботи, за аналогією з табличками 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.4.1—7.4.7, а також іншу інформацію (тип пального, адресу, номер телефону і т. ін.) таким чином, щоб не утруднювати сприймання основної інформації.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code