ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ, ВИКЛАДАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ 1.1: нормативний документ,
стандарт.
Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених
ними понять.
3.1 державні будівельні норми
Нормативний акт, затверджений центральним органом виконавчої влади з питань будівництва
та архітектури
3.2 галузеві будівельні норми
Нормативний акт, затверджений міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади
в межах своїх повноважень, у разі відсутності державних будівельних норм або необхідності
встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд, що конкретизують вимоги державних
будівельних норм
3.3 територіальні будівельні норми
Нормативний акт, затверджений Радою міністрів Автономної республіки Крим, обласною,
Київською або Севастопольською міською державною адміністрацією, що конкретизує вимоги
державних і галузевих будівельних норм, та чинний на відповідній території
4 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
4.1 Будівельні норми повинні ґрунтуватися на сучасних досягненнях науки, техніки та тех.-
нології, передовому вітчизняному та зарубіжному досвіді проектування і будівництва та врахо-
вувати вимоги національних, міжнародних і міждержавних нормативних документів, нормативно-
правових актів, до дії яких приєдналась Україна.
Будівельні норми повинні містити в необхідному обсязі технічно та економічно обґрунтовані
положення, які забезпечують вирішення конкретних завдань кожного документа відповідно до
сфери його застосування.
Будівельні норми не повинні встановлювати вимоги з питань, що регулюються цивільним
правом, законодавством про працю або іншими законодавчими актами.
4.2 Будівельні норми містять обов\’язкові та рекомендовані вимоги.
До обов\’язкових належать вимоги, яких потрібно безумовно дотримуватися.
До обов\’язкових належать вимоги, що забезпечують:
– безпеку, гігієну праці та виробничого середовища, безпечну експлуатацію споруд;
– безпечність об\’єкта нормування щодо життя чи здоров\’я людей, збереженості майна і охорони
навколишнього природного середовища;
– заощадження енергії, збереження тепла та ресурсів з урахуванням кліматичних умов міс-
цевості та характеру експлуатації споруд;
– дотримання вимог безпеки експлуатації споруд і санітарних норм і правил;
– технічну єдність при розробленні, виробництві і використанні продукції, виконанні процесів,
наданні послуг.
До рекомендованих належать вимоги, які можуть змінюватися відповідно до конкретних потреб
і можливостей споживача або умов виробництва.
2
ДСТУ Б А.1.1-91:2008
5 СТРУКТУРА ТА ПРАВИЛА ПОБУДОВИ БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ
5.1 Структурні елементи
5.1.1 Будівельні норми складаються з таких структурних елементів:
1) елементи передньої частини:
– титульний аркуш;
– передмова;
– зміст;
– вступ;
2) елементи основної частини:
– назва;
– сфера застосування;
– нормативні посилання;
– терміни та визначення понять;
– позначення та скорочення;
– вимоги до об\’єкта нормування;
– додатки;
– бібліографічні дані.
5.1.2 Будівельні норми обов\’язково повинні мати структурні елементи: \”Титульний аркуш\”,
\”Передмова\”, \”Назва\”, \”Сфера застосування\”, \”Вимоги до об\’єкта нормування\”. Наявність решти
структурних елементів зумовлює специфіка об\’єкта нормування.
5.1.3 Структурні елементи \”Терміни та визначення понять\” і \”Позначення та скорочення\” можна
об\’єднувати під загальною назвою \”Терміни, визначення понять, позначення та скорочення\” тоді,
коли обсяг кожного з цих структурних елементів не перевищує десяти позицій.
5.1.4 Структурний елемент \”Вимоги до об\’єкта нормування\”, який є основною частиною буді-
вельних норм, поділяють на конкретні структурні елементи-розділи, підрозділи, пункти тощо.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code