Організація забезпечення державного стимулювання розвитку регіонів

Організація забезпечення державного стимулювання розвитку регіонів
 
     Державне стимулювання розвитку регіонів здійснюється відповідно до основ державної регіональної політики, законів про Державний бюджет України, загальнодержавних програм, інших законів та актів законодавства України, а також програм економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, місцевих бюджетів.
 
     З метою забезпечення реалізації державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів затверджуються:
 
     Кабінетом Міністрів України – державна стратегія регіонального розвитку;
 
     Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням норм, закладених у державній стратегії регіонального розвитку, спільних інтересів територіальних громад регіонів – регіональні стратегії розвитку.
 
     Реалізацію державної політики щодо стимулювання розвитку регіонів забезпечують Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, інші центральні, а також місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень.
 
     Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів, виконання регіональних стратегій розвитку здійснюється на основі угод щодо регіонального розвитку, які укладаються між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами і виконуються відповідно до цього Закону та інших актів законодавства.
 
     Стаття 4. Угода щодо регіонального розвитку
 
     Угода щодо регіонального розвитку передбачає:
 
     спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні державної стратегії регіонального розвитку;
 
     спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з реалізації регіональної стратегії розвитку;
 
     порядок, обсяг, форми та строки фінансування спільних заходів, визначених сторонами, відповідно до Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
 
     порядок інформування про реалізацію сторонами угоди щодо регіонального розвитку;
 
     відповідальність сторін угоди за невиконання або неналежне виконання передбачених нею заходів;
 
     порядок внесення змін до угоди;
 
     порядок набрання чинності та строк дії угоди.
 
     За згодою сторін угода щодо регіонального розвитку може включати й інші положення.
 
     Типові форми угоди щодо регіонального розвитку затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
     Умови угоди щодо регіонального розвитку можуть бути змінені за згодою її сторін.
 
     Дія угоди щодо регіонального розвитку припиняється у зв\’язку із закінченням її строку або за згодою сторін достроково.
 
     Дія угоди щодо регіонального розвитку може бути також припинена однією зі сторін у разі систематичного її невиконання або неналежного виконання іншою стороною.
 
     Сторона, що ініціює дострокове припинення дії угоди щодо регіонального розвитку, повинна письмово повідомити про це іншу сторону не пізніш як за шість місяців до дати, з якої вона передбачає припинити дію угоди.
 
     Рішення однієї зі сторін угоди щодо регіонального розвитку про дострокове припинення її дії може бути оскаржено в судовому порядку іншою стороною.
 
     З дати припинення дії угоди щодо регіонального розвитку сторонами припиняється фінансування заходів, визначених нею.
 
     Стаття 5. Порядок підготовки та укладення угоди щодо регіонального розвитку
 
     Ініціатором укладення угоди щодо регіонального розвитку  можуть бути Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради.
 
     У разі потреби інші органи місцевого самоврядування можуть подавати свої пропозиції щодо укладення такої угоди, а також про внесення змін до неї відповідно до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад.
 
     Ініціатор укладення угоди щодо регіонального розвитку забезпечує розроблення її проекту згідно з вимогами, встановленими цим Законом.
 
     Координація розроблення угод щодо регіонального розвитку, наукове та методичне забезпечення діяльності в цій сфері органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, із залученням наукових та громадських організацій.
 
     Рішення про необхідність укладення угоди щодо регіонального розвитку приймаються Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими радами.
 
     Угоду щодо регіонального розвитку підписує Прем\’єр-міністр України або інша особа за дорученням Кабінету Міністрів України та відповідно Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова обласної, Севастопольської міської ради чи Київський міський голова.
 
     Угода щодо регіонального розвитку набирає чинності після її схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими радами.
 
     Угода щодо регіонального розвитку після її схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими радами підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, офіційному опублікуванню в газеті \”Урядовий кур\’єр\”, а також оприлюдненню через регіональні засоби масової інформації.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code