СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей Керівний документ призначений пояснити сферу застосування узгоджених технічних умов за Директивою стосовно будівельних виробів (CPD). Також метою цього документа є точно визначити різницю між термінами \”комплект\” та \”система\”, про які йдеться в ньому.
1.2 Цей Керівний документ призначений для осіб, які займаються підготовкою узгоджених доручень та написанням технічних умов.
2 ВИЗНАЧЕННЯ
2.1 \”Проектна система\”: набір компонентів, із яких можна створити \”комплект\” для подальшого монта-жу споруди. Відомості про ту або іншу \”проектну систему\” можуть, наприклад, міститися у каталозі продукції постачальника, і на основі таких відомостей покупець/замовник може зробити свій вибір.
\”Проектна система\” може бути основою одного або декількох різних \”комплектів\” (тобто будівельних виробів, визначення яких наводяться нижче). \”Проектна система\” не може бути будівельним виробом, оскільки одноразово із \”системи\” можливо зробити лише один \”комплект\”, а її саму зробити неможливо.
2.2 \”Збірна система\”: \”комплект\” після його монта-жу в споруді. \”Збірна система\” може складатися ли-ше з \”комплекту\” або може містити \”комплект\”, зіб-раний з одного або декількох інших виробів, які мо-жуть самі по собі бути або не бути будівельними виробами. Згідно вживаним у CPD формулюванням поняття \”збірна система\” є еквівалентом поняття \”споруда або частина споруди\”.
\”Збірна система\” не розглядається якбудівельний
виріб у контиксті тлумачень, які містяться в CPD, оскільки вона є результатом поєднання компонентів у складі споруди, і тому існує лише як споруда, а не на ринку взагалі.
2.3 \”Комплект\”: згідно із вживаним у CPD форму-люванням він є еквівалентним поняттю \”будівельний виріб\”. Будь-який будівельний виріб є \”комплектом\”, якщо він становить собою набір у кількості щонай-менше двох окремих компонентів, які потрібно з\’єднати в споруді назавжди (тобто, щоб він став \”збірною системою\”). Для того, щоб \”комплект\” від-повідав вимогам CPD, необхідно виконати наступні умови:
і) \”комплект\” має бути представлено на ринку, що дозволить покупцеві придбати його однією покупкою в одного постачальника,
іі) \”комплект\” повинен мати характеристики, які до-зволяють споруді, де його встановлено, відповідати обов\’язковим вимогам у випадках, коли на таку спо-руду розповсюджуються нормативи, що містять зазначені вимоги.
Існують два можливих види \”комплекту\”: такі, у яких кількість і тип компонентів визначено заздалегідь і залишаються незмінними, та такі, у яких кількість, тип і склад компонентів змінюються відповідно до конкретного способу використання.
2.4 \”Компонент\”: продукт, який у поєднанні з одним або декількома іншими продуктами становить \”ком-плект\”. Компонент може бути будівельним виробом у значенні CPD, проте це не є необхідним, щоб роз-глядати його як частину будь-якого \”комплекту\”.
2.5 Рисунок 1 дає схематичне представлення вище-наведених визначень.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *